α1A-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive

VERSION

2018-01-18

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 62%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.7 14.2 7.1
Side-chains 31.1 45.9 23.0

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 32

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
4N6H
5TVN
5WIV
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
TM1 19 1x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 20 1x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 21 1x27 β2-adrenoceptor 3P0G CCR5 5UIW
TM1 22 1x28 β2-adrenoceptor 3P0G CB1 receptor 5U09
TM1 23 1x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 5IU4
TM1 24 1x30 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM1 25 1x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 26 1x32 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 27 1x33 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 28 1x34 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM1 29 1x35 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM1 30 1x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 31 1x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 32 1x38 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 33 1x39 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 34 1x40 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 35 1x41 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 36 1x42 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 37 1x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 38 1x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 39 1x45 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM1 40 1x46 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM1 41 1x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 42 1x48 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 43 1x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 44 1x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 45 1x51 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM1 46 1x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 47 1x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 48 1x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 49 1x55 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 50 1x56 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 51 1x57 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 52 1x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 53 1x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 54 1x60 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ICL1 55 12x48 - - - -
ICL1 56 12x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL1 57 12x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 58 12x51 - - - -
TM2 59 2x37 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM2 60 2x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 61 2x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 62 2x40 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 63 2x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 64 2x42 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 65 2x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 66 2x44 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 67 2x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM2 68 2x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 69 2x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 70 2x48 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 71 2x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 72 2x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 73 2x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 74 2x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 75 2x53 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 76 2x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM2 77 2x55 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM2 78 2x551 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 79 2x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 80 2x57 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 81 2x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 82 2x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 83 2x60 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 84 2x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 85 2x62 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 86 2x63 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM2 87 2x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 88 2x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 89 2x66 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL1 90 - - - -
ECL1 91 23x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M4 receptor 5DSG
ECL1 92 23x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 93 23x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ECL1 94 23x52 - - - -
TM3 95 3x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 96 3x22 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 97 3x23 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM3 98 3x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 99 3x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 100 3x26 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM3 101 3x27 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM3 102 3x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 103 3x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 104 3x30 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM3 105 3x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 106 3x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 107 3x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 108 3x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 109 3x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 110 3x36 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 111 3x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 112 3x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 113 3x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 114 3x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3x41 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM3 116 3x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 117 3x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 118 3x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 119 3x45 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 120 3x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 121 3x47 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 122 3x48 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 123 3x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 124 3x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 125 3x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 126 3x52 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 127 3x53 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 128 3x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 129 3x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 130 3x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ICL2 131 34x50 - - - -
ICL2 132 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 133 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 134 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M4 receptor 5DSG
ICL2 136 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 CCR9 5LWE
ICL2 137 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
ICL2 138 34x57 - - - -
TM4 139 4x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 140 4x39 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 141 4x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 142 4x41 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 143 4x42 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM4 144 4x43 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 145 4x44 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM4 146 4x45 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 147 4x46 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM4 148 4x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 149 4x48 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM4 150 4x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 151 4x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 152 4x51 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM4 153 4x52 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 154 4x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 155 4x54 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM4 156 4x55 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 157 4x56 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM4 158 4x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 159 4x58 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM4 160 4x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 161 4x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4x61 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 163 4x62 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 164 4x63 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 165 4x64 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ECL2 166 - - - -
ECL2 167 δ receptor 4N6H - -
ECL2 168 δ receptor 4N6H - -
ECL2 169 δ receptor 4N6H - -
ECL2 170 δ receptor 4N6H - -
ECL2 171 δ receptor 4N6H - -
ECL2 172 δ receptor 4N6H - -
ECL2 173 δ receptor 4N6H - -
ECL2 174 δ receptor 4N6H - -
ECL2 175 - - - -
ECL2 176 45x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 177 45x51 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 178 45x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
ECL2 179 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 180 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 181 5x36 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM5 182 5x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 183 5x38 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
TM5 184 5x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 185 5x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 186 5x41 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM5 187 5x42 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 188 5x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 189 5x44 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 190 5x45 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM5 191 5x46 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 192 5x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 193 5x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 194 5x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 195 5x49 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 196 5x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 197 5x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 198 5x52 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 199 5x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 200 5x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 201 5x55 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 202 5x56 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM5 203 5x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 204 5x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5x59 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM5 206 5x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 207 5x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 208 5x62 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 209 5x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 210 5x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 211 5x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 212 5x66 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 213 5x67 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 214 5x68 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 215 5x69 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 216 5x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 217 5x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 218 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 219 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 221 5x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 5x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 - - - -
ICL3 224 - - - -
ICL3 225 - - - -
ICL3 226 - - - -
ICL3 227 - - - -
ICL3 256 - - - -
ICL3 257 - - - -
ICL3 258 - - - -
ICL3 259 - - - -
ICL3 260 - - - -
TM6 261 6x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 262 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 263 6x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 264 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 265 6x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 266 6x29 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM6 267 6x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 268 6x31 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 269 6x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 270 6x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 271 6x34 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 272 6x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 273 6x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 274 6x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 275 6x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 276 6x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 277 6x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 278 6x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 279 6x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 280 6x43 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 281 6x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 282 6x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM6 283 6x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 284 6x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 285 6x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 286 6x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 287 6x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 288 6x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 289 6x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 290 6x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 291 6x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 292 6x55 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM6 293 6x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 294 6x57 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM6 295 6x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 296 6x59 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM6 297 6x60 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 298 6x61 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
ECL3 299 - - - -
ECL3 300 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 - - - -
TM7 304 7x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 305 7x31 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 306 7x32 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM7 307 7x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 308 7x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 309 7x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 7x36 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM7 311 7x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 312 7x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 313 7x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 314 7x40 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 315 7x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 316 7x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 317 7x43 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM7 318 7x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 319 7x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 320 7x47 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM7 321 7x48 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM7 322 7x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 323 7x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 324 7x51 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM7 325 7x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 326 7x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 327 7x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 328 7x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ICL4 329 - - - -
H8 330 8x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 331 8x48 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
H8 332 8x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 333 8x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 334 8x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 335 8x52 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 336 8x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 337 8x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 338 8x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 339 8x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
H8 340 8x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
H8 341 8x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 342 8x59 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9