α1A-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.81 docs)

VERSION

2018-04-06

MAIN TEMPLATE

D2 receptor (sequence similarity: 61%) PDB: 6CM4

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 77.8 10.6 11.6
Side-chains 30.5 47.7 21.9

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 37

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3SN6
6CM4
5WF6
5TVN
5WIV
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
N-term 18 - - - -
N-term 19 - - - -
N-term 20 - - - -
N-term 21 - - - -
N-term 22 - - - -
TM1 23 1x29 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM1 24 1x30 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
TM1 25 1x31 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM1 26 1x32 β2-adrenoceptor 3SN6 μ receptor 4DKL
TM1 27 1x33 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 28 1x34 D2 receptor 6CM4 S1P1 receptor 3V2Y
TM1 29 1x35 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM1 30 1x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 31 1x37 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM1 32 1x38 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM1 33 1x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 34 1x40 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM1 35 1x41 D2 receptor 6CM4 PAR1 3VW7
TM1 36 1x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 37 1x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 38 1x44 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 39 1x45 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM1 40 1x46 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM1 41 1x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 42 1x48 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM1 43 1x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 44 1x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 45 1x51 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 46 1x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 47 1x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 48 1x54 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 49 1x55 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM1 50 1x56 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM1 51 1x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 52 1x58 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 53 1x59 D2 receptor 6CM4 LPA6 receptor 5XSZ
TM1 54 1x60 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
ICL1 55 12x48 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
ICL1 56 12x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
ICL1 57 12x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 58 12x51 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM2 59 2x37 D2 receptor 6CM4 CCR5 5UIW
TM2 60 2x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 61 2x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 62 2x40 D2 receptor 6CM4 NTS1 receptor 4XES
TM2 63 2x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 64 2x42 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM2 65 2x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 66 2x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 67 2x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 68 2x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 69 2x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 70 2x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 71 2x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 72 2x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 73 2x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 74 2x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 75 2x53 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 76 2x54 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 77 2x55 D2 receptor 6CM4 μ receptor 4DKL
TM2 78 2x551 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 79 2x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 80 2x57 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 81 2x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 82 2x59 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 83 2x60 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 84 2x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 85 2x62 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM2 86 2x63 D2 receptor 6CM4 BLT1 receptor 5X33
TM2 87 2x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 88 2x65 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM2 89 2x66 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM2 90 2x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 91 23x49 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
ECL1 92 23x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 93 23x51 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
ECL1 94 23x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 95 3x21 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 96 3x22 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 97 3x23 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM3 98 3x24 D2 receptor 6CM4 apelin receptor 5VBL
TM3 99 3x25 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 100 3x26 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
TM3 101 3x27 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 102 3x28 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 103 3x29 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 104 3x30 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM3 105 3x31 D2 receptor 6CM4 - -
TM3 106 3x32 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 107 3x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 108 3x34 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 109 3x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 110 3x36 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 111 3x37 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 112 3x38 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 113 3x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 114 3x40 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3x41 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM3 116 3x42 D2 receptor 6CM4 - -
TM3 117 3x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 118 3x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 119 3x45 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM3 120 3x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 121 3x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 122 3x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 123 3x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 124 3x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 125 3x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 126 3x52 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 127 3x53 D2 receptor 6CM4 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 3x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 129 3x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM3 130 3x56 D2 receptor 6CM4 PAR1 3VW7
ICL2 131 34x50 - - - -
ICL2 132 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 133 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 134 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 135 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M4 receptor 5DSG
ICL2 136 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 CCR9 5LWE
ICL2 137 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
ICL2 138 34x57 - - - -
TM4 139 4x38 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM4 140 4x39 D2 receptor 6CM4 - -
TM4 141 4x40 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM4 142 4x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 143 4x42 D2 receptor 6CM4 CCR5 5UIW
TM4 144 4x43 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM4 145 4x44 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 146 4x45 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM4 147 4x46 D2 receptor 6CM4 BLT1 receptor 5X33
TM4 148 4x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 149 4x48 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM4 150 4x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 151 4x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 152 4x51 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 153 4x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 154 4x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 155 4x54 D2 receptor 6CM4 OX1 receptor 4ZJ8
TM4 156 4x55 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM4 157 4x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 158 4x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 159 4x58 β2-adrenoceptor 3SN6 κ receptor 4DJH
TM4 160 4x59 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM4 161 4x60 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 162 4x61 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 163 4x62 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
ECL2 164 - - - -
ECL2 165 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 166 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 167 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 168 - - - -
ECL2 169 - - - -
ECL2 170 - - - -
ECL2 171 - - - -
ECL2 172 - - - -
ECL2 173 - - - -
ECL2 174 - - - -
ECL2 175 - - - -
ECL2 176 45x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 177 45x51 D2 receptor 6CM4 - -
ECL2 178 45x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 179 - - - -
ECL2 180 - - - -
TM5 181 5x36 β2-adrenoceptor 3SN6 M3 receptor 4U15
TM5 182 5x37 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 183 5x38 D2 receptor 6CM4 AT1 receptor 4ZUD
TM5 184 5x39 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 185 5x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 186 5x41 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 187 5x42 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM5 188 5x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 189 5x44 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM5 190 5x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM5 191 5x46 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 192 5x461 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 193 5x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 194 5x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 195 5x49 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM5 196 5x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 197 5x51 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 198 5x52 D2 receptor 6CM4 ETB receptor 5X93
TM5 199 5x53 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 200 5x54 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM5 201 5x55 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 202 5x56 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM5 203 5x57 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 204 5x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 205 5x59 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 206 5x60 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 207 5x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 208 5x62 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 209 5x63 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM5 210 5x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 211 5x65 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 212 5x66 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 213 5x67 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 214 5x68 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 215 5x69 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 216 5x70 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 217 5x71 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 218 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 219 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 221 5x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 5x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 - - - -
ICL3 224 - - - -
ICL3 225 - - - -
ICL3 226 - - - -
ICL3 227 - - - -
ICL3 256 - - - -
ICL3 257 - - - -
ICL3 258 - - - -
ICL3 259 - - - -
ICL3 260 - - - -
TM6 261 6x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 262 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 263 6x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 264 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 265 6x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 266 6x29 5-HT2B receptor 5TVN H1 receptor 3RZE
TM6 267 6x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 268 6x31 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM6 269 6x32 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 270 6x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 271 6x34 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM6 272 6x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 273 6x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 274 6x37 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 275 6x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 276 6x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 277 6x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 278 6x41 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM6 279 6x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 280 6x43 D2 receptor 6CM4 PAR1 3VW7
TM6 281 6x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 282 6x45 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM6 283 6x46 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 284 6x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 285 6x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 286 6x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 287 6x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 288 6x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 289 6x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 290 6x53 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM6 291 6x54 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 292 6x55 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM6 293 6x56 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 294 6x57 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
TM6 295 6x58 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 296 6x59 D2 receptor 6CM4 CXCR4 3ODU
TM6 297 6x60 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM6 298 6x61 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
ECL3 299 - - - -
ECL3 300 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 301 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 302 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 303 - - - -
TM7 304 7x30 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM7 305 7x31 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM7 306 7x32 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM7 307 7x33 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 308 7x34 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM7 309 7x35 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM7 310 7x36 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM7 311 7x37 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM7 312 7x38 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 313 7x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 314 7x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 315 7x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 316 7x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 317 7x43 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM7 318 7x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 319 7x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 320 7x47 D2 receptor 6CM4 μ receptor 4DKL
TM7 321 7x48 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 322 7x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 323 7x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 324 7x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 325 7x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 326 7x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 327 7x54 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM7 328 7x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 329 7x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 330 8x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
H8 331 8x48 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
H8 332 8x49 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
H8 333 8x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 334 8x51 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
H8 335 8x52 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
H8 336 8x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 337 8x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 338 8x55 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
H8 339 8x56 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
H8 340 8x57 D2 receptor 6CM4 AT2 receptor 5UNG
H8 341 8x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 342 8x59 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
C-term 343 - - - -
C-term 344 - - - -
C-term 345 - - - -
C-term 346 - - - -
C-term 347 - - - -