α1B-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.81 docs)

VERSION

2018-04-06

MAIN TEMPLATE

D2 receptor (sequence similarity: 62%) PDB: 6CM4

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.3 11.7 10.0
Side-chains 34.0 45.3 20.7

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 35

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

4IAQ
6CM4
5WF6
3SN6
5TVN
5WIV
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
N-term 37 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 38 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 39 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 40 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 41 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 42 1x29 5-HT1B receptor 4IAQ A2A receptor 5IU4
TM1 43 1x30 5-HT1B receptor 4IAQ LPA1 receptor 4Z35
TM1 44 1x31 5-HT1B receptor 4IAQ - -
TM1 45 1x32 5-HT1B receptor 4IAQ δ receptor 4N6H
TM1 46 1x33 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 47 1x34 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 48 1x35 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM1 49 1x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 50 1x37 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM1 51 1x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 52 1x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 53 1x40 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM1 54 1x41 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM1 55 1x42 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 56 1x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 57 1x44 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1x45 D2 receptor 6CM4 S1P1 receptor 3V2Y
TM1 59 1x46 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM1 60 1x47 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 61 1x48 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM1 62 1x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 63 1x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 64 1x51 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 65 1x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 66 1x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 67 1x54 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 68 1x55 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM1 69 1x56 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM1 70 1x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 71 1x58 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 72 1x59 D2 receptor 6CM4 LPA6 receptor 5XSZ
TM1 73 1x60 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
ICL1 74 12x48 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
ICL1 75 12x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
ICL1 76 12x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 77 12x51 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM2 78 2x37 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 79 2x38 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 80 2x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 81 2x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 82 2x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 83 2x42 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 84 2x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 85 2x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 86 2x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 87 2x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 88 2x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 89 2x48 D2 receptor 6CM4 - -
TM2 90 2x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 91 2x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 92 2x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 93 2x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 94 2x53 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 95 2x54 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM2 96 2x55 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
TM2 97 2x551 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 98 2x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 99 2x57 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 100 2x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 101 2x59 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 102 2x60 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 103 2x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 104 2x62 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 105 2x63 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 106 2x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 107 2x65 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM2 108 2x66 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM2 109 2x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 110 23x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
ECL1 111 23x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 112 23x51 D2 receptor 6CM4 CCR2 5T1A
ECL1 113 23x52 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM3 114 3x21 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3x22 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 116 3x23 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 117 3x24 D2 receptor 6CM4 apelin receptor 5VBL
TM3 118 3x25 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 119 3x26 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 120 3x27 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 121 3x28 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 122 3x29 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 123 3x30 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM3 124 3x31 D2 receptor 6CM4 - -
TM3 125 3x32 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 126 3x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 127 3x34 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 129 3x36 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 130 3x37 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 131 3x38 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 132 3x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 133 3x40 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 134 3x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 135 3x42 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM3 136 3x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 137 3x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 138 3x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 139 3x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 140 3x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 141 3x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 142 3x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 143 3x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 144 3x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 145 3x52 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 146 3x53 D2 receptor 6CM4 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 147 3x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 148 3x55 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 149 3x56 D2 receptor 6CM4 PAR1 3VW7
ICL2 150 34x50 - - - -
ICL2 151 34x51 5-HT1B receptor 4IAQ M1 receptor 5CXV
ICL2 152 34x52 5-HT1B receptor 4IAQ - -
ICL2 153 34x53 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
ICL2 154 34x54 5-HT1B receptor 4IAQ M2 receptor 3UON
ICL2 155 34x55 5-HT1B receptor 4IAQ CCR9 5LWE
ICL2 156 34x56 5-HT1B receptor 4IAQ A2A receptor 3VG9
ICL2 157 34x57 - - - -
TM4 158 4x38 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM4 159 4x39 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 160 4x40 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM4 161 4x41 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4x42 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 163 4x43 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 164 4x44 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM4 165 4x45 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM4 166 4x46 D2 receptor 6CM4 BLT1 receptor 5X33
TM4 167 4x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 168 4x48 D2 receptor 6CM4 - -
TM4 169 4x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 170 4x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 171 4x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 172 4x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 173 4x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 174 4x54 D2 receptor 6CM4 - -
TM4 175 4x55 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM4 176 4x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 177 4x57 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM4 178 4x58 5-HT1B receptor 4IAQ κ receptor 4DJH
TM4 179 4x59 5-HT1B receptor 4IAQ - -
TM4 180 4x60 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 181 4x61 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 182 4x62 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 183 - - - -
ECL2 184 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 185 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 186 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 187 - - - -
ECL2 188 - - - -
ECL2 189 - - - -
ECL2 190 - - - -
ECL2 191 - - - -
ECL2 192 - - - -
ECL2 193 - - - -
ECL2 194 - - - -
ECL2 195 45x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 196 45x51 D2 receptor 6CM4 - -
ECL2 197 45x52 D2 receptor 6CM4 - -
ECL2 198 - - - -
ECL2 199 - - - -
TM5 200 5x36 5-HT1B receptor 4IAQ M3 receptor 4U15
TM5 201 5x37 5-HT1B receptor 4IAQ D3 receptor 3PBL
TM5 202 5x38 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM5 203 5x39 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 204 5x40 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5x41 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 206 5x42 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM5 207 5x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 208 5x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 209 5x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM5 210 5x46 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 211 5x461 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 212 5x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 213 5x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 214 5x49 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 215 5x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 216 5x51 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 217 5x52 D2 receptor 6CM4 ETB receptor 5X93
TM5 218 5x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 219 5x54 D2 receptor 6CM4 δ receptor 4N6H
TM5 220 5x55 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 221 5x56 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
TM5 222 5x57 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 223 5x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 224 5x59 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 225 5x60 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 226 5x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5x62 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 228 5x63 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 229 5x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 230 5x65 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 231 5x66 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 232 5x67 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 233 5x68 D2 receptor 6CM4 AT2 receptor 5UNH
TM5 234 5x69 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 235 5x70 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM5 236 5x71 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 237 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 238 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 239 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 240 - - - -
ICL3 241 - - - -
ICL3 242 - - - -
ICL3 243 - - - -
ICL3 244 - - - -
ICL3 278 - - - -
ICL3 279 - - - -
ICL3 280 - - - -
ICL3 281 - - - -
ICL3 282 - - - -
TM6 283 6x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 284 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 285 6x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 286 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 287 6x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 6x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 289 6x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 290 6x31 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM6 291 6x32 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 292 6x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 293 6x34 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM6 294 6x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 295 6x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 296 6x37 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 297 6x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 298 6x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 299 6x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 300 6x41 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM6 301 6x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 302 6x43 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 303 6x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 304 6x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 305 6x46 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 306 6x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 307 6x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 308 6x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 309 6x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 310 6x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 311 6x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 312 6x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 313 6x54 D2 receptor 6CM4 ETB receptor 5X93
TM6 314 6x55 D2 receptor 6CM4 S1P1 receptor 3V2Y
TM6 315 6x56 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 316 6x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 317 6x58 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 318 6x59 D2 receptor 6CM4 CXCR4 3ODU
TM6 319 6x60 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM6 320 6x61 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
ECL3 321 - - - -
ECL3 322 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 324 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 325 - - - -
TM7 326 7x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 327 7x31 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM7 328 7x32 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM7 329 7x33 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 330 7x34 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM7 331 7x35 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM7 332 7x36 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 333 7x37 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM7 334 7x38 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 335 7x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 336 7x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 337 7x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 338 7x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 339 7x43 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM7 340 7x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 341 7x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 342 7x47 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM7 343 7x48 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM7 344 7x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 345 7x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 346 7x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 347 7x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 348 7x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 349 7x54 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM7 350 7x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 351 7x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 352 8x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
H8 353 8x48 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
H8 354 8x49 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
H8 355 8x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 356 8x51 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
H8 357 8x52 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
H8 358 8x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 359 8x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 360 8x55 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
H8 361 8x56 D2 receptor 6CM4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 362 8x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 363 8x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 364 8x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 365 - - - -
C-term 366 - - - -
C-term 367 - - - -
C-term 368 - - - -
C-term 369 - - - -