α1B-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive

VERSION

2018-01-18

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 61%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 80.0 12.8 7.2
Side-chains 33.4 44.8 21.7

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 32

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

5JQH
3SN6
4NC3
5TVN
5WIV
4IAQ
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
TM1 42 1x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 5IU4
TM1 43 1x30 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM1 44 1x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 45 1x32 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 46 1x33 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM1 47 1x34 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 48 1x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM1 49 1x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 50 1x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 51 1x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 52 1x39 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 53 1x40 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 54 1x41 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 55 1x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 56 1x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 57 1x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1x45 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM1 59 1x46 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 60 1x47 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM1 61 1x48 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 62 1x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 63 1x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 64 1x51 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM1 65 1x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 66 1x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 67 1x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 68 1x55 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 69 1x56 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 70 1x57 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 71 1x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 72 1x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 73 1x60 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ICL1 74 12x48 - - - -
ICL1 75 12x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL1 76 12x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 77 12x51 - - - -
TM2 78 2x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 79 2x38 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 80 2x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 81 2x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 82 2x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 83 2x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 84 2x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 85 2x44 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 86 2x45 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 87 2x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 88 2x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 89 2x48 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 90 2x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 91 2x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 92 2x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 93 2x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 94 2x53 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 95 2x54 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 96 2x55 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM2 97 2x551 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 98 2x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 99 2x57 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 100 2x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 101 2x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 102 2x60 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM2 103 2x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 104 2x62 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 105 2x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 106 2x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 107 2x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 108 2x66 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL1 109 - - - -
ECL1 110 23x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ECL1 111 23x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 112 23x51 β2-adrenoceptor 3SN6 Rhodopsin 1GZM
ECL1 113 23x52 - - - -
TM3 114 3x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3x22 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 116 3x23 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 117 3x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 118 3x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 119 3x26 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 120 3x27 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM3 121 3x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 122 3x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 123 3x30 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 124 3x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 125 3x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 126 3x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 127 3x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 129 3x36 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 130 3x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 131 3x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 132 3x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 133 3x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 134 3x41 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM3 135 3x42 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 136 3x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 137 3x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 138 3x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 139 3x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 140 3x47 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 141 3x48 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 142 3x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 143 3x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 144 3x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 145 3x52 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 146 3x53 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 147 3x54 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 148 3x55 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 149 3x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ICL2 150 34x50 - - - -
ICL2 151 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 152 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL2 153 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 154 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL2 155 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 CCR9 5LWE
ICL2 156 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 157 34x57 - - - -
TM4 158 4x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 159 4x39 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM4 160 4x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 161 4x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 163 4x43 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 164 4x44 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 165 4x45 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 166 4x46 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM4 167 4x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 168 4x48 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 169 4x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 170 4x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 171 4x51 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 172 4x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 173 4x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 174 4x54 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 175 4x55 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 176 4x56 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM4 177 4x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 178 4x58 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM4 179 4x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 180 4x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 181 4x61 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 182 4x62 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 183 4x63 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
ECL2 184 - - - -
ECL2 185 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 186 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 187 - - - -
ECL2 188 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 189 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 190 5-HT2B receptor 4NC3 5-HT2B receptor 4NC3
ECL2 191 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 192 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 193 5-HT2B receptor 4NC3 - -
ECL2 194 - - - -
ECL2 195 45x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 196 45x51 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ECL2 197 45x52 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL2 198 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 199 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 200 5x36 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM5 201 5x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 202 5x38 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 203 5x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 204 5x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5x41 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM5 206 5x42 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 207 5x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 208 5x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 209 5x45 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM5 210 5x46 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 211 5x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 212 5x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 213 5x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 214 5x49 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 215 5x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 216 5x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 217 5x52 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 218 5x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 219 5x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 220 5x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 221 5x56 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM5 222 5x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 223 5x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 224 5x59 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM5 225 5x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 226 5x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5x62 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 228 5x63 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 229 5x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 230 5x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 231 5x66 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 232 5x67 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 233 5x68 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 234 5x69 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 235 5x70 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 236 5x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 237 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 238 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 239 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 240 - - - -
ICL3 241 - - - -
ICL3 242 - - - -
ICL3 243 - - - -
ICL3 244 - - - -
ICL3 278 - - - -
ICL3 279 - - - -
ICL3 280 - - - -
ICL3 281 - - - -
ICL3 282 - - - -
TM6 283 6x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 284 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 285 6x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 286 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 287 6x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 6x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 289 6x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 290 6x31 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 291 6x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 292 6x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 293 6x34 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 294 6x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 295 6x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 296 6x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 297 6x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 298 6x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 299 6x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 300 6x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 301 6x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 302 6x43 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 303 6x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 304 6x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 305 6x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 306 6x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 307 6x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 308 6x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 309 6x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 310 6x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 311 6x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 312 6x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 313 6x54 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM6 314 6x55 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM6 315 6x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 316 6x57 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 317 6x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 318 6x59 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM6 319 6x60 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 320 6x61 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
ECL3 321 - - - -
ECL3 322 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 324 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 325 - - - -
TM7 326 7x30 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 327 7x31 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM7 328 7x32 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 329 7x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 330 7x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 331 7x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 332 7x36 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM7 333 7x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 334 7x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 335 7x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 336 7x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 337 7x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 338 7x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 339 7x43 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 340 7x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 341 7x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 342 7x47 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM7 343 7x48 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 344 7x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 345 7x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 346 7x51 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM7 347 7x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 348 7x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 349 7x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 350 7x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 351 7x56 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 352 8x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 353 8x48 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
H8 354 8x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 355 8x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 356 8x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 357 8x52 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
H8 358 8x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 359 8x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 360 8x55 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
H8 361 8x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
H8 362 8x57 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 363 8x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 364 8x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -