α1B-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.81 docs)

VERSION

2018-07-10

MAIN TEMPLATE

D2 receptor (sequence similarity: 62%) PDB: 6CM4

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 78.3 11.7 10.0
Side-chains 34.0 46.7 19.3

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 37

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

4IAQ
6CM4
5WF6
3SN6
5TVN
5WIV
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 37 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 38 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 39 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 40 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
N-term 41 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM1 42 1.29x29 5-HT1B receptor 4IAQ A2A receptor 5IU4
TM1 43 1.30x30 5-HT1B receptor 4IAQ LPA1 receptor 4Z35
TM1 44 1.31x31 5-HT1B receptor 4IAQ PAF receptor 5ZKP
TM1 45 1.32x32 5-HT1B receptor 4IAQ δ receptor 4N6H
TM1 46 1.33x33 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 47 1.34x34 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 48 1.35x35 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM1 49 1.36x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 50 1.37x37 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM1 51 1.38x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 52 1.39x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 53 1.40x40 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM1 54 1.41x41 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM1 55 1.42x42 D2 receptor 6CM4 - -
TM1 56 1.43x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 57 1.44x44 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1.45x45 D2 receptor 6CM4 S1P1 receptor 3V2Y
TM1 59 1.46x46 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM1 60 1.47x47 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 61 1.48x48 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM1 62 1.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 63 1.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 64 1.51x51 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 65 1.52x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 66 1.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 67 1.54x54 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 68 1.55x55 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM1 69 1.56x56 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM1 70 1.57x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM1 71 1.58x58 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 72 1.59x59 D2 receptor 6CM4 LPA6 receptor 5XSZ
TM1 73 1.60x60 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
ICL1 74 12.48x48 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
ICL1 75 12.49x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
ICL1 76 12.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ICL1 77 12.51x51 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM2 78 2.37x37 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 79 2.38x38 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 80 2.39x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 81 2.40x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 82 2.41x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 83 2.42x42 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 84 2.43x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 85 2.44x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 86 2.45x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 87 2.46x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 88 2.47x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 89 2.48x48 D2 receptor 6CM4 PAF receptor 5ZKP
TM2 90 2.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 91 2.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 92 2.51x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 93 2.52x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 94 2.53x53 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 95 2.54x54 D2 receptor 6CM4 CB1 receptor 5TGZ
TM2 96 2.55x55 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
TM2 97 2.56x551 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM2 98 2.57x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 99 2.58x57 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM2 100 2.59x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 101 2.60x59 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 102 2.61x60 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 103 2.62x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 104 2.63x62 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 105 2.64x63 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 106 2.65x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM2 107 2.66x65 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM2 108 2.67x66 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM2 109 2.68x67 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 110 23.49x49 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
ECL1 111 23.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL1 112 23.51x51 D2 receptor 6CM4 Y1 receptor 5ZBH
ECL1 113 23.52x52 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM3 114 3.21x21 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3.22x22 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 116 3.23x23 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 117 3.24x24 D2 receptor 6CM4 apelin receptor 5VBL
TM3 118 3.25x25 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 119 3.26x26 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 120 3.27x27 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 121 3.28x28 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 122 3.29x29 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 123 3.30x30 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM3 124 3.31x31 D2 receptor 6CM4 Y1 receptor 5ZBH
TM3 125 3.32x32 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 126 3.33x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 127 3.34x34 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3.35x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 129 3.36x36 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 130 3.37x37 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 131 3.38x38 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 132 3.39x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 133 3.40x40 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 134 3.41x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 135 3.42x42 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM3 136 3.43x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 137 3.44x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 138 3.45x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 139 3.46x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 140 3.47x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 141 3.48x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 142 3.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 143 3.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 144 3.51x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 145 3.52x52 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 146 3.53x53 D2 receptor 6CM4 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 147 3.54x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM3 148 3.55x55 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM3 149 3.56x56 D2 receptor 6CM4 PAR1 3VW7
ICL2 150 34.50x50 - - - -
ICL2 151 34.51x51 5-HT1B receptor 4IAQ M1 receptor 5CXV
ICL2 152 34.52x52 5-HT1B receptor 4IAQ - -
ICL2 153 34.53x53 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
ICL2 154 34.54x54 5-HT1B receptor 4IAQ M2 receptor 3UON
ICL2 155 34.55x55 5-HT1B receptor 4IAQ CCR9 5LWE
ICL2 156 34.56x56 5-HT1B receptor 4IAQ A2A receptor 3VG9
ICL2 157 34.57x57 - - - -
TM4 158 4.38x38 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM4 159 4.39x39 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 160 4.40x40 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM4 161 4.41x41 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4.42x42 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 163 4.43x43 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 164 4.44x44 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM4 165 4.45x45 D2 receptor 6CM4 A1 receptor 5UEN
TM4 166 4.46x46 D2 receptor 6CM4 BLT1 receptor 5X33
TM4 167 4.47x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 168 4.48x48 D2 receptor 6CM4 - -
TM4 169 4.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 170 4.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 171 4.51x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 172 4.52x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 173 4.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 174 4.54x54 D2 receptor 6CM4 - -
TM4 175 4.55x55 D2 receptor 6CM4 M1 receptor 5CXV
TM4 176 4.56x56 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 177 4.57x57 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
TM4 178 4.58x58 5-HT1B receptor 4IAQ κ receptor 4DJH
TM4 179 4.59x59 5-HT1B receptor 4IAQ - -
TM4 180 4.60x60 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 181 4.61x61 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM4 182 4.62x62 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 183 - - - -
ECL2 184 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 185 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 186 A2A receptor 5WF6 - -
ECL2 187 - - - -
ECL2 188 - - - -
ECL2 189 - - - -
ECL2 190 - - - -
ECL2 191 - - - -
ECL2 192 - - - -
ECL2 193 - - - -
ECL2 194 - - - -
ECL2 195 45.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
ECL2 196 45.51x51 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 6CMO
ECL2 197 45.52x52 D2 receptor 6CM4 - -
ECL2 198 - - - -
ECL2 199 - - - -
TM5 200 5.35x36 5-HT1B receptor 4IAQ M3 receptor 4U15
TM5 201 5.36x37 5-HT1B receptor 4IAQ D3 receptor 3PBL
TM5 202 5.37x38 D2 receptor 6CM4 κ receptor 4DJH
TM5 203 5.38x39 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 204 5.39x40 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5.40x41 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 206 5.41x42 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM5 207 5.42x43 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 208 5.43x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 209 5.44x45 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM5 210 5.45x46 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 211 5.46x461 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 212 5.47x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 213 5.48x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 214 5.49x49 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 215 5.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 216 5.51x51 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 217 5.52x52 D2 receptor 6CM4 ETB receptor 5X93
TM5 218 5.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 219 5.54x54 D2 receptor 6CM4 δ receptor 4N6H
TM5 220 5.55x55 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 221 5.56x56 D2 receptor 6CM4 M2 receptor 3UON
TM5 222 5.57x57 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 223 5.58x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 224 5.59x59 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 225 5.60x60 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 226 5.61x61 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5.62x62 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 228 5.63x63 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 229 5.64x64 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM5 230 5.65x65 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 231 5.66x66 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM5 232 5.67x67 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 233 5.68x68 D2 receptor 6CM4 AT2 receptor 5UNH
TM5 234 5.69x69 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 235 5.70x70 D2 receptor 6CM4 A2A receptor 3VG9
TM5 236 5.71x71 D2 receptor 6CM4 - -
TM5 237 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 238 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 239 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 240 - - - -
ICL3 241 - - - -
ICL3 242 - - - -
ICL3 243 - - - -
ICL3 244 - - - -
ICL3 278 - - - -
ICL3 279 - - - -
ICL3 280 - - - -
ICL3 281 - - - -
ICL3 282 - - - -
TM6 283 6.24x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 284 6.25x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 285 6.26x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 286 6.27x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 287 6.28x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 6.29x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 289 6.30x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 290 6.31x31 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM6 291 6.32x32 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 292 6.33x33 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 293 6.34x34 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM6 294 6.35x35 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 295 6.36x36 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 296 6.37x37 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 297 6.38x38 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 298 6.39x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 299 6.40x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 300 6.41x41 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM6 301 6.42x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 302 6.43x43 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 303 6.44x44 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 304 6.45x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 305 6.46x46 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 306 6.47x47 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 307 6.48x48 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 308 6.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 309 6.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 310 6.51x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 311 6.52x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 312 6.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 313 6.54x54 D2 receptor 6CM4 ETB receptor 5X93
TM6 314 6.55x55 D2 receptor 6CM4 S1P1 receptor 3V2Y
TM6 315 6.56x56 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 316 6.57x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM6 317 6.58x58 D2 receptor 6CM4 - -
TM6 318 6.59x59 D2 receptor 6CM4 CXCR4 3ODU
TM6 319 6.60x60 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM6 320 6.61x61 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
ECL3 321 - - - -
ECL3 322 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 324 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 325 - - - -
TM7 326 7.31x30 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 327 7.32x31 D2 receptor 6CM4 M4 receptor 5DSG
TM7 328 7.33x32 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM7 329 7.34x33 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 330 7.35x34 D2 receptor 6CM4 OX2 receptor 5WS3
TM7 331 7.36x35 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM7 332 7.37x36 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 333 7.38x37 D2 receptor 6CM4 D4 receptor 5WIV
TM7 334 7.39x38 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 335 7.40x39 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 336 7.41x40 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 337 7.42x41 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 338 7.43x42 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 339 7.44x43 D2 receptor 6CM4 LPA1 receptor 4Z35
TM7 340 7.45x45 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 341 7.46x46 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 342 7.47x47 D2 receptor 6CM4 NOP receptor 5DHG
TM7 343 7.48x48 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
TM7 344 7.49x49 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 345 7.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 346 7.51x51 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 347 7.52x52 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 348 7.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
TM7 349 7.54x54 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
TM7 350 7.55x55 D2 receptor 6CM4 - -
TM7 351 7.56x56 D2 receptor 6CM4 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 352 8.47x47 D2 receptor 6CM4 β2-adrenoceptor 5JQH
H8 353 8.48x48 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
H8 354 8.49x49 D2 receptor 6CM4 D3 receptor 3PBL
H8 355 8.50x50 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 356 8.51x51 D2 receptor 6CM4 H1 receptor 3RZE
H8 357 8.52x52 D2 receptor 6CM4 5-HT2C receptor 6BQH
H8 358 8.53x53 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 359 8.54x54 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 360 8.55x55 D2 receptor 6CM4 Rhodopsin 1GZM
H8 361 8.56x56 D2 receptor 6CM4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 362 8.57x57 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 363 8.58x58 D2 receptor 6CM4 D2 receptor 6CM4
H8 364 8.59x59 D2 receptor 6CM4 - -
C-term 365 - - - -
C-term 366 - - - -
C-term 367 - - - -
C-term 368 - - - -
C-term 369 - - - -