α1D-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive

VERSION

2018-01-18

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 61%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 79.3 13.9 6.8
Side-chains 33.3 45.2 21.4

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 31

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
4N6H
5TVN
5WIV
4IAQ
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
TM1 89 1x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 90 1x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 91 1x27 β2-adrenoceptor 3P0G CCR5 5UIW
TM1 92 1x28 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 93 1x29 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 94 1x30 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM1 95 1x31 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 96 1x32 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 97 1x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 98 1x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 99 1x35 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM1 100 1x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 101 1x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 102 1x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 103 1x39 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 104 1x40 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 105 1x41 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 106 1x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 107 1x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 108 1x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 109 1x45 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 110 1x46 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 111 1x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 112 1x48 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 113 1x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 114 1x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 115 1x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 116 1x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 117 1x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 118 1x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 119 1x55 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 120 1x56 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 121 1x57 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 122 1x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 123 1x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 124 1x60 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ICL1 125 12x48 - - - -
ICL1 126 12x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL1 127 12x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 128 12x51 - - - -
TM2 129 2x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 130 2x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 131 2x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 132 2x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 133 2x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 134 2x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 135 2x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 136 2x44 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 137 2x45 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 138 2x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 139 2x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 140 2x48 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 141 2x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 142 2x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 143 2x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 144 2x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 145 2x53 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 146 2x54 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM2 147 2x55 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 148 2x551 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM2 149 2x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 150 2x57 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 151 2x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 152 2x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 153 2x60 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM2 154 2x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 155 2x62 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM2 156 2x63 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 157 2x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 158 2x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 159 2x66 β2-adrenoceptor 5JQH NOP receptor 5DHG
ECL1 160 - - - -
ECL1 161 23x49 β2-adrenoceptor 3SN6 NOP receptor 5DHG
ECL1 162 23x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 163 23x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ECL1 164 23x52 - - - -
TM3 165 3x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 166 3x22 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 167 3x23 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM3 168 3x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 169 3x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 170 3x26 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 171 3x27 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 172 3x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 173 3x29 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 174 3x30 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 175 3x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 176 3x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 177 3x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 178 3x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 179 3x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 180 3x36 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 181 3x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 182 3x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 183 3x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 184 3x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 185 3x41 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM3 186 3x42 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 187 3x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 188 3x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 189 3x45 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM3 190 3x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 191 3x47 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 192 3x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 193 3x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 194 3x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 195 3x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 196 3x52 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 197 3x53 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 198 3x54 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM3 199 3x55 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 200 3x56 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
ICL2 201 34x50 - - - -
ICL2 202 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 203 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 204 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 205 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 M2 receptor 3UON
ICL2 206 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ICL2 207 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 CB1 receptor 5TGZ
ICL2 208 34x57 - - - -
TM4 209 4x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 210 4x39 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 211 4x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 212 4x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 213 4x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 214 4x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 215 4x44 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 216 4x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 217 4x46 β2-adrenoceptor 5JQH BLT1 receptor 5X33
TM4 218 4x47 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM4 219 4x48 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 220 4x49 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM4 221 4x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 222 4x51 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 223 4x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 224 4x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 225 4x54 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM4 226 4x55 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM4 227 4x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 228 4x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 229 4x58 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 230 4x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 231 4x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 232 4x61 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 233 4x62 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 234 4x63 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM4 235 4x64 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
ECL2 236 - - - -
ECL2 237 δ receptor 4N6H - -
ECL2 238 δ receptor 4N6H - -
ECL2 239 δ receptor 4N6H - -
ECL2 240 δ receptor 4N6H - -
ECL2 241 δ receptor 4N6H - -
ECL2 242 δ receptor 4N6H - -
ECL2 243 δ receptor 4N6H - -
ECL2 244 δ receptor 4N6H - -
ECL2 245 - - - -
ECL2 246 45x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 247 45x51 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ECL2 248 45x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
ECL2 249 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 250 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 251 5x36 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM5 252 5x37 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM5 253 5x38 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
TM5 254 5x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 255 5x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 256 5x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 257 5x42 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 258 5x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 259 5x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 260 5x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 261 5x46 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 262 5x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 263 5x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 264 5x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 265 5x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 266 5x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 267 5x51 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM5 268 5x52 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 269 5x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 270 5x54 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 271 5x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 272 5x56 β2-adrenoceptor 5JQH M2 receptor 3UON
TM5 273 5x57 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 274 5x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 275 5x59 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM5 276 5x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 277 5x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 278 5x62 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 279 5x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 280 5x64 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 281 5x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 282 5x66 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 283 5x67 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM5 284 5x68 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 285 5x69 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 286 5x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 287 5x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 288 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 289 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 290 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 291 - - - -
ICL3 292 - - - -
ICL3 293 - - - -
ICL3 294 - - - -
ICL3 295 - - - -
ICL3 332 - - - -
ICL3 333 - - - -
ICL3 334 - - - -
ICL3 335 - - - -
ICL3 336 - - - -
TM6 337 6x24 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 338 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 339 6x26 5-HT2B receptor 5TVN NOP receptor 5DHG
TM6 340 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 341 6x28 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 342 6x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 343 6x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 344 6x31 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 345 6x32 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 346 6x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 347 6x34 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 348 6x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 349 6x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 350 6x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 351 6x38 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 352 6x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 353 6x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 354 6x41 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 355 6x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 356 6x43 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM6 357 6x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 358 6x45 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM6 359 6x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 360 6x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 361 6x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 362 6x49 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM6 363 6x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 364 6x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 365 6x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 366 6x53 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 367 6x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 368 6x55 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
TM6 369 6x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 370 6x57 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 371 6x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 372 6x59 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM6 373 6x60 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 374 6x61 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
ECL3 375 - - - -
ECL3 376 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 377 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 378 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 379 - - - -
TM7 380 7x30 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 381 7x31 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 382 7x32 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 383 7x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 384 7x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 385 7x35 β2-adrenoceptor 5JQH LPA1 receptor 4Z35
TM7 386 7x36 β2-adrenoceptor 5JQH CCR5 5UIW
TM7 387 7x37 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 388 7x38 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 389 7x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 390 7x40 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 391 7x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 392 7x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 393 7x43 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM7 394 7x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 395 7x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 396 7x47 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM7 397 7x48 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM7 398 7x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 399 7x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 400 7x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 401 7x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 402 7x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 403 7x54 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 404 7x55 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 405 7x56 5-HT1B receptor 4IAQ 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 406 8x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 407 8x48 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
H8 408 8x49 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 409 8x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 410 8x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
H8 411 8x52 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
H8 412 8x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 413 8x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 414 8x55 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 415 8x56 β2-adrenoceptor 5JQH - -
H8 416 8x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 417 8x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 418 8x59 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9