β3-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.08 docs)

VERSION

2018-04-06

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 69%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 79.9 10.8 9.2
Side-chains 44.9 31.2 23.9

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 33

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
5TVN
5WIV
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
N-term 25 - - - -
N-term 26 - - - -
N-term 27 - - - -
N-term 28 - - - -
N-term 29 - - - -
TM1 30 1x25 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 31 1x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 32 1x27 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 33 1x28 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 34 1x29 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 35 1x30 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM1 36 1x31 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM1 37 1x32 β2-adrenoceptor 5JQH μ receptor 4DKL
TM1 38 1x33 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 39 1x34 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM1 40 1x35 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 41 1x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 42 1x37 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
TM1 43 1x38 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 44 1x39 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 45 1x40 β2-adrenoceptor 5JQH C5a1 receptor 5O9H
TM1 46 1x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 47 1x42 β2-adrenoceptor 5JQH FFA1 receptor 5TZY
TM1 48 1x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 49 1x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 50 1x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 51 1x46 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 52 1x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 53 1x48 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 54 1x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 55 1x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 56 1x51 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM1 57 1x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 59 1x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 60 1x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 61 1x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 62 1x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 63 1x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 64 1x59 β2-adrenoceptor 5JQH US28 4XT1
TM1 65 1x60 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
ICL1 66 12x48 - - - -
ICL1 67 12x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 68 12x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 69 12x51 - - - -
TM2 70 2x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 71 2x38 β2-adrenoceptor 5JQH CXCR4 3ODU
TM2 72 2x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 73 2x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 74 2x41 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
TM2 75 2x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 76 2x43 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 77 2x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 78 2x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 79 2x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 80 2x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 81 2x48 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 82 2x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 83 2x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 84 2x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 85 2x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 86 2x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 87 2x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 88 2x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 89 2x551 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM2 90 2x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 91 2x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 92 2x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 93 2x59 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 94 2x60 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM2 95 2x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 96 2x62 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM2 97 2x63 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 98 2x64 β2-adrenoceptor 5JQH CCR2 5T1A
TM2 99 2x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 100 2x66 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 101 - - - -
ECL1 102 23x49 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 5CXV
ECL1 103 23x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 104 23x51 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT2C receptor 6BQH
ECL1 105 23x52 - - - -
TM3 106 3x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 107 3x22 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM3 108 3x23 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM3 109 3x24 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM3 110 3x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 111 3x26 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM3 112 3x27 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM3 113 3x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 114 3x29 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 115 3x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 116 3x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 117 3x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 118 3x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 119 3x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 120 3x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 121 3x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 122 3x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 123 3x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 124 3x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 125 3x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 126 3x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 127 3x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 129 3x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 130 3x45 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 131 3x46 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM3 132 3x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 133 3x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 134 3x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 135 3x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 136 3x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 137 3x52 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM3 138 3x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 139 3x54 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM3 140 3x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 141 3x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQG
ICL2 142 34x50 - - - -
ICL2 143 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 144 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 145 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 146 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL2 147 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 M3 receptor 4U15
ICL2 148 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 149 34x57 - - - -
TM4 150 4x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 151 4x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM4 152 4x40 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 153 4x41 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 154 4x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 155 4x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 156 4x44 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 157 4x45 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM4 158 4x46 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 159 4x47 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM4 160 4x48 β2-adrenoceptor 5JQH M3 receptor 4U15
TM4 161 4x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 162 4x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 163 4x51 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 164 4x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 165 4x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 166 4x54 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 167 4x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 168 4x56 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 169 4x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 170 4x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 171 4x59 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 172 4x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 173 4x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 174 4x62 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM4 175 4x63 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM4 176 4x64 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 177 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 178 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 179 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 180 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 181 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 182 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 183 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 184 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 185 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 186 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 187 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 188 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 189 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 190 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 191 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 192 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 193 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 194 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 195 - - - -
ECL2 196 45x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 197 45x51 β2-adrenoceptor 5JQH AT1 receptor 4ZUD
ECL2 198 45x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 199 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 200 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 201 5x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 202 5x37 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 203 5x38 β2-adrenoceptor 5JQH FFA1 receptor 5TZY
TM5 204 5x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 205 5x40 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 206 5x41 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM5 207 5x42 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM5 208 5x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 209 5x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 210 5x45 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM5 211 5x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 212 5x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 213 5x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 214 5x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 215 5x49 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 216 5x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 217 5x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 218 5x52 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM5 219 5x53 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 220 5x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 221 5x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 222 5x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 223 5x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 224 5x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 225 5x59 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 226 5x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 228 5x62 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 229 5x63 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 230 5x64 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM5 231 5x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 232 5x66 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM5 233 5x67 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 234 5x68 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 235 5x69 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 236 5x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 237 5x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 238 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 239 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 240 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 241 5x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 242 5x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 243 - - - -
ICL3 244 - - - -
ICL3 245 - - - -
ICL3 246 - - - -
ICL3 247 - - - -
ICL3 276 - - - -
ICL3 277 - - - -
ICL3 278 - - - -
ICL3 279 - - - -
ICL3 280 - - - -
TM6 281 6x24 5-HT2B receptor 5TVN A2A receptor 3VG9
TM6 282 6x25 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 283 6x26 5-HT2B receptor 5TVN FFA1 receptor 5TZR
TM6 284 6x27 5-HT2B receptor 5TVN - -
TM6 285 6x28 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 286 6x29 5-HT2B receptor 5TVN D3 receptor 3PBL
TM6 287 6x30 5-HT2B receptor 5TVN 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 6x31 5-HT2B receptor 5TVN β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 289 6x32 5-HT2B receptor 5TVN μ receptor 4DKL
TM6 290 6x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 291 6x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 292 6x35 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 293 6x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 294 6x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 295 6x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 296 6x39 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM6 297 6x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 298 6x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 299 6x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 300 6x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 301 6x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 302 6x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 303 6x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 304 6x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 305 6x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 306 6x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 307 6x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 308 6x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 309 6x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 310 6x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 311 6x54 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM6 312 6x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 313 6x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 314 6x57 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 315 6x58 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM6 316 6x59 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 317 6x60 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM6 318 6x61 β2-adrenoceptor 5JQH κ receptor 4DJH
ECL3 319 - - - -
ECL3 320 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 321 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 322 D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 - - - -
TM7 324 7x30 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 325 7x31 β2-adrenoceptor 5JQH FFA1 receptor 5TZY
TM7 326 7x32 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 327 7x33 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM7 328 7x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 329 7x35 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM7 330 7x36 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 331 7x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 332 7x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 333 7x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 334 7x40 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 335 7x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 336 7x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 337 7x43 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 338 7x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 339 7x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 340 7x47 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM7 341 7x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 342 7x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 343 7x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 344 7x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 345 7x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 346 7x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 347 7x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 348 7x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 349 8x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 350 8x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 351 8x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 352 8x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 353 8x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 354 8x52 β2-adrenoceptor 5JQH - -
H8 355 8x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 356 8x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 357 8x55 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
H8 358 8x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2B receptor 4IB4
H8 359 8x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 360 8x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 361 8x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 362 - - - -
C-term 363 - - - -
C-term 364 - - - -
C-term 365 - - - -
C-term 366 - - - -