α1A-adrenoceptor - subunit alpha-15 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

H1 receptor (sequence similarity: 28%) PDB: 7DFL
G(q) subunit alpha (sequence similarity: 70%)

RECEPTOR TEMPLATES

6K42 (α2B-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
7DFL (H1 receptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
6KUX (α2A-adrenoceptor)
6KUY (α2A-adrenoceptor)
6DRZ (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7CMV (D3 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 72.7 16.7 10.7
Side-chains 27.3 54.3 18.3

Number of backbone templates: 9
Number of rotamer templates: 46

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 21 V - - - - -
TM1 22 N 1.28x28 - - - -
TM1 23 I 1.29x29 - - - -
TM1 24 S 1.30x30 - - - -
TM1 25 K 1.31x31 - - - -
TM1 26 A 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM1 27 I 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 28 L 1.34x34 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM1 29 L 1.35x35 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 30 G 1.36x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 31 V 1.37x37 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 32 I 1.38x38 H1 receptor 7DFL A1 receptor 6D9H
TM1 33 L 1.39x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 34 G 1.40x40 H1 receptor 7DFL M1 receptor 6OIJ
TM1 35 G 1.41x41 H1 receptor 7DFL PAR1 3VW7
TM1 36 L 1.42x42 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 37 I 1.43x43 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 38 L 1.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 39 F 1.45x45 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 40 G 1.46x46 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM1 41 V 1.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 42 L 1.48x48 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM1 43 G 1.49x49 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 44 N 1.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 45 I 1.51x51 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 46 L 1.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 47 V 1.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 48 I 1.54x54 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 49 L 1.55x55 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 50 S 1.56x56 H1 receptor 7DFL M1 receptor 6OIJ
TM1 51 V 1.57x57 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM1 52 A 1.58x58 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 C 1.59x59 H1 receptor 7DFL AT2 receptor 5UNG
TM1 54 H 1.60x60 H1 receptor 7DFL Rhodopsin 4X1H
ICL1 55 R 12.48x48 - - - -
ICL1 56 H 12.49x49 α2C-adrenoceptor 6KUW D1 receptor 7JVQ
ICL1 57 L 12.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 58 H 12.51x51 - - - -
TM2 59 S 2.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 CCR6 6WWZ
TM2 60 V 2.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 61 T 2.39x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 62 H 2.40x40 H1 receptor 7DFL NTS1 receptor 4XES
TM2 63 Y 2.41x41 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 64 Y 2.42x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 65 I 2.43x43 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 66 V 2.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 67 N 2.45x45 H1 receptor 7DFL OX2 receptor 7L1V
TM2 68 L 2.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 69 A 2.47x47 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 70 V 2.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 71 A 2.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 72 D 2.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 73 L 2.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 74 L 2.52x52 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 75 L 2.53x53 H1 receptor 7DFL 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 76 T 2.54x54 H1 receptor 7DFL OX2 receptor 7L1V
TM2 77 S 2.55x55 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM2 78 T 2.56x551 H1 receptor 7DFL OX2 receptor 7L1V
TM2 79 V 2.57x56 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 80 L 2.58x57 H1 receptor 7DFL OX2 receptor 7L1V
TM2 81 P 2.59x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM2 82 F 2.60x59 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 83 S 2.61x60 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 84 A 2.62x61 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 I 2.63x62 H1 receptor 7DFL CB1 receptor 6N4B
TM2 86 F 2.64x63 H1 receptor 7DFL DP2 receptor 6D27
TM2 87 E 2.65x64 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 88 V 2.66x65 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM2 89 L 2.67x66 H1 receptor 7DFL - -
TM2 90 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
ECL1 91 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 92 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 93 A 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
ECL1 94 F 23.52x52 - - - -
TM3 95 G 3.21x21 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 96 R 3.22x22 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 97 V 3.23x23 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 98 F 3.24x24 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM3 99 C 3.25x25 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 100 N 3.26x26 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM3 101 I 3.27x27 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM3 102 W 3.28x28 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 103 A 3.29x29 H1 receptor 7DFL A2A receptor 4UHR
TM3 104 A 3.30x30 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 105 V 3.31x31 H1 receptor 7DFL FPR2/ALX 6OMM
TM3 106 D 3.32x32 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 107 V 3.33x33 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 108 L 3.34x34 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 109 C 3.35x35 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 110 C 3.36x36 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 111 T 3.37x37 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 112 A 3.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 113 S 3.39x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 114 I 3.40x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 115 M 3.41x41 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 116 G 3.42x42 H1 receptor 7DFL - -
TM3 117 L 3.43x43 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 118 C 3.44x44 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 119 I 3.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 120 I 3.46x46 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 121 S 3.47x47 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 122 I 3.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 123 D 3.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 124 R 3.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 125 Y 3.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 126 I 3.52x52 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 G 3.53x53 H1 receptor 7DFL P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 V 3.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM3 129 S 3.55x55 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 Y 3.56x56 H1 receptor 7DFL CB2 receptor 6PT0
ICL2 131 P 34.50x50 - - - -
ICL2 132 L 34.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 133 R 34.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 D1 receptor 7JVQ
ICL2 134 Y 34.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 135 P 34.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 M2 receptor 4MQT
ICL2 136 T 34.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 CXCR2 6LFO
ICL2 137 I 34.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 CB1 receptor 6N4B
ICL2 138 V 34.57x57 - - - -
TM4 139 T 4.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 140 Q 4.39x39 H1 receptor 7DFL CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 R 4.40x40 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 142 R 4.41x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 143 G 4.42x42 H1 receptor 7DFL CCR2 5T1A
TM4 144 L 4.43x43 H1 receptor 7DFL CB2 receptor 6PT0
TM4 145 M 4.44x44 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 146 A 4.45x45 H1 receptor 7DFL A1 receptor 6D9H
TM4 147 L 4.46x46 H1 receptor 7DFL CB2 receptor 6PT0
TM4 148 L 4.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 149 C 4.48x48 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 150 V 4.49x49 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 151 W 4.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 152 A 4.51x51 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 153 L 4.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 154 S 4.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 155 L 4.54x54 H1 receptor 7DFL CXCR2 6LFO
TM4 156 V 4.55x55 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 157 I 4.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 158 S 4.57x57 α2A-adrenoceptor 6KUX α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 159 I 4.58x58 H1 receptor 7DFL κ receptor 6B73
TM4 160 G 4.59x59 H1 receptor 7DFL ghrelin receptor 6KO5
TM4 161 P 4.60x60 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM4 162 L 4.61x61 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 163 F 4.62x62 H1 receptor 7DFL A1 receptor 6D9H
TM4 164 G 4.63x63 - - - -
TM4 165 W 4.64x64 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 166 R - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 167 Q - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 168 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 169 A - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 170 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 171 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 172 D - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 173 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 174 T - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 175 I - - - - -
ECL2 176 C 45.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
ECL2 177 Q 45.51x51 H1 receptor 7DFL M5 receptor 6OL9
ECL2 178 I 45.52x52 H1 receptor 7DFL D2 receptor 6LUQ
ECL2 179 N - - - - -
ECL2 180 E - - - - -
TM5 181 E 5.35x36 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 182 P 5.36x37 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM5 183 G 5.37x38 H1 receptor 7DFL AT1 receptor 6DO1
TM5 184 Y 5.38x39 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 185 V 5.39x40 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM5 186 L 5.40x41 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 187 F 5.41x42 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 188 S 5.42x43 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 189 A 5.43x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 190 L 5.44x45 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 191 G 5.45x46 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 192 S 5.46x461 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 193 F 5.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 194 Y 5.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 195 L 5.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 196 P 5.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 197 L 5.51x51 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 A 5.52x52 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM5 199 I 5.53x53 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 200 I 5.54x54 H1 receptor 7DFL D2 receptor 6VMS
TM5 201 L 5.55x55 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 202 V 5.56x56 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM5 203 M 5.57x57 H1 receptor 7DFL - -
TM5 204 Y 5.58x58 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 205 C 5.59x59 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 R 5.60x60 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 207 V 5.61x61 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 Y 5.62x62 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM5 209 V 5.63x63 H1 receptor 7DFL 5-HT1B receptor 6G79
TM5 210 V 5.64x64 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM5 211 A 5.65x65 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 212 K 5.66x66 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 7DHI
TM5 213 R 5.67x67 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 214 E 5.68x68 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 S 5.69x69 β2-adrenoceptor 3SN6 CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
TM5 217 G 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 218 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 219 K 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 S 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 221 G 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 K - - - - -
ICL3 224 T - - - - -
ICL3 225 D - - - - -
ICL3 226 K - - - - -
ICL3 227 S - - - - -
ICL3 256 H - - - - -
ICL3 257 F - - - - -
ICL3 258 S - - - - -
ICL3 259 V - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
TM6 261 L 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 262 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM6 263 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM6 264 F 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM6 265 S 6.28x28 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 266 R 6.29x29 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 267 E 6.30x30 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 268 K 6.31x31 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 269 K 6.32x32 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 270 A 6.33x33 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 271 A 6.34x34 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 272 K 6.35x35 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 273 T 6.36x36 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 274 L 6.37x37 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 275 G 6.38x38 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 276 I 6.39x39 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 277 V 6.40x40 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 278 V 6.41x41 H1 receptor 7DFL A2A receptor 4UHR
TM6 279 G 6.42x42 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 280 C 6.43x43 H1 receptor 7DFL Rhodopsin 6I9K
TM6 281 F 6.44x44 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 282 V 6.45x45 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 283 L 6.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 284 C 6.47x47 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 285 W 6.48x48 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 286 L 6.49x49 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 287 P 6.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 288 F 6.51x51 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 289 F 6.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 290 L 6.53x53 H1 receptor 7DFL D3 receptor 7CMV
TM6 291 V 6.54x54 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 292 M 6.55x55 H1 receptor 7DFL CB1 receptor 6N4B
TM6 293 P 6.56x56 H1 receptor 7DFL - -
TM6 294 I 6.57x57 H1 receptor 7DFL D1 receptor 7JVQ
TM6 295 G 6.58x58 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 296 S 6.59x59 H1 receptor 7DFL GPR52 6LI3
TM6 297 F 6.60x60 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM6 298 F 6.61x61 H1 receptor 7DFL OX1 receptor 4ZJ8
ECL3 299 P - - - - -
ECL3 300 D - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 301 F - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 302 K - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 303 P - - - - -
TM7 304 S 7.31x30 H1 receptor 7DFL - -
TM7 305 E 7.32x31 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 306 T 7.33x32 H1 receptor 7DFL M1 receptor 6OIJ
TM7 307 V 7.34x33 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 F 7.35x34 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 309 K 7.36x35 H1 receptor 7DFL α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 310 I 7.37x36 H1 receptor 7DFL 5-HT2B receptor 5TUD
TM7 311 V 7.38x37 H1 receptor 7DFL D4 receptor 5WIV
TM7 312 F 7.39x38 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 313 W 7.40x39 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 314 L 7.41x40 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 315 G 7.42x41 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 316 Y 7.43x42 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 317 L 7.44x43 H1 receptor 7DFL 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 318 N 7.45x45 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 319 S 7.46x46 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 320 C 7.47x47 H1 receptor 7DFL μ receptor 5C1M
TM7 321 I 7.48x48 H1 receptor 7DFL D2 receptor 6VMS
TM7 322 N 7.49x49 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 323 P 7.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 324 I 7.51x51 H1 receptor 7DFL D2 receptor 7JVR
TM7 325 I 7.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 326 Y 7.53x53 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 327 P 7.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
TM7 328 C 7.55x55 H1 receptor 7DFL NK1 receptor 6HLP
TM7 329 S 7.56x56 H1 receptor 7DFL 5-HT1B receptor 6G79
H8 330 S 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 Q 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 332 E 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 333 F 8.50x50 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 334 K 8.51x51 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 335 K 8.52x52 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 336 A 8.53x53 H1 receptor 7DFL α2B-adrenoceptor 6K42
H8 337 F 8.54x54 H1 receptor 7DFL H1 receptor 7DFL
H8 338 Q 8.55x55 H1 receptor 7DFL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 N 8.56x56 H1 receptor 7DFL 5-HT2C receptor 6BQG
H8 340 V 8.57x57 H1 receptor 7DFL AT2 receptor 5UNG
H8 341 L 8.58x58 α2A-adrenoceptor 6KUY α2B-adrenoceptor 6K42
C-term 342 R - α2A-adrenoceptor 6KUY 5-HT2C receptor 6BQG
C-term 343 I - α2A-adrenoceptor 6KUY CXCR2 6LFL
C-term 344 Q - - - - -
C-term 345 C - - - - -
C-term 346 L - - - - -
C-term 347 C - - - - -
C-term 348 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 15 T G.HN.30 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 16 E G.HN.31 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 17 D G.HN.32 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 18 E G.HN.33 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 19 K G.HN.34 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 20 A G.HN.35 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 21 A G.HN.36 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 22 A G.HN.37 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 23 R G.HN.38 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 24 V G.HN.39 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 25 D G.HN.40 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 26 Q G.HN.41 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 27 E G.HN.42 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 28 I G.HN.43 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 29 N G.HN.44 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 30 R G.HN.45 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 31 I G.HN.46 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 32 L G.HN.47 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 33 L G.HN.48 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 34 E G.HN.49 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HN 35 Q G.HN.50 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 36 K G.HN.51 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 37 K G.HN.52 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HN 38 Q G.HN.53 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hns1 39 D G.hns1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 40 R G.hns1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hns1 41 G G.hns1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 42 E G.S1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 43 L G.S1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 44 K G.S1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 45 L G.S1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 46 L G.S1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 47 L G.S1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S1 48 L G.S1.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 49 G G.s1h1.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 50 P G.s1h1.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 51 G G.s1h1.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 52 E G.s1h1.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 53 S G.s1h1.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s1h1 54 G G.s1h1.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H1 55 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 58 F G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 59 I G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 60 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 61 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 62 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 63 R G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 64 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 65 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 66 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 67 G G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 68 A G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 69 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 70 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 71 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 72 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 R H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 G H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 F H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 79 R H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 81 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 Q H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 85 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 I H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 F H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 88 V H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 M H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 R H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 92 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 93 M H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 94 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 95 E H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 96 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 97 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 98 E H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 99 R H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 100 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 101 Q H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 102 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 103 P H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 104 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 105 S H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 106 R H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 107 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 E H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 S H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 111 H H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 H H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 113 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 114 S H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 115 L H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 116 V H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 117 M H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 118 S H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 119 Q H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 120 D H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 121 P H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 122 Y H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 123 K H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 124 V H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 125 T H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 126 T H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 127 F H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 128 E H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 K H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 131 Y H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 132 A H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 134 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 135 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 136 Q H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 137 W H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 138 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 139 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 140 R H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 141 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 A H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 145 R H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 147 Y H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 148 Y H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 149 E H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 150 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 151 R H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 152 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 153 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 154 F H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 155 H H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 156 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 157 L H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 158 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 V H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 165 S H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 166 H H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 167 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 168 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 169 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 170 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 171 T H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hehf 172 E H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 173 E H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 174 G H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 175 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 176 V H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 177 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 178 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 179 A H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 180 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 181 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 182 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 183 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 184 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 185 S G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 186 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 187 M G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 188 P G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 189 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 190 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 191 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 192 I G.S2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 193 N G.S2.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 194 E G.S2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 195 Y G.S2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 196 C G.S2.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 197 F G.S2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S2 198 S G.S2.07 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S2 199 V G.S2.08 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s2s3 200 Q G.s2s3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s2s3 201 K G.s2s3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 202 T G.S3.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 203 N G.S3.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 204 L G.S3.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 205 R G.S3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 206 I G.S3.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S3 207 V G.S3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 208 D G.S3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S3 209 V G.S3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 210 G G.s3h2.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 211 G G.s3h2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s3h2 212 Q G.s3h2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 213 K G.H2.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H2 214 S G.H2.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 215 E G.H2.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 216 R G.H2.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 217 K G.H2.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H2 218 K G.H2.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 219 W G.H2.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 220 I G.H2.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 221 H G.H2.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H2 222 C G.H2.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 223 F G.h2s4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 224 E G.h2s4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 225 N G.h2s4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 226 V G.h2s4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h2s4 227 I G.h2s4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 228 A G.S4.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 229 L G.S4.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 230 I G.S4.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 231 Y G.S4.04 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 232 L G.S4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S4 233 A G.S4.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S4 234 S G.S4.07 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s4h3 235 L G.s4h3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 236 S G.s4h3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 237 E G.s4h3.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 238 Y G.s4h3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 239 D G.s4h3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 240 Q G.s4h3.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 241 C G.s4h3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 242 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 243 E G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 244 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 245 N G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 246 N G.s4h3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 247 Q G.s4h3.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 248 E G.s4h3.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s4h3 249 N G.s4h3.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 250 R G.H3.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 251 M G.H3.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 252 K G.H3.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 253 E G.H3.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 254 S G.H3.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 255 L G.H3.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 256 A G.H3.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 257 L G.H3.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 258 F G.H3.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 259 G G.H3.10 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 260 T G.H3.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 261 I G.H3.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 262 L G.H3.13 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 263 E G.H3.14 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 264 L G.H3.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H3 265 P G.H3.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 266 W G.H3.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H3 267 F G.H3.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 268 K G.h3s5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 269 S G.h3s5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h3s5 270 T G.h3s5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 271 S G.S5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 272 V G.S5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 273 I G.S5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 274 L G.S5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 275 F G.S5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 276 L G.S5.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S5 277 N G.S5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s5hg 278 K G.s5hg.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 279 T G.HG.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 280 D G.HG.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 281 I G.HG.03 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 282 L G.HG.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 283 E G.HG.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 284 E G.HG.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 285 K G.HG.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 286 I G.HG.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 287 P G.HG.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 288 T G.HG.12 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 289 S G.HG.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 290 H G.HG.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 291 L G.HG.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
HG 292 A G.HG.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
HG 293 T G.HG.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
hgh4 294 Y G.hgh4.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 295 F G.hgh4.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 296 P G.hgh4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 297 S G.hgh4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 298 F G.hgh4.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 299 Q G.hgh4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 300 G G.hgh4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
hgh4 301 P G.hgh4.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 302 K G.H4.01 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 303 Q G.H4.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 304 D G.H4.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 305 A G.H4.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 306 E G.H4.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 307 A G.H4.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 308 A G.H4.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 309 K G.H4.08 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 310 R G.H4.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 311 F G.H4.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 312 I G.H4.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 313 L G.H4.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 314 D G.H4.13 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 315 M G.H4.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H4 316 Y G.H4.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 317 T G.H4.16 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H4 318 R G.H4.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
h4s6 319 M G.h4s6.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 320 Y G.h4s6.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 321 T G.h4s6.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 322 G G.h4s6.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 323 C G.h4s6.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 324 V G.h4s6.06 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 325 D G.h4s6.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 326 G G.h4s6.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 327 P G.h4s6.09 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 328 E G.h4s6.10 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 329 G G.h4s6.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 330 S G.h4s6.12 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 331 K G.h4s6.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 332 K G.h4s6.14 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 333 G G.h4s6.15 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 334 A G.h4s6.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 335 R G.h4s6.17 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 336 S G.h4s6.18 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 337 R G.h4s6.19 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
h4s6 338 R G.h4s6.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 339 L G.S6.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 340 F G.S6.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
S6 341 S G.S6.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 342 H G.S6.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
S6 343 Y G.S6.05 G(q) subunit alpha 7DFL - -
s6h5 344 T G.s6h5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 345 C G.s6h5.02 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 346 A G.s6h5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 347 T G.s6h5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
s6h5 348 D G.s6h5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 349 T G.H5.01 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 350 Q G.H5.02 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 351 N G.H5.03 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 352 I G.H5.04 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 353 R G.H5.05 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 354 K G.H5.06 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 355 V G.H5.07 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 356 F G.H5.08 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 357 K G.H5.09 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 358 D G.H5.10 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 359 V G.H5.11 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 360 R G.H5.12 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 361 D G.H5.13 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 362 S G.H5.14 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 363 V G.H5.15 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 364 L G.H5.16 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 365 A G.H5.17 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 366 R G.H5.18 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 367 Y G.H5.19 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 368 L G.H5.20 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 369 D G.H5.21 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 370 E G.H5.22 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 371 I G.H5.23 G(q) subunit alpha 7DFL - -
H5 372 N G.H5.24 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 373 L G.H5.25 G(q) subunit alpha 7DFL G(q) subunit alpha 7DFL
H5 374 L G.H5.26 G(q) subunit alpha 7DFL - -