α1A-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-1 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 32%) PDB: 6K42
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

6K42 (α2B-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
6DRZ (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7CMV (D3 receptor)
6KUY (α2A-adrenoceptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 79.0 12.7 8.3
Side-chains 34.3 49.7 16.0

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 45

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 21 V - - - - -
TM1 22 N 1.28x28 - - - -
TM1 23 I 1.29x29 - - - -
TM1 24 S 1.30x30 - - - -
TM1 25 K 1.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 26 A 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM1 27 I 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 28 L 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 29 L 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM1 30 G 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 31 V 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM1 32 I 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 A1 receptor 6D9H
TM1 33 L 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 34 G 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM1 35 G 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 PAR1 3VW7
TM1 36 L 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 37 I 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 38 L 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 39 F 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 40 G 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 6B73
TM1 41 V 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 42 L 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 43 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 44 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 45 I 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 46 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 47 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 48 I 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 49 L 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 50 S 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM1 51 V 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 52 A 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 C 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 AT2 receptor 5UNG
TM1 54 H 1.60x60 α2C-adrenoceptor 6KUW Rhodopsin 4X1H
ICL1 55 R 12.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 56 H 12.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
ICL1 57 L 12.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 58 H 12.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM2 59 S 2.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 CCR6 6WWZ
TM2 60 V 2.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 61 T 2.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 62 H 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 NTS1 receptor 4XES
TM2 63 Y 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 64 Y 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM2 65 I 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 66 V 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 67 N 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 68 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 69 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 70 V 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 7DHI
TM2 71 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 72 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 73 L 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 74 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 75 L 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 76 T 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 77 S 2.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM2 78 T 2.56x551 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 79 V 2.57x56 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 80 L 2.58x57 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 81 P 2.59x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 82 F 2.60x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 83 S 2.61x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 84 A 2.62x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 I 2.63x62 α2B-adrenoceptor 6K42 CB1 receptor 6N4B
TM2 86 F 2.64x63 α2B-adrenoceptor 6K42 DP2 receptor 6D27
TM2 87 E 2.65x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 88 V 2.66x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUY
TM2 89 L 2.67x66 α2C-adrenoceptor 6KUW MC4 receptor 6W25
TM2 90 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
ECL1 91 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 92 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 93 A 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
ECL1 94 F 23.52x52 - - - -
TM3 95 G 3.21x21 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 96 R 3.22x22 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
TM3 97 V 3.23x23 α2C-adrenoceptor 6KUW 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 98 F 3.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM3 99 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 100 N 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM3 101 I 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM3 102 W 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 103 A 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM3 104 A 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 105 V 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 FPR2/ALX 6OMM
TM3 106 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 107 V 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 108 L 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 109 C 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 110 C 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 111 T 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 112 A 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 113 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 114 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 115 M 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 116 G 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM3 117 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 118 C 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 119 I 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM3 120 I 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 121 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 122 I 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM3 123 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 124 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 125 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 126 I 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM3 127 G 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 128 V 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 129 S 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 Y 3.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 CB2 receptor 6PT0
ICL2 131 P 34.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 132 L 34.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 133 R 34.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
ICL2 134 Y 34.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 135 P 34.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 4MQT
ICL2 136 T 34.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFO
ICL2 137 I 34.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 CB1 receptor 6N4B
ICL2 138 V 34.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM4 139 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 140 Q 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 141 R 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 142 R 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 143 G 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 CCR2 5T1A
TM4 144 L 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 CB2 receptor 6PT0
TM4 145 M 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 146 A 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 A1 receptor 6D9H
TM4 147 L 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 CB2 receptor 6PT0
TM4 148 L 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 149 C 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 6B73
TM4 150 V 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 151 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 152 A 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 153 L 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM4 154 S 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 155 L 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFO
TM4 156 V 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 157 I 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 158 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 159 I 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 6B73
TM4 160 G 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 6KO5
TM4 161 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 162 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 163 F 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM4 164 G 4.63x63 - - - -
TM4 165 W 4.64x64 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 166 R - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 167 Q - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 168 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 169 A - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 170 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 171 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 172 D - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 173 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 174 T - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 175 I - - - - -
ECL2 176 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 177 Q 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
ECL2 178 I 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
ECL2 179 N - α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 180 E - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 181 E 5.35x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 182 P 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 183 G 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K42 AT1 receptor 6DO1
TM5 184 Y 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 185 V 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 186 L 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 187 F 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 188 S 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 189 A 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM5 190 L 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 191 G 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 192 S 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 193 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 194 Y 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 195 L 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM5 196 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 197 L 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 198 A 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 199 I 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 200 I 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM5 201 L 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 202 V 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 203 M 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 204 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 205 C 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 206 R 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 207 V 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 208 Y 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 209 V 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM5 210 V 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 211 A 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 212 K 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 213 R 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 214 E 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6A94
TM5 215 S 5.69x69 α2B-adrenoceptor 6K42 CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 216 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
TM5 217 G 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 218 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 219 K 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 220 S 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 221 G 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 222 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 223 K - - - - -
ICL3 224 T - - - - -
ICL3 225 D - - - - -
ICL3 226 K - - - - -
ICL3 227 S - - - - -
ICL3 256 H - - - - -
ICL3 257 F - - - - -
ICL3 258 S - - - - -
ICL3 259 V - - - - -
ICL3 260 R - - - - -
TM6 261 L 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 262 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM6 263 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM6 264 F 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM6 265 S 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 266 R 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 267 E 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 268 K 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 269 K 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 6MXT
TM6 270 A 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 271 A 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM6 272 K 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 273 T 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 274 L 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 275 G 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 276 I 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 277 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 278 V 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM6 279 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 280 C 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 6I9K
TM6 281 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 282 V 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 283 L 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 284 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 285 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 286 L 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 287 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 288 F 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 289 F 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 290 L 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM6 291 V 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 292 M 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 CB1 receptor 6N4B
TM6 293 P 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 294 I 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM6 295 G 6.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 296 S 6.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 GPR52 6LI3
TM6 297 F 6.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM6 298 F 6.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
ECL3 299 P - - - - -
ECL3 300 D - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 301 F - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 302 K - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 303 P - - - - -
TM7 304 S 7.31x30 α2C-adrenoceptor 6KUW D3 receptor 7CMV
TM7 305 E 7.32x31 α2C-adrenoceptor 6KUW 5-HT2C receptor 6BQG
TM7 306 T 7.33x32 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
TM7 307 V 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 308 F 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 309 K 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 310 I 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM7 311 V 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM7 312 F 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 313 W 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 314 L 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM7 315 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 316 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 317 L 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 318 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 319 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 320 C 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM7 321 I 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM7 322 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 323 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 324 I 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM7 325 I 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 326 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 327 P 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM7 328 C 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 329 S 7.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUY 5-HT1B receptor 6G79
H8 330 S 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 331 Q 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 332 E 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 333 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 334 K 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
H8 335 K 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 336 A 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 337 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 338 Q 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 339 N 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
H8 340 V 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 AT2 receptor 5UNG
H8 341 L 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
C-term 342 R - α2A-adrenoceptor 6KUY 5-HT2C receptor 6BQG
C-term 343 I - α2A-adrenoceptor 6KUY CXCR2 6LFL
C-term 344 Q - - - - -
C-term 345 C - - - - -
C-term 346 L - - - - -
C-term 347 C - - - - -
C-term 348 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 7 A G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 9 D G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 11 A G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 13 V G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 14 E G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 17 K G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 18 M G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 22 N G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 25 E G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 26 D G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 27 G G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 28 E G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 29 K G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 30 A G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 31 A G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 34 V G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 41 A G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 42 G G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 43 E G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 E G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 A G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 Q H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 A H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 72 V H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 S H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 T H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 Q H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 I H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 82 I H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 G H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 R H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 K H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 G H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 D H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 S H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 A H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 D H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 R H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 V H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 A H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 A H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 E H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 F H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 M H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 121 A H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 123 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 A H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 126 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 130 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 K H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hchd 133 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 134 S H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 136 V H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 138 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 N H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 146 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 N H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 151 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 164 Q H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 P H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 N H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 171 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 173 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 177 T G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 K G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 184 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 185 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 186 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 187 T G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 188 H G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 189 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 190 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 191 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 192 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 193 D G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 194 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 195 H G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 196 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 197 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 198 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 199 F G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 200 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 201 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 202 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 203 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 204 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 205 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 206 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 207 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 208 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 209 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 210 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 211 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 212 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 213 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 214 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 215 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 216 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 217 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 218 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 219 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 220 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 221 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 222 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 223 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 224 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 225 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 226 A G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 227 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 228 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 229 D G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 230 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 231 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 232 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 233 V G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 234 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 235 A G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 E G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 E G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 M G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 N G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 242 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 243 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 244 H G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 245 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 246 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 247 M G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 248 K G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 249 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 250 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 251 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 252 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 253 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 254 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 255 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 256 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 257 K G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 258 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 259 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 260 T G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 261 D G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 262 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 263 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 264 I G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 265 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 266 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 267 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 268 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 269 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s5hg 270 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 271 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 272 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 273 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 274 F G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 275 E G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 276 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 277 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 278 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 279 K G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 280 K G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 281 S G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 282 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 283 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 284 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 285 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 286 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 287 Y G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 288 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 289 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 290 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 291 A G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 292 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 293 S G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 294 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 295 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 296 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 297 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 298 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 299 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 300 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 301 A G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 302 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 303 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 304 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 305 C G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 306 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 307 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 308 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 309 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 310 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 311 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 312 K G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 313 R G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 314 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 315 D G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 316 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 317 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 318 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 319 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 320 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 321 T G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 322 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 323 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 324 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 325 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 326 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 327 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 328 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 329 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 330 K G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 331 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 332 V G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 333 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 334 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 335 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 336 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 337 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 338 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 339 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 340 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 341 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 342 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 343 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 344 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 345 K G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 346 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 347 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 348 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 349 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 350 D G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 351 C G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 352 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 353 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 354 F G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42