α1D-adrenoceptor - G(z) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 28%) PDB: 6K42
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 79%)

RECEPTOR TEMPLATES

6K41 (α2B-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
6DRZ (5-HT2B receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7CMV (D3 receptor)
6KUY (α2A-adrenoceptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 79.2 12.1 8.7
Side-chains 34.2 50.7 15.1

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 45

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
TM1 90 L 1.26x26 - - - -
TM1 91 V 1.27x27 - - - -
TM1 92 V 1.28x28 - - - -
TM1 93 S 1.29x29 - - - -
TM1 94 A 1.30x30 - - - -
TM1 95 Q 1.31x31 α2B-adrenoceptor 6K41 Rhodopsin 6QNO
TM1 96 G 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM1 97 V 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 98 G 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 99 V 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFO
TM1 100 G 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 101 V 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM1 102 F 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 103 L 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 104 A 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM1 105 A 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM1 106 F 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 TP receptor 6IIV
TM1 107 I 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 108 L 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 109 M 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 110 A 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM1 111 V 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 112 A 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6WHA
TM1 113 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 114 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 115 L 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM1 116 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 117 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 118 I 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 119 L 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 120 S 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM1 121 V 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 122 A 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 123 C 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 AT2 receptor 5UNG
TM1 124 N 1.60x60 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
ICL1 125 R 12.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 126 H 12.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
ICL1 127 L 12.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 128 Q 12.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 129 T 2.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 130 V 2.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 131 T 2.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 132 N 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 133 Y 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 134 F 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 135 I 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 136 V 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 137 N 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 138 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 139 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 140 V 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 7DHI
TM2 141 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 142 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 143 L 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 144 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 145 L 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 146 S 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM2 147 A 2.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM2 148 T 2.56x551 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 149 V 2.57x56 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 150 L 2.58x57 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM2 151 P 2.59x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 152 F 2.60x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 153 S 2.61x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 154 A 2.62x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 155 T 2.63x62 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM2 156 M 2.64x63 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM2 157 E 2.65x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 158 V 2.66x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUY
TM2 159 L 2.67x66 α2C-adrenoceptor 6KUW MC4 receptor 6W25
TM2 160 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
ECL1 161 F 23.49x49 - - - -
ECL1 162 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 163 A 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
ECL1 164 F 23.52x52 - - - -
TM3 165 G 3.21x21 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 166 R 3.22x22 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
TM3 167 A 3.23x23 α2C-adrenoceptor 6KUW CCR6 6WWZ
TM3 168 F 3.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM3 169 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 170 D 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM3 171 V 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 172 W 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 173 A 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM3 174 A 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 175 V 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 FPR2/ALX 6OMM
TM3 176 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 177 V 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 178 L 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 179 C 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 180 C 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 181 T 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 182 A 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 183 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 184 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 185 L 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM3 186 S 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM3 187 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 188 C 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 189 T 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM3 190 I 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 191 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 192 V 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 193 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 194 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 195 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 196 V 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 197 G 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 198 V 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 199 R 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM3 200 H 3.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 κ receptor 6B73
ICL2 201 S 34.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 MT2 receptor 6ME7
ICL2 202 L 34.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 203 K 34.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 204 Y 34.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 205 P 34.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 4MQT
ICL2 206 A 34.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 207 I 34.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 CB1 receptor 6N4B
ICL2 208 M 34.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM4 209 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 210 E 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 4X1H
TM4 211 R 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 212 K 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 6MXT
TM4 213 A 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 214 A 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM4 215 A 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM4 216 I 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 217 L 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 CB2 receptor 6PT0
TM4 218 A 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM4 219 L 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM4 220 L 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 apelin receptor 5VBL
TM4 221 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 222 V 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM4 223 V 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 224 A 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 225 L 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFO
TM4 226 V 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 227 V 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM4 228 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 229 V 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM4 230 G 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 6KO5
TM4 231 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 232 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 233 L 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM4 234 G 4.63x63 - - - -
TM4 235 W 4.64x64 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 236 K - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 237 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 238 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 239 V - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 240 P - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 241 P - 5-HT2B receptor 6DRZ 5-HT2B receptor 6DRZ
ECL2 242 D - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 243 E - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 244 R - 5-HT2B receptor 6DRZ - -
ECL2 245 F - - - - -
ECL2 246 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 247 G 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 4X1H
ECL2 248 I 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
ECL2 249 T - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
ECL2 250 E - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 251 E 5.35x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 252 A 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 253 G 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K42 AT1 receptor 6DO1
TM5 254 Y 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 255 A 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 256 V 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 257 F 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TUD
TM5 258 S 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 259 S 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 260 V 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 261 C 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K42 GPR52 6LI3
TM5 262 S 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 263 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 264 Y 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 265 L 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM5 266 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 267 M 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 5W0P
TM5 268 A 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 269 V 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 270 I 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM5 271 V 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 272 V 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 273 M 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 274 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 275 C 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM5 276 R 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 277 V 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 278 Y 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 279 V 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM5 280 V 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 281 A 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 282 R 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 283 S 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM5 284 T 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K42 AT2 receptor 5UNH
TM5 285 T 5.69x69 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 286 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
TM5 287 S 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6PT0
TM5 288 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 289 E 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 4UHR
TM5 290 A 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
ICL3 291 G - - - - -
ICL3 292 V - - - - -
ICL3 293 K - - - - -
ICL3 294 R - - - - -
ICL3 295 E - - - - -
ICL3 332 S - - - - -
ICL3 333 L - - - - -
ICL3 334 S - - - - -
ICL3 335 V - - - - -
ICL3 336 R - - - - -
TM6 337 L 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 338 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM6 339 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM6 340 F 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM6 341 S 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 4MQT
TM6 342 R 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 343 E 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 344 K 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 345 K 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 6MXT
TM6 346 A 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 347 A 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM6 348 K 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 349 T 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 350 L 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 351 A 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 352 I 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 353 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 354 V 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM6 355 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 356 V 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 357 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 358 V 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 359 L 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 360 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 361 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 362 F 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 363 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 364 F 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 365 F 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 366 F 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 367 V 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 368 L 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFO
TM6 369 P 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 370 L 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 371 G 6.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 372 S 6.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 GPR52 6LI3
TM6 373 L 6.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 374 F 6.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
ECL3 375 P - - - - -
ECL3 376 Q - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 377 L - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 378 K - D3 receptor 7CMV - -
ECL3 379 P - - - - -
TM7 380 S 7.31x30 α2C-adrenoceptor 6KUW D3 receptor 7CMV
TM7 381 E 7.32x31 α2C-adrenoceptor 6KUW H1 receptor 7DFL
TM7 382 G 7.33x32 α2C-adrenoceptor 6KUW α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 383 V 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 384 F 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 385 K 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 386 V 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM7 387 I 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 388 F 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 389 W 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 390 L 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM7 391 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 392 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 393 F 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K42 AT1 receptor 6DO1
TM7 394 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 395 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 396 C 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM7 397 V 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM7 398 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 399 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 400 L 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 401 I 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 402 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 403 P 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM7 404 C 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 405 S 7.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUY 5-HT1B receptor 6G79
H8 406 S 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 407 R 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
H8 408 E 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 409 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 410 K 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
H8 411 R 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 412 A 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 413 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 414 L 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 415 R 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 416 L 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 417 L 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 418 R 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 A2A receptor 3QAK
C-term 419 C - - - - -
C-term 420 Q - - - - -
C-term 421 C - - - - -
C-term 422 R - - - - -
C-term 423 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 7 S G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 9 E G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 11 E G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 13 A G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 14 R G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 17 R G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 18 R G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 22 H G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 25 S G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 26 E G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 27 S G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 28 Q G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HN 29 R G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
hns1 30 Q G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 31 R G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 34 I G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 41 T G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 42 S G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 43 N G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 S G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 G G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 F G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 N G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 L H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 A H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 E H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 I H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 I H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 Y H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 A H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 D H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 L H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 T H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 R H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 L H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 A H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 90 A H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 R H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 H H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 N H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 D H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 Y H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 V H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 A H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 T H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 P H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 S H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 K H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 E H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 I H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 P H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 123 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 L H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 R H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 A H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 S H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 S H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 H H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 E H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 N H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 A H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 A H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 D H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 V H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 173 E H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 I H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 S G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 D G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 M G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 186 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 187 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 188 N G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S2 189 K G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S2 190 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 191 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 192 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 193 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 194 E G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 195 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 196 T G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S3 197 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 198 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 199 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 200 V G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S3 201 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 202 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 206 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 207 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 208 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 209 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 210 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 211 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 212 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 213 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 214 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 215 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 218 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 221 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 222 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 223 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 224 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 225 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 226 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 227 E G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 230 G G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 233 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 234 K G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 Y G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 N G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 Q G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 T G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 242 S G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 243 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 244 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 245 A G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H3 246 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 247 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 248 L G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H3 249 R G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H3 250 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 251 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 252 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 253 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 254 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 255 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 256 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 257 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 258 N G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H3 259 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 260 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 261 I G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 262 N G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 263 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 264 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 265 L G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S5 266 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 267 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 268 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 269 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 270 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 272 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 273 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 274 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 275 L G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HG 276 A G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HG 277 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 278 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 279 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 280 R G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HG 281 R G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HG 282 I G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
HG 283 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 284 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 285 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 286 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 287 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 292 K G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 294 Q G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 295 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 296 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 297 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 298 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 299 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 300 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 301 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 302 V G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H4 303 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 304 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 305 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 306 R G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H4 307 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 308 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 309 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 310 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 311 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 312 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 313 R G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 314 N G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 315 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 316 E G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 317 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 318 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 319 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 320 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 321 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 322 S G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
S6 323 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 324 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 325 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 326 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 327 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 328 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 329 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 330 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 331 S G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H5 332 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 333 I G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H5 334 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 335 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 336 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 337 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 338 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 339 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 340 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 341 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 342 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 343 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 344 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 345 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 346 Q G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H5 347 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 348 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 349 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 350 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 351 Y G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H5 352 I G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -
H5 353 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 354 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 355 C G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 6K42 - -