α2A-adrenoceptor - G(i) subunit alpha-1 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 52%) PDB: 6K42
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

6K42 (α2B-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
6KUY (α2A-adrenoceptor)
6PWC (NTS1 receptor)
7JVQ (D1 receptor)
6LI0 (GPR52)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 75.8 15.2 8.9
Side-chains 57.6 27.2 15.2

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 27

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 43 Y - - - - -
N-term 44 S - - - - -
N-term 45 L - - - - -
N-term 46 Q - - - - -
N-term 47 V - α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 48 T 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 49 L 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 CB1 receptor 5XRA
TM1 50 T 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 5C1M
TM1 51 L 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM1 52 V 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM1 53 C 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM1 54 L 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 55 A 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 4MQT
TM1 56 G 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM1 57 L 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 58 L 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 59 M 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 BLT1 receptor 5X33
TM1 60 L 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 61 L 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM1 62 T 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 63 V 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 64 F 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 65 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 66 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 67 V 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM1 68 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 69 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 70 I 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 71 I 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM1 72 A 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 73 V 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 74 F 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 75 T 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 76 S 1.60x60 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 77 R 12.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 78 A 12.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
ICL1 79 L 12.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL1 80 K 12.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6OIJ
TM2 81 A 2.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 82 P 2.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 83 Q 2.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 84 N 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 85 L 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 86 F 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 87 L 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 88 V 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 89 S 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 90 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 91 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 92 S 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 93 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 94 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 95 I 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 96 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 97 V 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 98 A 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 99 T 2.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 100 L 2.56x551 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 101 V 2.57x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM2 102 I 2.58x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 103 P 2.59x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 104 F 2.60x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 105 S 2.61x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 106 L 2.62x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 107 A 2.63x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 108 N 2.64x63 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 109 E 2.65x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 110 V 2.66x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUY
TM2 111 M 2.67x66 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 112 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW D2 receptor 7JVR
ECL1 113 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 114 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 115 Y 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 116 F 23.52x52 - - - -
TM3 117 G 3.21x21 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 118 K 3.22x22 α2C-adrenoceptor 6KUW CB2 receptor 6PT0
TM3 119 A 3.23x23 α2C-adrenoceptor 6KUW CB2 receptor 6PT0
TM3 120 W 3.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 121 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 122 E 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 123 I 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM3 124 Y 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 125 L 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 126 A 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 127 L 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 128 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 129 V 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 L 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 131 F 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 132 C 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 133 T 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 134 S 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 135 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 136 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 137 V 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 138 H 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 139 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 140 C 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 141 A 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 142 I 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 143 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 144 L 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 145 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 146 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 147 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 148 W 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 149 S 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM3 150 I 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM3 151 T 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 6G79
TM3 152 Q 3.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
ICL2 153 A 34.50x50 - - - -
ICL2 154 I 34.51x51 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
ICL2 155 E 34.52x52 α2A-adrenoceptor 6KUY α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 156 Y 34.53x53 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
ICL2 157 N 34.54x54 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
ICL2 158 L 34.55x55 α2A-adrenoceptor 6KUY AT1 receptor 6DO1
ICL2 159 K 34.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUY α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 160 R 34.57x57 - - - -
TM4 161 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 162 P 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 163 R 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 164 R 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 165 I 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 166 K 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 167 A 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM4 168 I 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 169 I 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 170 I 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 6B73
TM4 171 T 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 172 V 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 173 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 174 V 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM4 175 I 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 176 S 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM4 177 A 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 178 V 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 179 I 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 180 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 181 F 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM4 182 P 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 183 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 184 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 185 I 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 186 S - - - - -
ECL2 187 I - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 188 E - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 189 K - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 190 K - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 191 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 192 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 193 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 194 G - NTS1 receptor 6PWC NTS1 receptor 6PWC
ECL2 195 G - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 196 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 197 Q - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 198 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 199 A - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 200 E - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 201 P - NTS1 receptor 6PWC - -
ECL2 202 R - - - - -
ECL2 203 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 204 E 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
ECL2 205 I 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
ECL2 206 N - α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 207 D - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 208 Q 5.35x36 α2B-adrenoceptor 6K42 M1 receptor 6WJC
TM5 209 K 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM5 210 W 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 211 Y 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 212 V 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 213 I 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM5 214 S 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM5 215 S 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 216 C 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 217 I 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 218 G 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 219 S 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 220 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 221 F 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 222 A 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 223 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 224 C 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 225 L 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 226 I 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 227 M 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 228 I 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 229 L 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 230 V 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 231 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 232 V 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 EP4 receptor 7D7M
TM5 233 R 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 234 I 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 235 Y 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 236 Q 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 237 I 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 238 A 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 239 K 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 240 R 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 241 R 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM5 242 T 5.69x69 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 243 R 5.70x70 D1 receptor 7JVQ D1 receptor 7JVQ
TM5 244 V 5.71x71 D1 receptor 7JVQ - -
TM5 245 P 5.72x72 D1 receptor 7JVQ - -
TM5 246 P 5.73x73 D1 receptor 7JVQ - -
TM5 247 S 5.74x74 D1 receptor 7JVQ A2A receptor 4UHR
TM5 248 R 5.75x75 D1 receptor 7JVQ CB1 receptor 6KPG
ICL3 249 R - - - - -
ICL3 250 G - - - - -
ICL3 251 P - - - - -
ICL3 252 D - - - - -
ICL3 253 A - - - - -
ICL3 373 K - - - - -
ICL3 374 A - - - - -
ICL3 375 S - - - - -
ICL3 376 R - - - - -
ICL3 377 W - - - - -
TM6 378 R 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 379 G 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 NTS1 receptor 5T04
TM6 380 R 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 NTS1 receptor 5T04
TM6 381 Q 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM6 382 N 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
TM6 383 R 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 384 E 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 385 K 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 386 R 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 387 F 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 388 T 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 389 F 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 390 V 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 391 L 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 392 A 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 393 V 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 394 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 395 I 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 396 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 397 V 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 398 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 399 V 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 400 V 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 7CMV
TM6 401 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 402 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 403 F 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 404 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 405 F 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 406 F 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 407 F 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 408 T 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
TM6 409 Y 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 410 T 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM6 411 L 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 412 T 6.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4UHR
TM6 413 A 6.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 414 V 6.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 7L1V
TM6 415 G 6.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 6B73
ECL3 416 C - - - - -
ECL3 417 S - GPR52 6LI0 - -
ECL3 418 V - - - - -
TM7 419 P 7.31x30 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 420 R 7.32x31 α2C-adrenoceptor 6KUW LPA6 receptor 5XSZ
TM7 421 T 7.33x32 α2C-adrenoceptor 6KUW M1 receptor 6OIJ
TM7 422 L 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 423 F 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 424 K 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 425 F 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 426 F 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 427 F 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 428 W 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 429 F 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K42 D1 receptor 7JVQ
TM7 430 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 431 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 432 C 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 433 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 434 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 435 S 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 436 L 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 437 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 438 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 439 V 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 440 I 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 441 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 442 T 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 443 I 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 444 F 7.56x56 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
H8 445 N 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 446 H 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
H8 447 D 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 448 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 449 R 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 450 R 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 451 A 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 452 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 453 K 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 7DFL
H8 454 K 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7JVR
H8 455 I 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 456 L 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 457 C 8.59x59 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUY
H8 458 R 8.60x60 α2A-adrenoceptor 6KUY α2A-adrenoceptor 6KUX
C-term 459 G - - - - -
C-term 460 D - - - - -
C-term 461 R - - - - -
C-term 462 K - - - - -
C-term 463 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 7 A G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 9 D G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 11 A G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 13 V G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 14 E G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 17 K G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 18 M G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 22 N G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 25 E G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 26 D G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 27 G G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 28 E G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HN 29 K G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 30 A G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 31 A G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 34 V G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 41 A G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 42 G G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 43 E G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 E G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 A G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 Q H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 A H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 72 V H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 S H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 T H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 Q H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 I H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 82 I H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 G H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 R H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 K H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 G H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 D H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 S H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 A H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 D H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 R H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 V H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 A H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 A H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 E H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 F H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 M H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 121 A H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 123 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 A H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 126 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 130 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 K H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hchd 133 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 134 S H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 136 V H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 138 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 N H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 146 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 N H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 151 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 164 Q H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 P H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 N H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 171 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 173 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 177 T G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 K G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 184 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 185 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 186 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 187 T G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 188 H G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 189 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 190 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S2 191 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 192 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s2s3 193 D G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 194 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 195 H G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 196 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 197 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 198 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 199 F G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 200 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S3 201 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 202 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 203 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s3h2 204 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 205 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 206 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 207 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 208 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 209 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 210 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 211 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 212 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 213 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H2 214 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 215 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 216 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 217 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 218 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h2s4 219 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 220 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 221 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 222 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 223 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 224 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 225 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S4 226 A G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 227 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 228 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 229 D G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 230 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 231 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 232 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 233 V G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s4h3 234 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 235 A G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 E G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 E G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 M G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 N G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 242 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 243 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 244 H G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 245 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 246 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 247 M G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 248 K G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 249 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 250 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 251 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 252 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 253 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 254 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 255 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 256 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 257 K G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 258 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H3 259 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 260 T G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 261 D G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h3s5 262 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 263 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 264 I G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 265 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 266 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 267 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 268 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S5 269 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s5hg 270 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 271 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 272 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 273 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 274 F G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 275 E G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 276 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 277 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 278 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 279 K G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 280 K G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 281 S G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 282 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 283 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 284 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
HG 285 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 286 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 287 Y G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 288 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 289 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 290 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 291 A G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 292 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
hgh4 293 S G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 294 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 295 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 296 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 297 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 298 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 299 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 300 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 301 A G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 302 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 303 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 304 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 305 C G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 306 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 307 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 308 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H4 309 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 310 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 311 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 312 K G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 313 R G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 314 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 315 D G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 316 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 317 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
h4s6 318 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 319 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 320 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 321 T G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 322 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
S6 323 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 324 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 325 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 326 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 327 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
s6h5 328 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 329 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 330 K G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 331 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 332 V G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 333 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 334 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 335 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 336 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 337 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 338 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 339 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 340 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 341 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 342 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 343 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 344 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 345 K G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 346 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 347 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 348 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 349 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 350 D G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 351 C G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 352 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 353 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42
H5 354 F G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 6K42 G(i) subunit alpha-1 6K42