β1-adrenoceptor - G(z) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

D2 receptor (sequence similarity: 31%) PDB: 7JVR
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 79%)

RECEPTOR TEMPLATES

4N6H (δ receptor)
7JVR (D2 receptor)
6VMS (D2 receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6PS2 (β2-adrenoceptor)
2RH1 (β2-adrenoceptor)
6PT0 (CB2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 77.2 13.2 9.6
Side-chains 30.2 54.3 15.4

Number of backbone templates: 6
Number of rotamer templates: 36

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 45 P - - - - -
N-term 46 A - - - - -
N-term 47 S - - - - -
N-term 48 E - - - - -
N-term 49 S - - - - -
TM1 50 P 1.24x24 δ receptor 4N6H ETB receptor 5X93
TM1 51 E 1.25x25 δ receptor 4N6H CXCR4 4RWS
TM1 52 P 1.26x26 δ receptor 4N6H - -
TM1 53 L 1.27x27 δ receptor 4N6H - -
TM1 54 S 1.28x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 55 Q 1.29x29 δ receptor 4N6H CCR6 6WWZ
TM1 56 Q 1.30x30 δ receptor 4N6H US28 5WB1
TM1 57 W 1.31x31 δ receptor 4N6H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 T 1.32x32 D2 receptor 7JVR - -
TM1 59 A 1.33x33 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 60 G 1.34x34 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 61 M 1.35x35 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 62 G 1.36x36 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 63 L 1.37x37 D2 receptor 7JVR D3 receptor 7CMV
TM1 64 L 1.38x38 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 65 M 1.39x39 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 66 A 1.40x40 D2 receptor 7JVR 5-HT1B receptor 6G79
TM1 67 L 1.41x41 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 68 I 1.42x42 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 69 V 1.43x43 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 70 L 1.44x44 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 71 L 1.45x45 D2 receptor 7JVR A2A receptor 4UHR
TM1 72 I 1.46x46 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 73 V 1.47x47 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 74 A 1.48x48 D2 receptor 7JVR 5-HT2A receptor 6WHA
TM1 75 G 1.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 76 N 1.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 77 V 1.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 78 L 1.52x52 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 79 V 1.53x53 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 80 I 1.54x54 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 81 V 1.55x55 D2 receptor 7JVR M2 receptor 4MQT
TM1 82 A 1.56x56 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM1 83 I 1.57x57 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 84 A 1.58x58 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 85 K 1.59x59 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 86 T 1.60x60 D2 receptor 7JVR 5-HT1B receptor 6G79
ICL1 87 P 12.48x48 - - - -
ICL1 88 R 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 4LDE
ICL1 89 L 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 90 Q 12.51x51 - - - -
TM2 91 T 2.37x37 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 92 L 2.38x38 D2 receptor 7JVR CCR2 5T1A
TM2 93 T 2.39x39 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 94 N 2.40x40 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 95 L 2.41x41 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 96 F 2.42x42 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 97 I 2.43x43 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 98 M 2.44x44 D2 receptor 7JVR 5-HT2C receptor 6BQG
TM2 99 S 2.45x45 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 100 L 2.46x46 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 101 A 2.47x47 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 102 S 2.48x48 D2 receptor 7JVR α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 103 A 2.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 104 D 2.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 105 L 2.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 106 V 2.52x52 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 107 M 2.53x53 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 108 G 2.54x54 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 109 L 2.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 110 L 2.56x551 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 111 V 2.57x56 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 112 V 2.58x57 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 113 P 2.59x58 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 114 F 2.60x59 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 115 G 2.61x60 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 116 A 2.62x61 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 117 T 2.63x62 D2 receptor 7JVR M1 receptor 6OIJ
TM2 118 I 2.64x63 D2 receptor 7JVR A2A receptor 4UHR
TM2 119 V 2.65x64 D2 receptor 7JVR - -
TM2 120 V 2.66x65 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM2 121 W 2.67x66 D2 receptor 7JVR NTS1 receptor 6OSA
TM2 122 G 2.68x67 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
ECL1 123 R 23.49x49 - - - -
ECL1 124 W 23.50x50 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 125 E 23.51x51 β2-adrenoceptor 6PS2 EP3 receptor 6M9T
ECL1 126 Y 23.52x52 - - - -
TM3 127 G 3.21x21 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 S 3.22x22 D2 receptor 7JVR 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 129 F 3.23x23 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 130 F 3.24x24 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM3 131 C 3.25x25 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 132 E 3.26x26 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 133 L 3.27x27 D2 receptor 7JVR M1 receptor 6OIJ
TM3 134 W 3.28x28 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 135 T 3.29x29 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 136 S 3.30x30 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 137 V 3.31x31 D2 receptor 7JVR FPR2/ALX 6OMM
TM3 138 D 3.32x32 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 139 V 3.33x33 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 140 L 3.34x34 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 141 C 3.35x35 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 142 V 3.36x36 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 143 T 3.37x37 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 144 A 3.38x38 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 145 S 3.39x39 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 146 I 3.40x40 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 147 E 3.41x41 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 148 T 3.42x42 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 149 L 3.43x43 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 150 C 3.44x44 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 151 V 3.45x45 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 152 I 3.46x46 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 153 A 3.47x47 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 154 L 3.48x48 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 155 D 3.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 156 R 3.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 157 Y 3.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 158 L 3.52x52 D2 receptor 7JVR A1 receptor 6D9H
TM3 159 A 3.53x53 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM3 160 I 3.54x54 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 161 T 3.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 162 S 3.56x56 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 163 P 34.50x50 - - - -
ICL2 164 F 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 165 R 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
ICL2 166 Y 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 167 Q 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 168 S 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 169 L 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 170 L 34.57x57 - - - -
TM4 171 T 4.38x38 D2 receptor 7JVR OX2 receptor 5WQC
TM4 172 R 4.39x39 D2 receptor 7JVR 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 173 A 4.40x40 D2 receptor 7JVR 5-HT2B receptor 5TUD
TM4 174 R 4.41x41 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 175 A 4.42x42 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 176 R 4.43x43 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 177 G 4.44x44 D2 receptor 7JVR A2A receptor 4UHR
TM4 178 L 4.45x45 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM4 179 V 4.46x46 D2 receptor 7JVR AT2 receptor 5UNG
TM4 180 C 4.47x47 D2 receptor 7JVR CB1 receptor 5XRA
TM4 181 T 4.48x48 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 182 V 4.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 183 W 4.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 184 A 4.51x51 D2 receptor 7JVR 5-HT2C receptor 6BQG
TM4 185 I 4.52x52 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 186 S 4.53x53 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 187 A 4.54x54 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 188 L 4.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 189 V 4.56x56 D2 receptor 7JVR D3 receptor 7CMV
TM4 190 S 4.57x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 191 F 4.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 192 L 4.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 193 P 4.60x60 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 194 I 4.61x61 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 195 L 4.62x62 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM4 196 M 4.63x63 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 197 H 4.64x64 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
ECL2 198 W - - - - -
ECL2 199 W - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 200 R - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 201 A - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 202 E - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 203 S - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 204 D - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 205 E - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 206 A - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 207 R - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 208 R - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 209 C - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 210 Y - β2-adrenoceptor 2RH1 β2-adrenoceptor 2RH1
ECL2 211 N - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 212 D - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 213 P - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 214 K - β2-adrenoceptor 2RH1 - -
ECL2 215 C - - - - -
ECL2 216 C 45.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
ECL2 217 D 45.51x51 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 218 F 45.52x52 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 219 V - - - - -
ECL2 220 T - - - - -
TM5 221 N 5.35x36 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 222 R 5.36x37 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM5 223 A 5.37x38 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 224 Y 5.38x39 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 225 A 5.39x40 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 226 I 5.40x41 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 A 5.41x42 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 228 S 5.42x43 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 229 S 5.43x44 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 230 V 5.44x45 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM5 231 V 5.45x46 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 232 S 5.46x461 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 233 F 5.47x47 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 234 Y 5.48x48 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 235 V 5.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 236 P 5.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 237 L 5.51x51 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 238 C 5.52x52 D2 receptor 7JVR OX2 receptor 7L1V
TM5 239 I 5.53x53 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 240 M 5.54x54 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 241 A 5.55x55 D2 receptor 7JVR AT2 receptor 5UNG
TM5 242 F 5.56x56 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 243 V 5.57x57 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 244 Y 5.58x58 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 245 L 5.59x59 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 246 R 5.60x60 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 247 V 5.61x61 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 248 F 5.62x62 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 249 R 5.63x63 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM5 250 E 5.64x64 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 251 A 5.65x65 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 252 Q 5.66x66 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM5 253 K 5.67x67 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM5 254 Q 5.68x68 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 255 V 5.69x69 D2 receptor 7JVR NTS1 receptor 6OSA
TM5 256 K 5.70x70 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM5 257 K 5.71x71 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 258 I 5.72x72 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 259 D 5.73x73 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 260 S 5.74x74 D2 receptor 7JVR A2A receptor 3UZA
ICL3 261 C - - - - -
ICL3 262 E - - - - -
ICL3 263 R - - - - -
ICL3 264 R - - - - -
ICL3 265 F - - - - -
ICL3 308 K - - - - -
ICL3 309 R - - - - -
ICL3 310 R - - - - -
ICL3 311 P - - - - -
ICL3 312 S - - - - -
TM6 313 R 6.24x24 D2 receptor 6VMS α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 314 L 6.25x25 D2 receptor 6VMS D2 receptor 6VMS
TM6 315 V 6.26x26 D2 receptor 6VMS M5 receptor 6OL9
TM6 316 A 6.27x27 D2 receptor 7JVR 5-HT1B receptor 6G79
TM6 317 L 6.28x28 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 318 R 6.29x29 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM6 319 E 6.30x30 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 320 Q 6.31x31 D2 receptor 7JVR 5-HT2B receptor 5TUD
TM6 321 K 6.32x32 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 322 A 6.33x33 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 323 L 6.34x34 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 324 K 6.35x35 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 325 T 6.36x36 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 326 L 6.37x37 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 327 G 6.38x38 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 328 I 6.39x39 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 329 I 6.40x40 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 330 M 6.41x41 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 331 G 6.42x42 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 332 V 6.43x43 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 333 F 6.44x44 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 334 T 6.45x45 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 335 L 6.46x46 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 336 C 6.47x47 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 337 W 6.48x48 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 338 L 6.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 339 P 6.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 340 F 6.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 341 F 6.52x52 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM6 342 L 6.53x53 D2 receptor 7JVR D3 receptor 7CMV
TM6 343 A 6.54x54 D2 receptor 7JVR ETB receptor 5X93
TM6 344 N 6.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 345 V 6.56x56 D2 receptor 7JVR D3 receptor 7CMV
TM6 346 V 6.57x57 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 347 K 6.58x58 D2 receptor 7JVR OX2 receptor 7L1V
TM6 348 A 6.59x59 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 349 F 6.60x60 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM6 350 H 6.61x61 D2 receptor 7JVR Rhodopsin 5DYS
ECL3 351 R - D2 receptor 7JVR - -
ECL3 352 E - D2 receptor 7JVR - -
ECL3 353 L - D2 receptor 7JVR - -
ECL3 354 V - D2 receptor 7JVR - -
TM7 355 P 7.31x30 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 356 D 7.32x31 D2 receptor 7JVR CXCR2 6LFO
TM7 357 R 7.33x32 D2 receptor 7JVR CXCR2 6LFO
TM7 358 L 7.34x33 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 359 F 7.35x34 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM7 360 V 7.36x35 D2 receptor 7JVR MT1 receptor 6ME2
TM7 361 F 7.37x36 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 362 F 7.38x37 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 363 N 7.39x38 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 364 W 7.40x39 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 365 L 7.41x40 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 366 G 7.42x41 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 367 Y 7.43x42 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 368 A 7.44x43 D2 receptor 7JVR D1 receptor 7JVQ
TM7 369 N 7.45x45 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 370 S 7.46x46 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 371 A 7.47x47 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 372 F 7.48x48 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 373 N 7.49x49 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 374 P 7.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 375 I 7.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 376 I 7.52x52 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 377 Y 7.53x53 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
TM7 378 C 7.54x54 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 379 R 7.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 380 S 8.47x47 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 381 P 8.48x48 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 382 D 8.49x49 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 383 F 8.50x50 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 384 R 8.51x51 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 385 K 8.52x52 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 386 A 8.53x53 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 387 F 8.54x54 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 388 Q 8.55x55 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 389 R 8.56x56 D2 receptor 7JVR α2B-adrenoceptor 6K42
H8 390 L 8.57x57 D2 receptor 7JVR β2-adrenoceptor 3SN6
H8 391 L 8.58x58 D2 receptor 7JVR D2 receptor 7JVR
H8 392 C 8.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
C-term 393 C - - - - -
C-term 394 A - - - - -
C-term 395 R - - - - -
C-term 396 R - - - - -
C-term 397 A - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 7 S G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 9 E G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 11 E G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 13 A G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 14 R G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 17 R G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 18 R G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 22 H G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HN 25 S G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 26 E G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 27 S G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 28 Q G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HN 29 R G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
hns1 30 Q G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hns1 31 R G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hns1 32 R G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 34 I G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 41 T G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 42 S G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 43 N G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 S G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 G G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 F G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 N G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 L H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 A H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 E H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 I H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 I H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 Y H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 A H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 D H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 L H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 T H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 R H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 L H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 A H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 90 A H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 R H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 H H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 N H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 P H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 D H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 Y H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 V H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 A H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 T H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 P H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 S H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 K H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 E H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 I H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 P H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 123 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 L H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 R H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 A H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 A H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 S H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 S H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 H H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 E H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 N H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 A H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 E H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 A H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 A H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 D H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 V H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 173 E H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 I H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 S G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 D G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 M G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S2 186 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S2 187 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S2 188 N G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S2 189 K G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S2 190 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S2 191 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S2 192 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s2s3 193 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s2s3 194 E G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 195 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 196 T G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S3 197 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 198 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 199 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 200 V G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S3 201 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S3 202 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 206 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 207 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 208 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 209 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 210 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 211 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 212 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 213 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 214 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H2 215 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h2s4 218 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 221 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 222 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 223 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 224 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 225 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 226 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S4 227 E G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 230 G G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 233 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 234 K G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 Y G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 N G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 Q G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 T G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 242 S G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 243 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 244 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 245 A G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H3 246 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H3 247 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 248 L G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H3 249 R G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H3 250 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 251 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 252 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 253 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 254 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 255 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 256 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 257 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 258 N G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H3 259 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 260 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h3s5 261 I G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h3s5 262 N G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h3s5 263 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 264 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 265 L G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S5 266 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 267 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 268 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 269 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S5 270 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 272 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 273 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 274 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 275 L G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HG 276 A G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HG 277 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 278 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 279 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 280 R G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HG 281 R G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HG 282 I G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
HG 283 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 284 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 285 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
HG 286 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 287 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 292 K G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
hgh4 294 Q G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 295 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 296 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 297 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 298 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 299 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 300 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 301 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 302 V G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H4 303 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 304 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 305 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 306 R G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H4 307 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 308 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 309 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H4 310 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 311 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 312 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 313 R G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 314 N G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 315 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 316 E G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 317 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 318 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
h4s6 319 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S6 320 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S6 321 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S6 322 S G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
S6 323 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
S6 324 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s6h5 325 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s6h5 326 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s6h5 327 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s6h5 328 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s6h5 329 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 330 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 331 S G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H5 332 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 333 I G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H5 334 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 335 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 336 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 337 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 338 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 339 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 340 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 341 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 342 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 343 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 344 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 345 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 346 Q G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H5 347 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 348 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 349 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 350 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 351 Y G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H5 352 I G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -
H5 353 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 354 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H5 355 C G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 7JVR - -