β3-adrenoceptor - G(q) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gq/11

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

5-HT2A receptor (sequence similarity: 36%) PDB: 6WHA
G(q) subunit alpha (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4N6H (δ receptor)
6WHA (5-HT2A receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
6PS2 (β2-adrenoceptor)
7L1V (OX2 receptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
5WIV (D4 receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
6OIJ (M1 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 65.1 24.8 10.2
Side-chains 21.6 58.1 20.3

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 41

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 24 T - - - - -
N-term 25 A - - - - -
N-term 26 N - - - - -
N-term 27 T - - - - -
N-term 28 S - - - - -
N-term 29 G - δ receptor 4N6H - -
TM1 30 L 1.25x25 δ receptor 4N6H - -
TM1 31 P 1.26x26 δ receptor 4N6H - -
TM1 32 G 1.27x27 δ receptor 4N6H FPR2/ALX 6OMM
TM1 33 V 1.28x28 δ receptor 4N6H BLT1 receptor 7K15
TM1 34 P 1.29x29 δ receptor 4N6H Rhodopsin 4X1H
TM1 35 W 1.30x30 δ receptor 4N6H M1 receptor 6OIJ
TM1 36 E 1.31x31 δ receptor 4N6H M2 receptor 4MQT
TM1 37 A 1.32x32 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 38 A 1.33x33 δ receptor 4N6H α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 39 L 1.34x34 δ receptor 4N6H D1 receptor 7JVQ
TM1 40 A 1.35x35 δ receptor 4N6H 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 41 G 1.36x36 δ receptor 4N6H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 42 A 1.37x37 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 43 L 1.38x38 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 44 L 1.39x39 δ receptor 4N6H D2 receptor 7JVR
TM1 45 A 1.40x40 δ receptor 4N6H 5-HT1B receptor 6G79
TM1 46 L 1.41x41 δ receptor 4N6H β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 47 A 1.42x42 5-HT2A receptor 6WHA BLT1 receptor 7K15
TM1 48 V 1.43x43 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 49 L 1.44x44 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 50 A 1.45x45 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 51 T 1.46x46 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 52 V 1.47x47 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 53 G 1.48x48 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2C receptor 6BQG
TM1 54 G 1.49x49 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM1 55 N 1.50x50 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 56 L 1.51x51 5-HT2A receptor 6WHA H1 receptor 7DFL
TM1 57 L 1.52x52 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 58 V 1.53x53 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM1 59 I 1.54x54 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 60 V 1.55x55 5-HT2A receptor 6WHA M2 receptor 4MQT
TM1 61 A 1.56x56 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM1 62 I 1.57x57 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 63 A 1.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM1 64 W 1.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 US28 4XT1
TM1 65 T 1.60x60 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT1B receptor 6G79
ICL1 66 P 12.48x48 - - - -
ICL1 67 R 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 4LDE
ICL1 68 L 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 69 Q 12.51x51 - - - -
TM2 70 T 2.37x37 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 71 M 2.38x38 β2-adrenoceptor 3SN6 CCR6 6WWZ
TM2 72 T 2.39x39 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 73 N 2.40x40 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 74 V 2.41x41 5-HT2A receptor 6WHA CXCR2 6LFO
TM2 75 F 2.42x42 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 76 V 2.43x43 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM2 77 T 2.44x44 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 78 S 2.45x45 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 79 L 2.46x46 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 80 A 2.47x47 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 81 A 2.48x48 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 82 A 2.49x49 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 83 D 2.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 84 L 2.51x51 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 85 V 2.52x52 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 86 M 2.53x53 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 87 G 2.54x54 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 88 L 2.55x55 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 89 L 2.56x551 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 90 V 2.57x56 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 91 V 2.58x57 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 92 P 2.59x58 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM2 93 P 2.60x59 5-HT2A receptor 6WHA Rhodopsin 6I9K
TM2 94 A 2.61x60 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2B receptor 5TUD
TM2 95 A 2.62x61 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 96 T 2.63x62 5-HT2A receptor 6WHA M1 receptor 6OIJ
TM2 97 L 2.64x63 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM2 98 A 2.65x64 5-HT2A receptor 6WHA CCR2 5T1A
TM2 99 L 2.66x65 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 100 T 2.67x66 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 101 G 2.68x67 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
ECL1 102 H 23.49x49 - - - -
ECL1 103 W 23.50x50 β2-adrenoceptor 6PS2 β2-adrenoceptor 6PS2
ECL1 104 P 23.51x51 β2-adrenoceptor 6PS2 D1 receptor 7JVQ
ECL1 105 L 23.52x52 - - - -
TM3 106 G 3.21x21 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 107 A 3.22x22 5-HT2A receptor 6WHA M4 receptor 6KP6
TM3 108 T 3.23x23 5-HT2A receptor 6WHA Rhodopsin 4X1H
TM3 109 G 3.24x24 5-HT2A receptor 6WHA A2A receptor 4UHR
TM3 110 C 3.25x25 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 111 E 3.26x26 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 112 L 3.27x27 5-HT2A receptor 6WHA M1 receptor 6OIJ
TM3 113 W 3.28x28 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 114 T 3.29x29 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 115 S 3.30x30 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 116 V 3.31x31 5-HT2A receptor 6WHA FPR2/ALX 6OMM
TM3 117 D 3.32x32 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 118 V 3.33x33 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 119 L 3.34x34 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 120 C 3.35x35 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 121 V 3.36x36 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 122 T 3.37x37 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 123 A 3.38x38 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 124 S 3.39x39 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 125 I 3.40x40 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 126 E 3.41x41 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 127 T 3.42x42 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 128 L 3.43x43 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 129 C 3.44x44 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 130 A 3.45x45 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 131 L 3.46x46 5-HT2A receptor 6WHA H1 receptor 7DFL
TM3 132 A 3.47x47 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 133 V 3.48x48 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 134 D 3.49x49 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 135 R 3.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 136 Y 3.51x51 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 137 L 3.52x52 5-HT2A receptor 6WHA A1 receptor 6D9H
TM3 138 A 3.53x53 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM3 139 V 3.54x54 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 140 T 3.55x55 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM3 141 N 3.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT2C receptor 6BQG
ICL2 142 P 34.50x50 - - - -
ICL2 143 L 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 α2B-adrenoceptor 6K42
ICL2 144 R 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 D1 receptor 7JVQ
ICL2 145 Y 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 146 G 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL2 147 A 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT1B receptor 6G79
ICL2 148 L 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 149 V 34.57x57 - - - -
TM4 150 T 4.38x38 5-HT2A receptor 6WHA κ receptor 4DJH
TM4 151 K 4.39x39 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 152 R 4.40x40 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 153 C 4.41x41 5-HT2A receptor 6WHA - -
TM4 154 A 4.42x42 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM4 155 R 4.43x43 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 156 T 4.44x44 5-HT2A receptor 6WHA - -
TM4 157 A 4.45x45 5-HT2A receptor 6WHA A1 receptor 6D9H
TM4 158 V 4.46x46 5-HT2A receptor 6WHA Rhodopsin 4X1H
TM4 159 V 4.47x47 5-HT2A receptor 6WHA OX2 receptor 7L1V
TM4 160 L 4.48x48 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT1B receptor 6G79
TM4 161 V 4.49x49 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM4 162 W 4.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM4 163 V 4.51x51 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM4 164 V 4.52x52 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 165 S 4.53x53 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 166 A 4.54x54 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 167 A 4.55x55 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM4 168 V 4.56x56 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM4 169 S 4.57x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 170 F 4.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM4 171 A 4.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 D4 receptor 5WIV
TM4 172 P 4.60x60 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM4 173 I 4.61x61 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM4 174 M 4.62x62 5-HT2A receptor 6WHA CB2 receptor 6PT0
TM4 175 S 4.63x63 5-HT2A receptor 6WHA - -
TM4 176 Q 4.64x64 5-HT2A receptor 6WHA - -
ECL2 177 W - - - - -
ECL2 178 W - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 179 R - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 180 V - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 181 G - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 182 A - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 183 D - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 184 A - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 185 E - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 186 A - OX2 receptor 7L1V OX2 receptor 7L1V
ECL2 187 Q - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 188 R - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 189 C - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 190 H - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 191 S - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 192 N - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 193 P - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 194 R - OX2 receptor 7L1V - -
ECL2 195 C - - - - -
ECL2 196 C 45.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
ECL2 197 A 45.51x51 5-HT2A receptor 6WHA AT1 receptor 6DO1
ECL2 198 F 45.52x52 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 4LDE
ECL2 199 A - - - - -
ECL2 200 S - - - - -
TM5 201 N 5.35x36 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 202 M 5.36x37 5-HT2A receptor 6WHA A2A receptor 4UHR
TM5 203 P 5.37x38 5-HT2A receptor 6WHA GPBA receptor 7CFN
TM5 204 Y 5.38x39 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 205 V 5.39x40 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 206 L 5.40x41 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 207 L 5.41x42 5-HT2A receptor 6WHA CXCR2 6LFO
TM5 208 S 5.42x43 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 209 S 5.43x44 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 210 S 5.44x45 5-HT2A receptor 6WHA CXCR2 6LFO
TM5 211 V 5.45x46 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 212 S 5.46x461 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 213 F 5.47x47 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 214 Y 5.48x48 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 215 L 5.49x49 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM5 216 P 5.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 217 L 5.51x51 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 218 L 5.52x52 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 219 V 5.53x53 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM5 220 M 5.54x54 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 221 L 5.55x55 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM5 222 F 5.56x56 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 223 V 5.57x57 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 224 Y 5.58x58 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM5 225 A 5.59x59 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM5 226 R 5.60x60 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 227 V 5.61x61 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 228 F 5.62x62 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 229 V 5.63x63 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM5 230 V 5.64x64 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM5 231 A 5.65x65 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 232 T 5.66x66 5-HT2A receptor 6WHA NTS1 receptor 4XES
TM5 233 R 5.67x67 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 234 Q 5.68x68 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 235 L 5.69x69 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 236 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 D3 receptor 7CMV
TM5 237 L 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 D2 receptor 6VMS
TM5 238 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 239 R 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 Rhodopsin 6I9K
TM5 240 G 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6PT0
TM5 241 E 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 242 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 243 G - - - - -
ICL3 244 R - - - - -
ICL3 245 F - - - - -
ICL3 246 P - - - - -
ICL3 247 P - - - - -
ICL3 276 G - - - - -
ICL3 277 R - - - - -
ICL3 278 R - - - - -
ICL3 279 P - - - - -
ICL3 280 A - - - - -
TM6 281 R 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 282 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM6 283 L 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 FFA1 receptor 5TZR
TM6 284 P 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 285 L 6.28x28 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 286 R 6.29x29 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 287 E 6.30x30 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 288 H 6.31x31 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 289 R 6.32x32 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 290 A 6.33x33 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 291 L 6.34x34 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 292 C 6.35x35 5-HT2A receptor 6WHA - -
TM6 293 T 6.36x36 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 294 L 6.37x37 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 295 G 6.38x38 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 296 L 6.39x39 5-HT2A receptor 6WHA A1 receptor 6D9H
TM6 297 I 6.40x40 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 298 M 6.41x41 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 299 G 6.42x42 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 300 T 6.43x43 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 301 F 6.44x44 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 302 T 6.45x45 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 303 L 6.46x46 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 304 C 6.47x47 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 305 W 6.48x48 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 306 L 6.49x49 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 307 P 6.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 308 F 6.51x51 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 309 F 6.52x52 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 310 L 6.53x53 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM6 311 A 6.54x54 5-HT2A receptor 6WHA ETB receptor 5X93
TM6 312 N 6.55x55 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM6 313 V 6.56x56 5-HT2A receptor 6WHA D3 receptor 7CMV
TM6 314 L 6.57x57 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 315 R 6.58x58 5-HT2A receptor 6WHA succinate receptor 6RNK
TM6 316 A 6.59x59 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 317 L 6.60x60 β2-adrenoceptor 3SN6 5-HT2C receptor 6BQG
TM6 318 G 6.61x61 β2-adrenoceptor 3SN6 κ receptor 6B73
ECL3 319 G - - - - -
ECL3 320 P - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 321 S - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 322 L - D4 receptor 5WIV - -
ECL3 323 V - - - - -
TM7 324 P 7.31x30 5-HT2A receptor 6WHA - -
TM7 325 G 7.32x31 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 326 P 7.33x32 5-HT2A receptor 6WHA α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 327 A 7.34x33 5-HT2A receptor 6WHA δ receptor 6PT2
TM7 328 F 7.35x34 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 329 L 7.36x35 5-HT2A receptor 6WHA EP4 receptor 7D7M
TM7 330 A 7.37x36 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM7 331 L 7.38x37 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 332 N 7.39x38 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 333 W 7.40x39 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 334 L 7.41x40 5-HT2A receptor 6WHA D2 receptor 7JVR
TM7 335 G 7.42x41 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 336 Y 7.43x42 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 337 A 7.44x43 5-HT2A receptor 6WHA D1 receptor 7JVQ
TM7 338 N 7.45x45 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 339 S 7.46x46 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 340 A 7.47x47 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 341 F 7.48x48 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 342 N 7.49x49 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 343 P 7.50x50 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 344 L 7.51x51 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 345 I 7.52x52 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 346 Y 7.53x53 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 347 C 7.54x54 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
TM7 348 R 7.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 349 S 8.47x47 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
H8 350 P 8.48x48 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
H8 351 D 8.49x49 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 F 8.50x50 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
H8 353 R 8.51x51 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
H8 354 S 8.52x52 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
H8 355 A 8.53x53 5-HT2A receptor 6WHA 5-HT2A receptor 6WHA
H8 356 F 8.54x54 5-HT2A receptor 6WHA β2-adrenoceptor 3SN6
H8 357 R 8.55x55 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
H8 358 R 8.56x56 5-HT2A receptor 6WHA α2B-adrenoceptor 6K42
H8 359 L 8.57x57 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 360 L 8.58x58 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
H8 361 C 8.59x59 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
C-term 362 R - - - - -
C-term 363 C - - - - -
C-term 364 G - - - - -
C-term 365 R - - - - -
C-term 366 R - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 12 S G.HN.30 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 13 E G.HN.31 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 14 E G.HN.32 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 15 A G.HN.33 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 16 K G.HN.34 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 17 E G.HN.35 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 18 A G.HN.36 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 19 R G.HN.37 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 20 R G.HN.38 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 21 I G.HN.39 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 22 N G.HN.40 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 23 D G.HN.41 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 24 E G.HN.42 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 25 I G.HN.43 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 26 E G.HN.44 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 27 R G.HN.45 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 28 Q G.HN.46 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 29 L G.HN.47 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 30 R G.HN.48 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 31 R G.HN.49 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 32 D G.HN.50 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HN 33 K G.HN.51 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 34 R G.HN.52 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HN 35 D G.HN.53 G(q) subunit alpha 6WHA - -
hns1 36 A G.hns1.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hns1 37 R G.hns1.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hns1 38 R G.hns1.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S1 39 E G.S1.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S1 40 L G.S1.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S1 41 K G.S1.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S1 42 L G.S1.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S1 43 L G.S1.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S1 44 L G.S1.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S1 45 L G.S1.07 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s1h1 46 G G.s1h1.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s1h1 47 T G.s1h1.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s1h1 48 G G.s1h1.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s1h1 49 E G.s1h1.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s1h1 50 S G.s1h1.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s1h1 51 G G.s1h1.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H1 52 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 54 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 F G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 56 I G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 57 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 58 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 59 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 60 R G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
H1 61 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 62 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 63 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 64 G G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 65 S G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 66 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 67 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 68 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 D H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 70 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 D H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 K H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 73 R H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 74 G H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 75 F H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 76 T H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 77 K H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 78 L H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 79 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 Q H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 I H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 84 F H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 85 T H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 86 A H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 87 M H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 88 Q H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 89 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 M H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 92 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 93 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 94 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 95 D H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 96 T H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 97 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 K H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 99 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 100 P H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 101 Y H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 102 K H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 103 Y H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 104 E H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 H H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 N H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 107 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 108 A H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 H H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 Q H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 L H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 113 V H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 114 R H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 115 E H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 116 V H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 117 D H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 118 V H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 119 E H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 K H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 V H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 122 S H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 123 A H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 124 F H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 125 E H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 126 N H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 127 P H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 128 Y H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 V H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 D H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 131 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 132 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 134 S H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 135 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 136 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 137 N H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 138 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 P H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 140 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 142 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 E H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 144 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 Y H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 146 D H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 147 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 148 R H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 149 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 150 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 152 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 153 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 154 S H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 155 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 T H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 158 K H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 159 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 165 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 166 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 167 V H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 168 A H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 D H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 A H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 172 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 173 L H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 174 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 175 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 178 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 179 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 180 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 181 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 V G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 185 P G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 186 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 187 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 188 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 189 I G.S2.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S2 190 I G.S2.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S2 191 E G.S2.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S2 192 Y G.S2.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S2 193 P G.S2.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S2 194 F G.S2.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S2 195 D G.S2.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S2 196 L G.S2.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s2s3 197 Q G.s2s3.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s2s3 198 S G.s2s3.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S3 199 V G.S3.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S3 200 I G.S3.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S3 201 F G.S3.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S3 202 R G.S3.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S3 203 M G.S3.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S3 204 V G.S3.06 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S3 205 D G.S3.07 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S3 206 V G.S3.08 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s3h2 207 G G.s3h2.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s3h2 208 G G.s3h2.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s3h2 209 Q G.s3h2.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 210 R G.H2.01 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 211 S G.H2.02 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 212 E G.H2.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H2 213 R G.H2.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H2 214 R G.H2.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H2 215 K G.H2.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H2 216 W G.H2.07 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H2 217 I G.H2.08 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H2 218 H G.H2.09 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H2 219 C G.H2.10 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
h2s4 220 F G.h2s4.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
h2s4 221 E G.h2s4.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h2s4 222 N G.h2s4.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h2s4 223 V G.h2s4.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
h2s4 224 T G.h2s4.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S4 225 S G.S4.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S4 226 I G.S4.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S4 227 M G.S4.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S4 228 F G.S4.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S4 229 L G.S4.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S4 230 V G.S4.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S4 231 A G.S4.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s4h3 232 L G.s4h3.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s4h3 233 S G.s4h3.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s4h3 234 E G.s4h3.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s4h3 235 Y G.s4h3.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s4h3 236 D G.s4h3.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s4h3 237 Q G.s4h3.06 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s4h3 238 V G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 V G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 242 S G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 243 D G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 244 N G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 245 E G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 246 N G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 247 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
H3 248 M G.H3.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 249 E G.H3.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 250 E G.H3.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H3 251 S G.H3.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 252 K G.H3.06 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 253 A G.H3.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 254 L G.H3.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 255 F G.H3.09 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H3 256 R G.H3.10 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 257 T G.H3.11 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 258 I G.H3.12 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H3 259 I G.H3.13 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 260 T G.H3.14 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 261 Y G.H3.15 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 262 P G.H3.16 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H3 263 W G.H3.17 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H3 264 F G.H3.18 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h3s5 265 Q G.h3s5.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h3s5 266 N G.h3s5.02 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h3s5 267 S G.h3s5.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S5 268 S G.S5.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 269 V G.S5.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 270 I G.S5.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 271 L G.S5.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 272 F G.S5.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 273 L G.S5.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S5 274 N G.S5.07 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s5hg 275 K G.s5hg.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 276 K G.HG.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 277 D G.HG.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 278 L G.HG.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 279 L G.HG.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 280 E G.HG.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 281 E G.HG.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 282 K G.HG.07 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 283 I G.HG.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 284 M G.HG.09 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 285 Y G.HG.12 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 286 S G.HG.13 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
HG 287 H G.HG.14 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 288 L G.HG.15 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 289 V G.HG.16 G(q) subunit alpha 6WHA - -
HG 290 D G.HG.17 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hgh4 291 Y G.hgh4.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hgh4 292 F G.hgh4.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hgh4 293 P G.hgh4.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hgh4 294 E G.hgh4.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
hgh4 295 Y G.hgh4.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
hgh4 296 D G.hgh4.06 G(q) subunit alpha 6WHA - -
hgh4 297 G G.hgh4.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
hgh4 298 P G.hgh4.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 299 Q G.H4.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 300 R G.H4.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 301 D G.H4.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 302 A G.H4.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 303 Q G.H4.05 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 304 A G.H4.06 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 305 A G.H4.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 306 R G.H4.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 307 E G.H4.09 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
H4 308 F G.H4.10 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 309 I G.H4.11 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 310 L G.H4.12 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 311 K G.H4.13 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 312 M G.H4.14 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H4 313 F G.H4.15 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 314 V G.H4.16 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H4 315 D G.H4.17 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
h4s6 316 L G.h4s6.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 317 N G.h4s6.08 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 318 P G.h4s6.09 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 319 D G.h4s6.10 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
h4s6 320 S G.h4s6.11 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 321 D G.h4s6.12 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 322 K G.h4s6.13 G(q) subunit alpha 6WHA - -
h4s6 323 I G.h4s6.20 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S6 324 I G.S6.01 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S6 325 Y G.S6.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S6 326 S G.S6.03 G(q) subunit alpha 6WHA - -
S6 327 H G.S6.04 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
S6 328 F G.S6.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s6h5 329 T G.s6h5.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s6h5 330 C G.s6h5.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
s6h5 331 A G.s6h5.03 subunit alpha-11 6OIJ subunit alpha-11 6OIJ
s6h5 332 T G.s6h5.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
s6h5 333 D G.s6h5.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 334 T G.H5.01 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 335 E G.H5.02 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 336 N G.H5.03 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 337 I G.H5.04 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 338 R G.H5.05 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 339 F G.H5.06 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 340 V G.H5.07 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 341 F G.H5.08 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 342 A G.H5.09 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 343 A G.H5.10 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 344 V G.H5.11 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 345 K G.H5.12 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 346 D G.H5.13 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 347 T G.H5.14 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 348 I G.H5.15 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 349 L G.H5.16 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 350 Q G.H5.17 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 351 L G.H5.18 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 352 N G.H5.19 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 353 L G.H5.20 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 354 K G.H5.21 G(q) subunit alpha 6WHA - -
H5 355 E G.H5.22 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 356 Y G.H5.23 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 357 N G.H5.24 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 358 L G.H5.25 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA
H5 359 V G.H5.26 G(q) subunit alpha 6WHA G(q) subunit alpha 6WHA