δ receptor - G(o) subunit alpha complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 25%) PDB: 6K41
G(o) subunit alpha (sequence similarity: 100%)

RECEPTOR TEMPLATES

4N6H (δ receptor)
6PT2 (δ receptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
7CMV (D3 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 70.7 21.5 7.8
Side-chains 22.1 68.7 9.1

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 12

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 34 A - - - - -
N-term 35 S - - - - -
N-term 36 G - - - - -
N-term 37 P - - - - -
N-term 38 P - - - - -
TM1 39 G 1.22x22 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 40 A 1.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 41 R 1.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 4EJ4
TM1 42 S 1.25x25 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 43 A 1.26x26 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 44 S 1.27x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 45 S 1.28x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 46 L 1.29x29 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 47 A 1.30x30 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 48 L 1.31x31 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 49 A 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 50 I 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 51 A 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 52 I 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 53 T 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 54 A 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 55 L 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 56 Y 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 57 S 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 58 A 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 59 V 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 60 C 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 61 A 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 62 V 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 63 G 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 64 L 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 65 L 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 66 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 67 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 68 V 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 69 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 70 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 71 M 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 72 F 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 73 G 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 GPBA receptor 7CFN
TM1 74 I 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 75 V 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM1 76 R 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 NTS1 receptor 4XEE
TM1 77 Y 1.60x60 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 78 T 12.48x48 - - - -
ICL1 79 K 12.49x49 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 80 M 12.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 81 K 12.51x51 - - - -
TM2 82 T 2.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 83 A 2.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 84 T 2.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 85 N 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 86 I 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 87 Y 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 88 I 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 89 F 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 90 N 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 μ receptor 5C1M
TM2 91 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 92 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 93 L 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 94 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 95 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 96 A 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 97 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 98 A 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 99 T 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 100 S 2.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM2 101 T 2.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM2 102 L 2.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 103 P 2.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 104 F 2.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 105 Q 2.60x60 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 106 S 2.61x61 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 107 A 2.62x62 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 108 K 2.63x63 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 4N6H
TM2 109 Y 2.64x64 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM2 110 L 2.65x65 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 111 M 2.66x66 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
TM2 112 E 2.67x67 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 113 T 23.49x49 - - - -
ECL1 114 W 23.50x50 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 115 P 23.51x51 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 116 F 23.52x52 - - - -
TM3 117 G 3.21x21 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM3 118 E 3.22x22 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM3 119 L 3.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM3 120 L 3.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM3 121 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 122 K 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 123 A 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 124 V 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 125 L 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 126 S 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 127 I 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 128 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 129 Y 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 130 Y 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 131 N 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K41 μ receptor 5C1M
TM3 132 M 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 133 F 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 134 T 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 135 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 136 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 137 F 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 138 T 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 139 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 140 T 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 141 M 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 142 M 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 143 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 144 V 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 145 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 146 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 147 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 148 I 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 149 A 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 150 V 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 151 C 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM3 152 H 3.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
ICL2 153 P 34.50x50 - - - -
ICL2 154 V 34.51x51 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
ICL2 155 K 34.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 156 A 34.53x53 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 157 L 34.54x54 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
ICL2 158 D 34.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 159 F 34.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 160 R 34.57x57 - - - -
TM4 161 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 162 P 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 163 A 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 164 K 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 165 A 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 166 K 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 167 L 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 168 I 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 169 N 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 170 I 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 171 C 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 172 I 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 173 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 174 V 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 175 L 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 176 A 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 177 S 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 178 G 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 179 V 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 180 G 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 181 V 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 182 P 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 183 I 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 184 M 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM4 185 V 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K41 - -
TM4 186 M 4.63x63 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM4 187 A 4.64x64 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 188 V - - - - -
ECL2 189 T - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 190 R - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 191 P - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 192 R - δ receptor 4N6H - -
ECL2 193 D - δ receptor 4N6H - -
ECL2 194 G - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 195 A - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 196 V - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 197 V - - - - -
ECL2 198 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ECL2 199 M 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
ECL2 200 L 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ECL2 201 Q - - - - -
ECL2 202 F - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 203 P - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 204 S - - - - -
TM5 205 P 5.30x31 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 206 S 5.31x32 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 207 W 5.32x33 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 208 Y 5.33x34 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 209 W 5.34x35 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 210 D 5.35x36 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 211 T 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 212 V 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 213 T 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 214 K 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 215 I 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 216 C 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 217 V 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 218 F 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 219 L 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 220 F 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 221 A 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 222 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 223 V 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 224 V 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 225 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 226 I 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 227 L 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 228 I 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 229 I 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 230 T 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 231 V 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 232 C 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 233 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 234 G 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 235 L 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 236 M 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 237 L 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 238 L 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 239 R 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 240 L 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 241 R 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 242 S 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM5 243 V 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
ICL3 244 R - - - - -
ICL3 245 L - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 246 L - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 247 S - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 248 G - - - - -
TM6 249 S 6.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 250 K 6.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
TM6 251 E 6.25x25 δ receptor 4N6H μ receptor 6DDF
TM6 252 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 253 D 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT3
TM6 254 R 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K41 μ receptor 6DDF
TM6 255 S 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 256 L 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 257 R 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 258 R 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 259 I 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 260 T 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 261 R 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 262 M 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 263 V 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 264 L 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 265 V 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 266 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 267 V 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 268 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 269 A 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 270 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 271 V 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 272 V 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 273 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 274 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 275 A 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 276 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 277 I 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 278 H 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 279 I 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 280 F 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 281 V 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 282 I 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 283 V 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM6 284 W 6.58x58 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 285 T 6.59x59 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 286 L 6.60x60 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 287 V 6.61x61 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 288 D - - - - -
ECL3 289 I - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 290 D - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 291 R - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 292 R - - - - -
TM7 293 D 7.28x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 294 P 7.29x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 295 L 7.30x29 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 296 V 7.31x30 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 297 V 7.32x31 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM7 298 A 7.33x32 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 299 A 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 300 L 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 301 H 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 302 L 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 303 C 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 304 I 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 305 A 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 306 L 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 307 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 308 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 309 A 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K41 OX2 receptor 7L1V
TM7 310 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 311 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 312 S 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 313 L 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 314 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 315 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 316 V 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 317 L 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 318 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 319 A 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 320 F 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
TM7 321 L 7.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 322 D 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
H8 323 E 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 4N6H
H8 324 N 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
H8 325 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
H8 326 K 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
H8 327 R 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
H8 328 C 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 6PT2
H8 329 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
H8 330 R 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
H8 331 Q 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 AT1 receptor 6DO1
H8 332 L 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 AT1 receptor 6DO1
H8 333 C 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 δ receptor 4N6H
H8 334 R 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 A2A receptor 3QAK
H8 335 K 8.60x60 δ receptor 4N6H - -
C-term 336 P - - - - -
C-term 337 C - - - - -
C-term 338 G - - - - -
C-term 339 R - - - - -
C-term 340 P - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 7 A G.HN.31 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 8 E G.HN.32 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 9 E G.HN.33 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 10 R G.HN.34 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 11 A G.HN.35 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 12 A G.HN.36 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 13 L G.HN.37 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 14 E G.HN.38 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 15 R G.HN.39 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 16 S G.HN.40 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 17 K G.HN.41 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 18 A G.HN.42 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 19 I G.HN.43 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 20 E G.HN.44 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 21 K G.HN.45 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 22 N G.HN.46 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 23 L G.HN.47 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 24 K G.HN.48 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 25 E G.HN.49 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 26 D G.HN.50 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 27 G G.HN.51 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 28 I G.HN.52 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HN 29 S G.HN.53 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hns1 30 A G.hns1.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hns1 31 A G.hns1.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hns1 32 K G.hns1.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 33 D G.S1.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 34 V G.S1.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 35 K G.S1.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 36 L G.S1.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 37 L G.S1.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 38 L G.S1.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S1 39 L G.S1.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 41 A G.s1h1.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 42 G G.s1h1.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 43 E G.s1h1.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 E G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 D G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 F G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 G H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 64 E H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 65 D H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 66 V H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 Q H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 P H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 V H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 S H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 T H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 Q H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 L H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 82 A H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 83 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 V H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 D H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 90 T H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 G H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 E H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 Y H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 G H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 D H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 K H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 E H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 K H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 102 A H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 K H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 106 M H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 107 V H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 108 C H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 109 D H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 110 V H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 111 V H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HB 112 S H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hbhc 113 R H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 M H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 D H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 T H.hbhc.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 E H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 P H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 F H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 121 S H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 122 A H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 123 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 L H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 126 S H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 127 A H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 128 M H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 129 M H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 130 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 133 G H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 134 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 135 S H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 136 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 I H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 138 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 E H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 140 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 142 N H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 146 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 N H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 151 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 154 K H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 155 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 D H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 159 S H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 160 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 164 G H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hehf 165 A H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 A H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 D H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 Q H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 171 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 E H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 173 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 I H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HF 176 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 177 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 T G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 K G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 184 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 185 I G.S2.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 186 V G.S2.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 187 E G.S2.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 188 T G.S2.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 189 H G.S2.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 190 F G.S2.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 191 T G.S2.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S2 192 F G.S2.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s2s3 193 K G.s2s3.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s2s3 194 N G.s2s3.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 195 L G.S3.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 196 H G.S3.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 197 F G.S3.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 198 R G.S3.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 199 L G.S3.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 200 F G.S3.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 201 D G.S3.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S3 202 V G.S3.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s3h2 203 G G.s3h2.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s3h2 204 G G.s3h2.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s3h2 205 Q G.s3h2.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 206 R G.H2.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 207 S G.H2.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 208 E G.H2.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 209 R G.H2.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 210 K G.H2.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 211 K G.H2.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 212 W G.H2.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 213 I G.H2.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 214 H G.H2.09 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H2 215 C G.H2.10 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h2s4 216 F G.h2s4.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h2s4 217 E G.h2s4.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h2s4 218 D G.h2s4.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h2s4 219 V G.h2s4.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h2s4 220 T G.h2s4.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 221 A G.S4.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 222 I G.S4.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 223 I G.S4.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 224 F G.S4.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 225 C G.S4.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 226 V G.S4.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S4 227 A G.S4.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 228 L G.s4h3.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 229 S G.s4h3.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 230 G G.s4h3.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 231 Y G.s4h3.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 232 D G.s4h3.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 233 Q G.s4h3.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 234 V G.s4h3.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 235 L G.s4h3.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 236 H G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 E G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 T G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 T G.s4h3.14 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s4h3 242 N G.s4h3.15 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 243 R G.H3.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 244 M G.H3.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 245 H G.H3.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 246 E G.H3.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 247 S G.H3.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 248 L G.H3.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 249 M G.H3.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 250 L G.H3.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 251 F G.H3.09 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 252 D G.H3.10 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 253 S G.H3.11 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 254 I G.H3.12 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 255 C G.H3.13 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 256 N G.H3.14 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 257 N G.H3.15 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 258 K G.H3.16 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 259 F G.H3.17 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H3 260 F G.H3.18 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h3s5 261 I G.h3s5.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h3s5 262 D G.h3s5.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h3s5 263 T G.h3s5.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 264 S G.S5.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 265 I G.S5.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 266 I G.S5.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 267 L G.S5.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 268 F G.S5.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 269 L G.S5.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S5 270 N G.S5.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s5hg 271 K G.s5hg.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 272 K G.HG.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 273 D G.HG.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 274 L G.HG.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 275 F G.HG.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 276 G G.HG.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 277 E G.HG.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 278 K G.HG.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 279 I G.HG.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 280 K G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
HG 281 K G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
HG 282 S G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
HG 283 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 7CMV G(i) subunit alpha-1 7CMV
HG 284 L G.HG.15 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 285 T G.HG.16 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
HG 286 I G.HG.17 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 287 C G.hgh4.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 288 F G.hgh4.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 289 P G.hgh4.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 290 E G.hgh4.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 291 Y G.hgh4.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 292 T G.hgh4.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 293 G G.hgh4.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
hgh4 294 P G.hgh4.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 295 N G.H4.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 296 T G.H4.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 297 Y G.H4.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 298 E G.H4.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 299 D G.H4.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 300 A G.H4.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 301 A G.H4.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 302 A G.H4.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 303 Y G.H4.10 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 304 I G.H4.11 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 305 Q G.H4.12 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 306 A G.H4.13 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 307 Q G.H4.14 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 308 F G.H4.15 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 309 E G.H4.16 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H4 310 S G.H4.17 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 311 K G.h4s6.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 312 N G.h4s6.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 313 R G.h4s6.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 314 S G.h4s6.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 315 P G.h4s6.09 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 316 N G.h4s6.10 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 317 K G.h4s6.11 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
h4s6 318 E G.h4s6.12 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S6 319 I G.S6.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S6 320 Y G.S6.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S6 321 C G.S6.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S6 322 H G.S6.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
S6 323 M G.S6.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s6h5 324 T G.s6h5.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s6h5 325 C G.s6h5.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s6h5 326 A G.s6h5.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s6h5 327 T G.s6h5.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
s6h5 328 D G.s6h5.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 329 T G.H5.01 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 330 N G.H5.02 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 331 N G.H5.03 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 332 I G.H5.04 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 333 Q G.H5.05 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 334 V G.H5.06 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 335 V G.H5.07 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 336 F G.H5.08 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 337 D G.H5.09 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 338 A G.H5.10 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 339 V G.H5.11 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 340 T G.H5.12 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 341 D G.H5.13 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 342 I G.H5.14 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 343 I G.H5.15 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 344 I G.H5.16 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 345 A G.H5.17 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 346 N G.H5.18 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 347 N G.H5.19 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 348 L G.H5.20 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 349 R G.H5.21 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 350 G G.H5.22 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 351 C G.H5.23 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 352 G G.H5.24 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 353 L G.H5.25 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41
H5 354 Y G.H5.26 G(o) subunit alpha 6K41 G(o) subunit alpha 6K41