μ receptor - G(i) subunit alpha-3 complex homology model

RECEPTOR CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

G-PROTEIN FAMILY

Gi/o

G-PROTEIN

VERSION

2021-04-09

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.


MAIN TEMPLATE

μ receptor (sequence similarity: 94%) PDB: 6DDF
G(i) subunit alpha-1 (sequence similarity: 98%)

RECEPTOR TEMPLATES

5C1M (μ receptor)
6DDF (μ receptor)
4DKL (μ receptor)
6PT0 (CB2 receptor)
7JVR (D2 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 79.9 15.1 5.0
Side-chains 69.1 24.8 6.0

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 8

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 62 T - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 63 G - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 64 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 65 P - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
N-term 66 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 67 M 1.29x29 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM1 68 I 1.30x30 μ receptor 5C1M CXCR2 6LFO
TM1 69 T 1.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 70 A 1.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 71 I 1.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 72 T 1.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 73 I 1.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 74 M 1.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 75 A 1.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 76 L 1.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 77 Y 1.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 78 S 1.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 79 I 1.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 80 V 1.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 81 C 1.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 82 V 1.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 83 V 1.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 84 G 1.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 85 L 1.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 86 F 1.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 87 G 1.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 88 N 1.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 89 F 1.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 90 L 1.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 91 V 1.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 92 M 1.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 93 Y 1.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 94 V 1.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 95 I 1.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM1 96 V 1.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 97 R 1.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM1 98 Y 1.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL1 99 T 12.48x48 - - - -
ICL1 100 K 12.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 101 M 12.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 102 K 12.51x51 - - - -
TM2 103 T 2.37x37 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM2 104 A 2.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 105 T 2.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 106 N 2.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 107 I 2.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 108 Y 2.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 109 I 2.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 110 F 2.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 111 N 2.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 112 L 2.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 113 A 2.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 114 L 2.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 115 A 2.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 116 D 2.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 117 A 2.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 118 L 2.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 119 A 2.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 120 T 2.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 121 S 2.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 122 T 2.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 123 L 2.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 124 P 2.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 125 F 2.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 126 Q 2.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 127 S 2.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 128 V 2.62x62 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 129 N 2.63x63 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 130 Y 2.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 131 L 2.65x65 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM2 132 M 2.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM2 133 G 2.67x67 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL1 134 T 23.49x49 - - - -
ECL1 135 W 23.50x50 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 136 P 23.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL1 137 F 23.52x52 - - - -
TM3 138 G 3.21x21 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 139 T 3.22x22 μ receptor 6DDF CXCR2 6LFO
TM3 140 I 3.23x23 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM3 141 L 3.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 142 C 3.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 143 K 3.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 144 I 3.27x27 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 145 V 3.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 146 I 3.29x29 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 147 S 3.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 148 I 3.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 149 D 3.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 150 Y 3.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 151 Y 3.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 152 N 3.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 153 M 3.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 154 F 3.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 155 T 3.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 156 S 3.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 157 I 3.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 158 F 3.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 159 T 3.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 160 L 3.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 161 C 3.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 162 T 3.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 163 M 3.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 164 S 3.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 165 V 3.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 166 D 3.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 167 R 3.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 168 Y 3.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 169 I 3.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 170 A 3.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 171 V 3.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 172 C 3.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM3 173 H 3.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL2 174 P 34.50x50 - - - -
ICL2 175 V 34.51x51 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 176 K 34.52x52 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 177 A 34.53x53 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 178 L 34.54x54 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 179 D 34.55x55 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 180 F 34.56x56 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ICL2 181 R 34.57x57 - - - -
TM4 182 T 4.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 183 P 4.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 184 R 4.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 185 N 4.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 186 A 4.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 187 K 4.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 188 I 4.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 189 I 4.45x45 μ receptor 6DDF κ receptor 6B73
TM4 190 N 4.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 191 V 4.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 192 C 4.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 193 N 4.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 194 W 4.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 195 I 4.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 196 L 4.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 197 S 4.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 198 S 4.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 199 A 4.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 200 I 4.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 201 G 4.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 202 L 4.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 203 P 4.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 204 V 4.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 205 M 4.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM4 206 F 4.62x62 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM4 207 M 4.63x63 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM4 208 A 4.64x64 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 209 T - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 210 T - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 211 K - μ receptor 6DDF - -
ECL2 212 Y - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 213 R - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 214 Q - μ receptor 6DDF - -
ECL2 215 G - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 216 S - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 217 I - μ receptor 6DDF - -
ECL2 218 D - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 219 C 45.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 220 T 45.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 221 L 45.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ECL2 222 T - - - - -
ECL2 223 F - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 224 S - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL2 225 H - - - - -
TM5 226 P 5.30x31 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 227 T 5.31x32 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 228 W 5.32x33 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM5 229 Y 5.33x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 230 W 5.34x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 231 E 5.35x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 232 N 5.36x37 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM5 233 L 5.37x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 234 L 5.38x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 235 K 5.39x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 236 I 5.40x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 237 C 5.41x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 238 V 5.42x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 239 F 5.43x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 240 I 5.44x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 241 F 5.45x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 242 A 5.46x461 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 243 F 5.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 244 I 5.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 245 M 5.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 246 P 5.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 247 V 5.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 248 L 5.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM5 249 I 5.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 250 I 5.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 251 T 5.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 252 V 5.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 253 C 5.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 254 Y 5.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 255 G 5.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 256 L 5.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 257 M 5.61x61 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 258 I 5.62x62 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 259 L 5.63x63 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 260 R 5.64x64 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 261 L 5.65x65 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 262 K 5.66x66 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 263 S 5.67x67 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM5 264 V 5.68x68 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 265 R - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 266 M - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 267 L - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 268 S - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
ICL3 269 G - μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 270 S 6.23x23 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 271 K 6.24x24 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 272 E 6.25x25 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 273 K 6.26x26 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 274 D 6.27x27 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 275 R 6.28x28 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 276 N 6.29x29 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 277 L 6.30x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 278 R 6.31x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 279 R 6.32x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 280 I 6.33x33 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 281 T 6.34x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 282 R 6.35x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 283 M 6.36x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 284 V 6.37x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 285 L 6.38x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 286 V 6.39x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 287 V 6.40x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 288 V 6.41x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 289 A 6.42x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 290 V 6.43x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 291 F 6.44x44 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 292 I 6.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 293 V 6.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM6 294 C 6.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 295 W 6.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 296 T 6.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM6 297 P 6.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 298 I 6.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 299 H 6.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 300 I 6.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 301 Y 6.54x54 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 302 V 6.55x55 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 303 I 6.56x56 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 304 I 6.57x57 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 305 K 6.58x58 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM6 306 A 6.59x59 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 307 L 6.60x60 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM6 308 V 6.61x61 μ receptor 6DDF δ receptor 6PT2
ECL3 309 T - - - - -
ECL3 310 I - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 311 P - μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
ECL3 312 E - - - - -
TM7 313 T 7.28x27 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 314 T 7.29x28 μ receptor 5C1M μ receptor 5C1M
TM7 315 F 7.30x29 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM7 316 Q 7.31x30 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 317 T 7.32x31 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 318 V 7.33x32 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 319 S 7.34x33 μ receptor 6DDF μ receptor 5C1M
TM7 320 W 7.35x34 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 321 H 7.36x35 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 322 F 7.37x36 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 323 C 7.38x37 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 324 I 7.39x38 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 325 A 7.40x39 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 326 L 7.41x40 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 327 G 7.42x41 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 328 Y 7.43x42 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 329 T 7.44x43 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 330 N 7.45x45 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 331 S 7.46x46 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 332 C 7.47x47 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 333 L 7.48x48 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 334 N 7.49x49 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 335 P 7.50x50 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 336 V 7.51x51 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 337 L 7.52x52 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 338 Y 7.53x53 μ receptor 6DDF μ receptor 6DDF
TM7 339 A 7.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 340 F 7.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 341 L 7.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 342 D 8.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 343 E 8.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 344 N 8.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 345 F 8.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 346 K 8.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 347 R 8.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 348 C 8.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 349 F 8.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 350 R 8.55x55 μ receptor 4DKL α2B-adrenoceptor 6K42
H8 351 E 8.56x56 μ receptor 4DKL β2-adrenoceptor 3SN6
H8 352 F 8.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 353 C 8.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 354 I 8.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
C-term 355 P - - - - -
C-term 356 T - - - - -
C-term 357 S - - - - -
C-term 358 S - - - - -
C-term 359 N - - - - -

G-PROTEIN TEMPLATES

Segment Seq.num. AA CGN# Backbone PDB Rotamer PDB
HN 6 S G.HN.30 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 7 A G.HN.31 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 8 E G.HN.32 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 9 D G.HN.33 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 10 K G.HN.34 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 11 A G.HN.35 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 12 A G.HN.36 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 13 V G.HN.37 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 14 E G.HN.38 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 15 R G.HN.39 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 16 S G.HN.40 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 17 K G.HN.41 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 18 M G.HN.42 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 19 I G.HN.43 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 20 D G.HN.44 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 21 R G.HN.45 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 22 N G.HN.46 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 23 L G.HN.47 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 24 R G.HN.48 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 25 E G.HN.49 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 26 D G.HN.50 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 27 G G.HN.51 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 28 E G.HN.52 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HN 29 K G.HN.53 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hns1 30 A G.hns1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hns1 31 A G.hns1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hns1 32 K G.hns1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 33 E G.S1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 34 V G.S1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 35 K G.S1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 36 L G.S1.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 37 L G.S1.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 38 L G.S1.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S1 39 L G.S1.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 40 G G.s1h1.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 41 A G.s1h1.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 42 G G.s1h1.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 43 E G.s1h1.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 44 S G.s1h1.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s1h1 45 G G.s1h1.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H1 46 K G.H1.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 47 S G.H1.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 48 T G.H1.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 49 I G.H1.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 50 V G.H1.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 51 K G.H1.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 52 Q G.H1.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 53 M G.H1.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 54 K G.H1.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 55 I G.H1.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 56 I G.H1.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
H1 57 H G.H1.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 58 E G.h1ha.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 59 D G.h1ha.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 60 G G.h1ha.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 61 Y G.h1ha.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
h1ha 62 S G.h1ha.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 63 E H.HA.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 64 D H.HA.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 65 E H.HA.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 66 C H.HA.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 67 K H.HA.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 68 Q H.HA.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 69 Y H.HA.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 70 K H.HA.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 71 V H.HA.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HA 72 V H.HA.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 73 V H.HA.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 74 Y H.HA.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 75 S H.HA.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 76 N H.HA.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 77 T H.HA.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 78 I H.HA.16 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 79 Q H.HA.17 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 80 S H.HA.18 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 81 I H.HA.19 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 82 I H.HA.20 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 83 A H.HA.21 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 84 I H.HA.22 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 85 I H.HA.23 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 86 R H.HA.24 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 87 A H.HA.25 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 88 M H.HA.26 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 89 G H.HA.27 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 90 R H.HA.28 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HA 91 L H.HA.29 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 92 K H.hahb.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 93 I H.hahb.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 94 D H.hahb.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 95 F H.hahb.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 96 G H.hahb.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 97 E H.hahb.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hahb 98 A H.hahb.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 99 A H.HB.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 100 R H.HB.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 101 A H.HB.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 102 D H.HB.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 103 D H.HB.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 104 A H.HB.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 105 R H.HB.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 106 Q H.HB.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 107 L H.HB.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 108 F H.HB.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 109 V H.HB.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 110 L H.HB.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 111 A H.HB.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HB 112 G H.HB.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 113 S H.hbhc.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 114 A H.hbhc.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 115 E H.hbhc.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 116 E H.hbhc.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 117 G H.hbhc.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 118 V H.hbhc.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 119 M H.hbhc.14 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hbhc 120 T H.hbhc.15 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 121 P H.HC.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HC 122 E H.HC.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 123 L H.HC.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 124 A H.HC.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 125 G H.HC.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 126 V H.HC.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 127 I H.HC.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 128 K H.HC.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 129 R H.HC.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 130 L H.HC.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 131 W H.HC.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HC 132 R H.HC.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hchd 133 D H.hchd.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 134 G H.HD.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 135 G H.HD.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 136 V H.HD.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 137 Q H.HD.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 138 A H.HD.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 139 C H.HD.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 140 F H.HD.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 141 S H.HD.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HD 142 R H.HD.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 143 S H.HD.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 144 R H.HD.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HD 145 E H.HD.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 146 Y H.hdhe.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 147 Q H.hdhe.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 148 L H.hdhe.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 149 N H.hdhe.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hdhe 150 D H.hdhe.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 151 S H.HE.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 152 A H.HE.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 153 S H.HE.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
HE 154 Y H.HE.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 155 Y H.HE.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 156 L H.HE.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 157 N H.HE.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 158 D H.HE.08 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 159 L H.HE.09 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 160 D H.HE.10 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 161 R H.HE.11 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 162 I H.HE.12 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HE 163 S H.HE.13 G(i) subunit alpha-1 6PT0 - -
hehf 164 Q H.hehf.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 165 S H.hehf.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 166 N H.hehf.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 167 Y H.hehf.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 168 I H.hehf.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 169 P H.hehf.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hehf 170 T H.hehf.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 171 Q H.HF.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 172 Q H.HF.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 173 D H.HF.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 174 V H.HF.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 175 L H.HF.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
HF 176 R H.HF.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 177 T G.hfs2.01 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 178 R G.hfs2.02 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 179 V G.hfs2.03 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 180 K G.hfs2.04 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 181 T G.hfs2.05 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 182 T G.hfs2.06 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
hfs2 183 G G.hfs2.07 G(i) subunit alpha-1 6PT0 G(i) subunit alpha-1 6PT0
S2 184 I G.S2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 185 V G.S2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 186 E G.S2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 187 T G.S2.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 188 H G.S2.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 189 F G.S2.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 190 T G.S2.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S2 191 F G.S2.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s2s3 192 K G.s2s3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s2s3 193 D G.s2s3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 194 L G.S3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 195 Y G.S3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
S3 196 F G.S3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 197 K G.S3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 198 M G.S3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 199 F G.S3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 200 D G.S3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S3 201 V G.S3.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 202 G G.s3h2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 203 G G.s3h2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s3h2 204 Q G.s3h2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 205 R G.H2.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 206 S G.H2.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 207 E G.H2.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 208 R G.H2.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 209 K G.H2.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 210 K G.H2.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 211 W G.H2.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 212 I G.H2.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 213 H G.H2.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H2 214 C G.H2.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 215 F G.h2s4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 216 E G.h2s4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 217 G G.h2s4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 218 V G.h2s4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h2s4 219 T G.h2s4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 220 A G.S4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 221 I G.S4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 222 I G.S4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 223 F G.S4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 224 C G.S4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 225 V G.S4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S4 226 A G.S4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 227 L G.s4h3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 228 S G.s4h3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 229 D G.s4h3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 230 Y G.s4h3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 231 D G.s4h3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 232 L G.s4h3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 233 V G.s4h3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s4h3 234 L G.s4h3.08 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 235 A G.s4h3.09 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 236 E G.s4h3.10 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 237 D G.s4h3.11 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 238 E G.s4h3.12 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 239 E G.s4h3.13 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 240 M G.s4h3.14 G(i) subunit alpha-1 7JVR G(i) subunit alpha-1 7JVR
s4h3 241 N G.s4h3.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 242 R G.H3.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 243 M G.H3.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 244 H G.H3.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 245 E G.H3.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 246 S G.H3.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 247 M G.H3.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 248 K G.H3.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 249 L G.H3.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 250 F G.H3.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 251 D G.H3.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 252 S G.H3.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 253 I G.H3.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 254 C G.H3.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 255 N G.H3.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 256 N G.H3.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 257 K G.H3.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 258 W G.H3.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H3 259 F G.H3.18 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 260 T G.h3s5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 261 E G.h3s5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h3s5 262 T G.h3s5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 263 S G.S5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 264 I G.S5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 265 I G.S5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 266 L G.S5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 267 F G.S5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 268 L G.S5.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S5 269 N G.S5.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s5hg 270 K G.s5hg.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 271 K G.HG.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 272 D G.HG.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 273 L G.HG.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 274 F G.HG.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 275 E G.HG.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 276 E G.HG.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 277 K G.HG.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 278 I G.HG.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 279 K G.HG.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 280 R G.HG.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
HG 281 S G.HG.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 282 P G.HG.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 283 L G.HG.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 284 T G.HG.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
HG 285 I G.HG.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 286 C G.hgh4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 287 Y G.hgh4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 288 P G.hgh4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 289 E G.hgh4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 290 Y G.hgh4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 291 T G.hgh4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 292 G G.hgh4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
hgh4 293 S G.hgh4.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 294 N G.H4.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 295 T G.H4.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 296 Y G.H4.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 297 E G.H4.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 298 E G.H4.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 299 A G.H4.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 300 A G.H4.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 301 A G.H4.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 302 Y G.H4.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 303 I G.H4.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 304 Q G.H4.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 305 C G.H4.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 306 Q G.H4.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 307 F G.H4.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 308 E G.H4.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H4 309 D G.H4.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 310 L G.h4s6.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 311 N G.h4s6.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 312 R G.h4s6.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 313 R G.h4s6.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 314 K G.h4s6.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 315 D G.h4s6.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 316 T G.h4s6.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 317 K G.h4s6.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
h4s6 318 E G.h4s6.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 319 I G.S6.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 320 Y G.S6.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 321 T G.S6.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 322 H G.S6.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
S6 323 F G.S6.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 324 T G.s6h5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 325 C G.s6h5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 326 A G.s6h5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 327 T G.s6h5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
s6h5 328 D G.s6h5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 329 T G.H5.01 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 330 K G.H5.02 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 331 N G.H5.03 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 332 V G.H5.04 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 333 Q G.H5.05 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 334 F G.H5.06 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 335 V G.H5.07 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 336 F G.H5.08 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 337 D G.H5.09 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 338 A G.H5.10 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 339 V G.H5.11 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 340 T G.H5.12 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 341 D G.H5.13 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 342 V G.H5.14 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 343 I G.H5.15 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 344 I G.H5.16 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 345 K G.H5.17 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 346 N G.H5.18 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 347 N G.H5.19 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 348 L G.H5.20 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 349 K G.H5.21 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 350 E G.H5.22 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -
H5 351 C G.H5.23 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 352 G G.H5.24 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 353 L G.H5.25 G(i) subunit alpha-1 6DDF G(i) subunit alpha-1 6DDF
H5 354 Y G.H5.26 G(i) subunit alpha-1 6DDF - -