α2B-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2020-09-02

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

5-HT2B receptor (sequence similarity: 53%) PDB: 4IB4

TEMPLATES

6K41 (α2B-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
4IB4 (5-HT2B receptor)
6KUW (α2C-adrenoceptor)
3QAK (A2A receptor)
3VG9 (A2A receptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 75.8 11.3 12.9
Side-chains 30.5 51.3 18.2

Number of backbone templates: 7
Number of rotamer templates: 23

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 6 P - - - -
N-term 7 Y - - - -
N-term 8 S - - - -
N-term 9 V - - - -
N-term 10 Q - - - -
TM1 11 A 1.31x31 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 12 T 1.32x32 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM1 13 A 1.33x33 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 14 A 1.34x34 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 15 I 1.35x35 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 16 A 1.36x36 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 17 A 1.37x37 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 18 A 1.38x38 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 19 I 1.39x39 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 20 T 1.40x40 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM1 21 F 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 22 L 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 23 I 1.43x43 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 24 L 1.44x44 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 25 F 1.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 26 T 1.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 27 I 1.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 28 F 1.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT1 receptor 6RZ4
TM1 29 G 1.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 30 N 1.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 31 A 1.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM1 32 L 1.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 33 V 1.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 34 I 1.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 35 L 1.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 36 A 1.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 37 V 1.57x57 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM1 38 L 1.58x58 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM1 39 T 1.59x59 5-HT2B receptor 4IB4 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 40 S 1.60x60 5-HT2B receptor 4IB4 LPA6 receptor 5XSZ
ICL1 41 R 12.48x48 - - - -
ICL1 42 S 12.49x49 α2C-adrenoceptor 6KUW α2B-adrenoceptor 6K41
ICL1 43 L 12.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 44 R 12.51x51 - - - -
TM2 45 A 2.37x37 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM2 46 P 2.38x38 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM2 47 Q 2.39x39 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 48 N 2.40x40 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 49 L 2.41x41 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 50 F 2.42x42 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 51 L 2.43x43 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 52 V 2.44x44 5-HT2B receptor 4IB4 PAF receptor 5ZKQ
TM2 53 S 2.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 54 L 2.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 55 A 2.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 56 A 2.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 57 A 2.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 58 D 2.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 59 I 2.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 60 L 2.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 61 V 2.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 62 A 2.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 63 T 2.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 64 L 2.56x551 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 65 I 2.57x56 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 66 I 2.58x57 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 67 P 2.59x58 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 68 F 2.60x59 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM2 69 S 2.61x60 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 70 L 2.62x61 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM2 71 A 2.63x62 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM2 72 N 2.64x63 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 73 E 2.65x64 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM2 74 L 2.66x65 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT2 receptor 6RZ6
TM2 75 L 2.67x66 5-HT2B receptor 4IB4 - -
TM2 76 G 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW succinate receptor 6RNK
ECL1 77 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 78 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 79 Y 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 80 F 23.52x52 - - - -
TM3 81 R 3.21x21 5-HT2B receptor 4IB4 - -
TM3 82 R 3.22x22 5-HT2B receptor 4IB4 D2 receptor 6CM4
TM3 83 T 3.23x23 5-HT2B receptor 4IB4 Rhodopsin 1GZM
TM3 84 W 3.24x24 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 85 C 3.25x25 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 86 E 3.26x26 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 87 V 3.27x27 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM3 88 Y 3.28x28 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 89 L 3.29x29 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 90 A 3.30x30 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM3 91 L 3.31x31 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 92 D 3.32x32 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 93 V 3.33x33 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 94 L 3.34x34 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 95 F 3.35x35 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 96 C 3.36x36 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 97 T 3.37x37 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 98 S 3.38x38 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT2 receptor 6RZ6
TM3 99 S 3.39x39 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 100 I 3.40x40 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 101 V 3.41x41 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 102 H 3.42x42 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 103 L 3.43x43 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 104 C 3.44x44 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 105 A 3.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 106 I 3.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 107 S 3.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 108 L 3.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 109 D 3.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 110 R 3.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 111 Y 3.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 112 W 3.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM3 113 A 3.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM3 114 V 3.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM3 115 S 3.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM3 116 R 3.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
ICL2 117 A 34.50x50 - - - -
ICL2 118 L 34.51x51 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 119 E 34.52x52 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 120 Y 34.53x53 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 121 N 34.54x54 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 122 S 34.55x55 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 123 K 34.56x56 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
ICL2 124 R 34.57x57 - - - -
TM4 125 T 4.38x38 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 126 P 4.39x39 5-HT2B receptor 4IB4 FFA1 receptor 5TZY
TM4 127 R 4.40x40 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT2 receptor 6RZ8
TM4 128 R 4.41x41 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM4 129 I 4.42x42 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 130 K 4.43x43 5-HT2B receptor 4IB4 LPA6 receptor 5XSZ
TM4 131 C 4.44x44 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y1 receptor 4XNW
TM4 132 I 4.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM4 133 I 4.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 134 L 4.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM4 135 T 4.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 136 V 4.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 137 W 4.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 138 L 4.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 139 I 4.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 140 A 4.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM4 141 A 4.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 142 V 4.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM4 143 I 4.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 144 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 145 L 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 146 P 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
TM4 147 P 4.60x60 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM4 148 L 4.61x61 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM4 149 I 4.62x62 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
ECL2 150 Y - - - -
ECL2 151 K A2A receptor 3QAK - -
ECL2 152 G A2A receptor 3QAK - -
ECL2 153 D A2A receptor 3QAK - -
ECL2 154 Q A2A receptor 3QAK - -
ECL2 155 G A2A receptor 3QAK - -
ECL2 156 P - - - -
ECL2 157 Q - - - -
ECL2 158 P - - - -
ECL2 159 R - - - -
ECL2 160 G - - - -
ECL2 161 R - - - -
ECL2 162 P - - - -
ECL2 163 Q - - - -
ECL2 164 C 45.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
ECL2 165 K 45.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
ECL2 166 L 45.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
ECL2 167 N - - - -
ECL2 168 Q - - - -
TM5 169 E 5.35x36 5-HT2B receptor 4IB4 μ receptor 5C1M
TM5 170 A 5.36x37 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 171 W 5.37x38 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 172 Y 5.38x39 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM5 173 I 5.39x40 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM5 174 L 5.40x41 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 175 A 5.41x42 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 176 S 5.42x43 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM5 177 S 5.43x44 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 178 I 5.44x45 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM5 179 G 5.45x46 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM5 180 S 5.46x461 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 181 F 5.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 182 F 5.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 183 A 5.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 184 P 5.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 185 C 5.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 186 L 5.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
TM5 187 I 5.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 188 M 5.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 189 I 5.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 190 L 5.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 TP receptor 6IIV
TM5 191 V 5.57x57 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 192 Y 5.58x58 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM5 193 L 5.59x59 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT2 receptor 6RZ6
TM5 194 R 5.60x60 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 195 I 5.61x61 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM5 196 Y 5.62x62 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 197 L 5.63x63 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM5 198 I 5.64x64 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 199 A 5.65x65 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 200 K 5.66x66 5-HT2B receptor 4IB4 succinate receptor 6RNK
TM5 201 R 5.67x67 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
TM5 202 S 5.68x68 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
TM5 203 N 5.69x69 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM5 204 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 M1 receptor 6OIJ
TM5 205 R 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 P2Y12 receptor 4NTJ
TM5 206 G 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 207 P 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 208 R 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 209 A 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 210 K - - - -
ICL3 211 G - - - -
ICL3 212 G - - - -
ICL3 213 P - - - -
ICL3 214 G - - - -
ICL3 355 Q - - - -
ICL3 356 W - - - -
ICL3 357 W - - - -
ICL3 358 R - - - -
ICL3 359 R - - - -
TM6 360 R 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 361 A 6.25x25 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 362 Q 6.26x26 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 363 L 6.27x27 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 364 T 6.28x28 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 365 R 6.29x29 5-HT2B receptor 4IB4 FFA1 receptor 5TZR
TM6 366 E 6.30x30 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 367 K 6.31x31 5-HT2B receptor 4IB4 PAR1 3VW7
TM6 368 R 6.32x32 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y1 receptor 4XNW
TM6 369 F 6.33x33 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 370 T 6.34x34 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 371 F 6.35x35 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 372 V 6.36x36 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 373 L 6.37x37 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 374 A 6.38x38 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM6 375 V 6.39x39 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
TM6 376 V 6.40x40 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 377 I 6.41x41 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM6 378 G 6.42x42 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM6 379 V 6.43x43 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM6 380 F 6.44x44 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 381 V 6.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM6 382 L 6.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 383 C 6.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM6 384 W 6.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 385 F 6.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 386 P 6.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 387 F 6.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 388 F 6.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 389 F 6.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
TM6 390 S 6.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 FFA1 receptor 5TZY
TM6 391 Y 6.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 392 S 6.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 393 L 6.57x57 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM6 394 G 6.58x58 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 395 A 6.59x59 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 396 I 6.60x60 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 397 C 6.61x61 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
ECL3 398 P - - - -
ECL3 399 K A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 400 H A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 401 C A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 402 K A2A receptor 3VG9 - -
ECL3 403 V - - - -
TM7 404 P 7.31x30 5-HT2B receptor 4IB4 - -
TM7 405 H 7.32x31 5-HT2B receptor 4IB4 CysLT2 receptor 6RZ6
TM7 406 G 7.33x32 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 407 L 7.34x33 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 408 F 7.35x34 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM7 409 Q 7.36x35 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y1 receptor 4XNW
TM7 410 F 7.37x36 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 411 F 7.38x37 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 412 F 7.39x38 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 413 W 7.40x39 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 414 I 7.41x40 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 415 G 7.42x41 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 416 Y 7.43x42 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 417 C 7.44x43 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM7 418 N 7.45x45 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM7 419 S 7.46x46 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 420 S 7.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 421 L 7.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 P2Y12 receptor 4NTJ
TM7 422 N 7.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 423 P 7.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 424 V 7.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 PAF receptor 5ZKQ
TM7 425 I 7.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
TM7 426 Y 7.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 427 T 7.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
TM7 428 I 7.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
TM7 429 F 7.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 430 N 8.47x47 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 431 Q 8.48x48 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
H8 432 D 8.49x49 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
H8 433 F 8.50x50 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 434 R 8.51x51 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 435 R 8.52x52 5-HT2B receptor 4IB4 TP receptor 6IIV
H8 436 A 8.53x53 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 437 F 8.54x54 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 438 R 8.55x55 5-HT2B receptor 4IB4 α2B-adrenoceptor 6K41
H8 439 R 8.56x56 5-HT2B receptor 4IB4 5-HT2B receptor 4IB4
H8 440 I 8.57x57 5-HT2B receptor 4IB4 MC4 receptor 6W25
H8 441 L 8.58x58 5-HT2B receptor 4IB4 PAR2 5NDD
H8 442 C 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 α2B-adrenoceptor 6K41
C-term 443 R - - - -
C-term 444 P - - - -
C-term 445 W - - - -
C-term 446 T - - - -
C-term 447 Q - - - -