δ receptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

LPA6 receptor (sequence similarity: 40%) PDB: 5XSZ

TEMPLATES

4N6H (δ receptor)
6PT2 (δ receptor)
5XSZ (LPA6 receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 72.3 19.9 7.8
Side-chains 20.2 71.0 8.8

Number of backbone templates: 3
Number of rotamer templates: 13

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 34 A - - - - -
N-term 35 S - - - - -
N-term 36 G - - - - -
N-term 37 P - - - - -
N-term 38 P - - - - -
TM1 39 G 1.22x22 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 40 A 1.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 41 R 1.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 4EJ4
TM1 42 S 1.25x25 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 43 A 1.26x26 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 44 S 1.27x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 45 S 1.28x28 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 46 L 1.29x29 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 47 A 1.30x30 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM1 48 L 1.31x31 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 49 A 1.32x32 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 50 I 1.33x33 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 51 A 1.34x34 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 52 I 1.35x35 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 53 T 1.36x36 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 54 A 1.37x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 55 L 1.38x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 56 Y 1.39x39 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 57 S 1.40x40 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 58 A 1.41x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 59 V 1.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 60 C 1.43x43 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 61 A 1.44x44 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 62 V 1.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 63 G 1.46x46 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 64 L 1.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 65 L 1.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 66 G 1.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 67 N 1.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 68 V 1.51x51 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 69 L 1.52x52 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 70 V 1.53x53 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 71 M 1.54x54 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 72 F 1.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 73 G 1.56x56 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 74 I 1.57x57 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 75 V 1.58x58 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 76 R 1.59x59 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM1 77 Y 1.60x60 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
ICL1 78 T 12.48x48 - - - -
ICL1 79 K 12.49x49 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 80 M 12.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL1 81 K 12.51x51 - - - -
TM2 82 T 2.37x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 83 A 2.38x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 84 T 2.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 85 N 2.40x40 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 86 I 2.41x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 87 Y 2.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 88 I 2.43x43 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 89 F 2.44x44 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 90 N 2.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 91 L 2.46x46 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 92 A 2.47x47 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 93 L 2.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 94 A 2.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 95 D 2.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 96 A 2.51x51 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 97 L 2.52x52 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 98 A 2.53x53 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 99 T 2.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 100 S 2.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 101 T 2.56x56 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 102 L 2.57x57 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 103 P 2.58x58 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 104 F 2.59x59 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 105 Q 2.60x60 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 106 S 2.61x61 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 107 A 2.62x62 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 108 K 2.63x63 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 109 Y 2.64x64 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 110 L 2.65x65 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 111 M 2.66x66 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM2 112 E 2.67x67 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 113 T 23.49x49 - - - -
ECL1 114 W 23.50x50 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 115 P 23.51x51 δ receptor 6PT2 δ receptor 6PT2
ECL1 116 F 23.52x52 - - - -
TM3 117 G 3.21x21 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 118 E 3.22x22 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 119 L 3.23x23 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 120 L 3.24x24 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 121 C 3.25x25 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 122 K 3.26x26 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 123 A 3.27x27 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 124 V 3.28x28 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 125 L 3.29x29 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 126 S 3.30x30 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 127 I 3.31x31 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 128 D 3.32x32 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 129 Y 3.33x33 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 130 Y 3.34x34 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 131 N 3.35x35 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 132 M 3.36x36 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 133 F 3.37x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 134 T 3.38x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 135 S 3.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 136 I 3.40x40 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 137 F 3.41x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 138 T 3.42x42 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 139 L 3.43x43 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 140 T 3.44x44 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 141 M 3.45x45 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 142 M 3.46x46 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 143 S 3.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 144 V 3.48x48 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 145 D 3.49x49 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 146 R 3.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 147 Y 3.51x51 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 148 I 3.52x52 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 149 A 3.53x53 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 150 V 3.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 151 C 3.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM3 152 H 3.56x56 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
ICL2 153 P 34.50x50 - - - -
ICL2 154 V 34.51x51 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
ICL2 155 K 34.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 156 A 34.53x53 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 157 L 34.54x54 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
ICL2 158 D 34.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 159 F 34.56x56 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL2 160 R 34.57x57 - - - -
TM4 161 T 4.38x38 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 162 P 4.39x39 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 163 A 4.40x40 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 164 K 4.41x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 165 A 4.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 166 K 4.43x43 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 167 L 4.44x44 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 168 I 4.45x45 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 169 N 4.46x46 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 170 I 4.47x47 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 171 C 4.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 172 I 4.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 173 W 4.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 174 V 4.51x51 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 175 L 4.52x52 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 176 A 4.53x53 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 177 S 4.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 178 G 4.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 179 V 4.56x56 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 180 G 4.57x57 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 181 V 4.58x58 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 182 P 4.59x59 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 183 I 4.60x60 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 184 M 4.61x61 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 185 V 4.62x62 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM4 186 M 4.63x63 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 187 A 4.64x64 LPA6 receptor 5XSZ μ receptor 7SBF
ECL2 188 V - - - - -
ECL2 189 T - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 190 R - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 191 P - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 192 R - δ receptor 4N6H - -
ECL2 193 D - δ receptor 4N6H - -
ECL2 194 G - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 195 A - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 196 V - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 197 V - - - - -
ECL2 198 C 45.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 199 M 45.51x51 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 200 L 45.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 201 Q - - - - -
ECL2 202 F - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 203 P - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL2 204 S - - - - -
TM5 205 P 5.30x31 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM5 206 S 5.31x32 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 207 W 5.32x33 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 208 Y 5.33x34 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 209 W 5.34x35 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 210 D 5.35x36 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 211 T 5.36x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 212 V 5.37x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 213 T 5.38x39 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 214 K 5.39x40 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 215 I 5.40x41 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 216 C 5.41x42 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 217 V 5.42x43 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 218 F 5.43x44 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 219 L 5.44x45 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 220 F 5.45x46 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 221 A 5.46x461 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 222 F 5.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 223 V 5.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 224 V 5.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 225 P 5.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 226 I 5.51x51 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 227 L 5.52x52 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 228 I 5.53x53 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 229 I 5.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 230 T 5.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 231 V 5.56x56 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 232 C 5.57x57 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 233 Y 5.58x58 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 234 G 5.59x59 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 235 L 5.60x60 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 236 M 5.61x61 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 237 L 5.62x62 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 238 L 5.63x63 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 239 R 5.64x64 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 240 L 5.65x65 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 241 R 5.66x66 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM5 242 S 5.67x67 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 6B73
TM5 243 V 5.68x68 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 244 R - - - - -
ICL3 245 L - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 246 L - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 247 S - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ICL3 248 G - - - - -
TM6 249 S 6.23x23 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 250 K 6.24x24 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
TM6 251 E 6.25x25 δ receptor 4N6H μ receptor 7U2L
TM6 252 K 6.26x26 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
TM6 253 D 6.27x27 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
TM6 254 R 6.28x28 δ receptor 4N6H μ receptor 6DDE
TM6 255 S 6.29x29 LPA6 receptor 5XSZ - -
TM6 256 L 6.30x30 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 257 R 6.31x31 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 258 R 6.32x32 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 259 I 6.33x33 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 260 T 6.34x34 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 261 R 6.35x35 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 262 M 6.36x36 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 263 V 6.37x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 264 L 6.38x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 265 V 6.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 266 V 6.40x40 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 267 V 6.41x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 268 G 6.42x42 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 269 A 6.43x43 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 270 F 6.44x44 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 271 V 6.45x45 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 272 V 6.46x46 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 273 C 6.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 274 W 6.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 275 A 6.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 276 P 6.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 277 I 6.51x51 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 278 H 6.52x52 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 279 I 6.53x53 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 280 F 6.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 281 V 6.55x55 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 282 I 6.56x56 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 283 V 6.57x57 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 284 W 6.58x58 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 285 T 6.59x59 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM6 286 L 6.60x60 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 287 V 6.61x61 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
ECL3 288 D - - - - -
ECL3 289 I - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 290 D - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 291 R - δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
ECL3 292 R - - - - -
TM7 293 D 7.28x27 LPA6 receptor 5XSZ apelin receptor 5VBL
TM7 294 P 7.29x28 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 295 L 7.30x29 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 296 V 7.31x30 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 297 V 7.32x31 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 298 A 7.33x32 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 299 A 7.34x33 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 300 L 7.35x34 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 301 H 7.36x35 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 302 L 7.37x36 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 303 C 7.38x37 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 304 I 7.39x38 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 305 A 7.40x39 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 306 L 7.41x40 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 307 G 7.42x41 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 308 Y 7.43x42 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 309 A 7.44x43 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 310 N 7.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 311 S 7.46x46 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 312 S 7.47x47 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 313 L 7.48x48 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 314 N 7.49x49 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 315 P 7.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 316 V 7.51x51 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 317 L 7.52x52 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 318 Y 7.53x53 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 319 A 7.54x54 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
TM7 320 F 7.55x55 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 321 L 7.56x56 LPA6 receptor 5XSZ δ receptor 4N6H
H8 322 D 8.47x47 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 323 E 8.48x48 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 324 N 8.49x49 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 325 F 8.50x50 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 326 K 8.51x51 δ receptor 4N6H δ receptor 6PT2
H8 327 R 8.52x52 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 328 C 8.53x53 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 329 F 8.54x54 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 330 R 8.55x55 δ receptor 4N6H δ receptor 4RWD
H8 331 Q 8.56x56 δ receptor 4N6H CCR1 7VL9
H8 332 L 8.57x57 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 333 C 8.58x58 δ receptor 4N6H δ receptor 4N6H
H8 334 R 8.59x59 δ receptor 4N6H Y2 receptor 7DDZ
H8 335 K 8.60x60 δ receptor 4N6H CCR5 7O7F
C-term 336 P - - - - -
C-term 337 C - - - - -
C-term 338 G - - - - -
C-term 339 R - - - - -
C-term 340 P - - - - -