κ receptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Intermediate

VERSION

2021-11-02

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

LPA6 receptor (sequence similarity: 40%) PDB: 5XSZ

TEMPLATES

4DJH (κ receptor)
6B73 (κ receptor)
6VI4 (κ receptor)
5XSZ (LPA6 receptor)
5C1M (μ receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 74.0 18.0 8.0
Side-chains 20.3 70.3 9.3

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 26

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 52 A - - - - -
N-term 53 H - - - - -
N-term 54 I - - - - -
N-term 55 S - - - - -
N-term 56 P - - - - -
TM1 57 A 1.30x30 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM1 58 I 1.31x31 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM1 59 P 1.32x32 LPA6 receptor 5XSZ FFA1 receptor 5TZY
TM1 60 V 1.33x33 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM1 61 I 1.34x34 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM1 62 I 1.35x35 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM1 63 T 1.36x36 LPA6 receptor 5XSZ GPR52 6LI1
TM1 64 A 1.37x37 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM1 65 V 1.38x38 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 66 Y 1.39x39 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM1 67 S 1.40x40 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 68 V 1.41x41 LPA6 receptor 5XSZ P2Y12 receptor 4NTJ
TM1 69 V 1.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 70 F 1.43x43 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 71 V 1.44x44 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM1 72 V 1.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 73 G 1.46x46 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 74 L 1.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 75 V 1.48x48 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM1 76 G 1.49x49 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM1 77 N 1.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 78 S 1.51x51 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM1 79 L 1.52x52 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM1 80 V 1.53x53 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM1 81 M 1.54x54 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM1 82 F 1.55x55 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM1 83 V 1.56x56 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM1 84 I 1.57x57 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM1 85 I 1.58x58 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM1 86 R 1.59x59 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM1 87 Y 1.60x60 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
ICL1 88 T 12.48x48 - - - -
ICL1 89 K 12.49x49 κ receptor 4DJH 5-HT2B receptor 4NC3
ICL1 90 M 12.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ICL1 91 K 12.51x51 - - - -
TM2 92 T 2.37x37 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM2 93 A 2.38x38 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM2 94 T 2.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 95 N 2.40x40 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM2 96 I 2.41x41 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM2 97 Y 2.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 98 I 2.43x43 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM2 99 F 2.44x44 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM2 100 N 2.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 101 L 2.46x46 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 102 A 2.47x47 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM2 103 L 2.48x48 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM2 104 A 2.49x49 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM2 105 D 2.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 106 A 2.51x51 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 107 L 2.52x52 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 108 V 2.53x53 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 109 T 2.54x54 LPA6 receptor 5XSZ FFA1 receptor 5TZY
TM2 110 T 2.55x55 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 111 T 2.56x56 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 112 M 2.57x57 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM2 113 P 2.58x58 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM2 114 F 2.59x59 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM2 115 Q 2.60x60 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 116 S 2.61x61 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 117 T 2.62x62 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 118 V 2.63x63 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM2 119 Y 2.64x64 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM2 120 L 2.65x65 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM2 121 M 2.66x66 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM2 122 N 2.67x67 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 123 S 23.49x49 - - - -
ECL1 124 W 23.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 125 P 23.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL1 126 F 23.52x52 - - - -
TM3 127 G 3.21x21 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 128 D 3.22x22 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM3 129 V 3.23x23 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM3 130 L 3.24x24 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 131 C 3.25x25 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 132 K 3.26x26 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM3 133 I 3.27x27 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM3 134 V 3.28x28 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM3 135 I 3.29x29 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM3 136 S 3.30x30 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 137 I 3.31x31 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM3 138 D 3.32x32 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM3 139 Y 3.33x33 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 140 Y 3.34x34 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM3 141 N 3.35x35 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 142 M 3.36x36 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 143 F 3.37x37 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM3 144 T 3.38x38 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM3 145 S 3.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 146 I 3.40x40 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 147 F 3.41x41 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM3 148 T 3.42x42 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM3 149 L 3.43x43 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 150 T 3.44x44 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 151 M 3.45x45 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM3 152 M 3.46x46 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM3 153 S 3.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 154 V 3.48x48 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 155 D 3.49x49 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 156 R 3.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 157 Y 3.51x51 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM3 158 I 3.52x52 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM3 159 A 3.53x53 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM3 160 V 3.54x54 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM3 161 C 3.55x55 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM3 162 H 3.56x56 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
ICL2 163 P 34.50x50 - - - -
ICL2 164 V 34.51x51 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 165 K 34.52x52 κ receptor 6B73 P2Y1 receptor 4XNW
ICL2 166 A 34.53x53 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 167 L 34.54x54 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 168 D 34.55x55 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 169 F 34.56x56 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
ICL2 170 R 34.57x57 - - - -
TM4 171 T 4.38x38 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 172 P 4.39x39 LPA6 receptor 5XSZ GPR52 6LI1
TM4 173 L 4.40x40 LPA6 receptor 5XSZ P2Y12 receptor 4PXZ
TM4 174 K 4.41x41 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ5
TM4 175 A 4.42x42 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 176 K 4.43x43 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 177 I 4.44x44 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 178 I 4.45x45 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM4 179 N 4.46x46 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM4 180 I 4.47x47 LPA6 receptor 5XSZ GPR52 6LI1
TM4 181 C 4.48x48 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM4 182 I 4.49x49 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM4 183 W 4.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 184 L 4.51x51 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM4 185 L 4.52x52 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 186 S 4.53x53 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM4 187 S 4.54x54 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM4 188 S 4.55x55 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM4 189 V 4.56x56 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM4 190 G 4.57x57 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM4 191 I 4.58x58 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM4 192 S 4.59x59 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM4 193 A 4.60x60 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM4 194 I 4.61x61 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM4 195 V 4.62x62 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM4 196 L 4.63x63 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM4 197 G 4.64x64 LPA6 receptor 5XSZ D2 receptor 7JVR
ECL2 198 G - - - - -
ECL2 199 T - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 200 K - κ receptor 4DJH - -
ECL2 201 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 202 R - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 203 E - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 204 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 205 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 206 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 207 V - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 208 I - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 209 E - - - - -
ECL2 210 C 45.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 211 S 45.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 212 L 45.52x52 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 213 Q - - - - -
ECL2 214 F - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 215 P - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 216 D - κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ECL2 217 D - - - - -
TM5 218 D 5.30x31 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
TM5 219 Y 5.31x32 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 220 S 5.32x33 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 221 W 5.33x34 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 222 W 5.34x35 LPA6 receptor 5XSZ P2Y12 receptor 4NTJ
TM5 223 D 5.35x36 LPA6 receptor 5XSZ TP receptor 6IIV
TM5 224 L 5.36x37 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM5 225 F 5.37x38 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 226 M 5.38x39 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM5 227 K 5.39x40 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 228 I 5.40x41 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 229 C 5.41x42 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM5 230 V 5.42x43 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 231 F 5.43x44 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 232 I 5.44x45 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM5 233 F 5.45x46 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM5 234 A 5.46x461 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 235 F 5.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 236 V 5.48x48 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 237 I 5.49x49 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 238 P 5.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 239 V 5.51x51 LPA6 receptor 5XSZ TP receptor 6IIV
TM5 240 L 5.52x52 LPA6 receptor 5XSZ PAF receptor 5ZKQ
TM5 241 I 5.53x53 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM5 242 I 5.54x54 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 243 I 5.55x55 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 244 V 5.56x56 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 245 C 5.57x57 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 246 Y 5.58x58 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM5 247 T 5.59x59 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 248 L 5.60x60 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM5 249 M 5.61x61 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM5 250 I 5.62x62 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM5 251 L 5.63x63 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM5 252 R 5.64x64 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM5 253 L 5.65x65 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM5 254 K 5.66x66 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM5 255 S 5.67x67 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM5 256 V 5.68x68 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
ICL3 257 R - - - - -
ICL3 258 L - κ receptor 6VI4 κ receptor 6VI4
ICL3 259 L - κ receptor 6VI4 κ receptor 6VI4
ICL3 260 S - κ receptor 6VI4 - -
ICL3 261 G - - - - -
TM6 262 S 6.23x23 κ receptor 6B73 μ receptor 5C1M
TM6 263 R 6.24x24 κ receptor 6B73 κ receptor 6VI4
TM6 264 E 6.25x25 κ receptor 6B73 μ receptor 6DDF
TM6 265 K 6.26x26 κ receptor 6B73 κ receptor 6VI4
TM6 266 D 6.27x27 κ receptor 6B73 κ receptor 6B73
TM6 267 R 6.28x28 κ receptor 6B73 PAR1 3VW7
TM6 268 N 6.29x29 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 269 L 6.30x30 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM6 270 R 6.31x31 LPA6 receptor 5XSZ P2Y1 receptor 4XNW
TM6 271 R 6.32x32 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM6 272 I 6.33x33 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 273 T 6.34x34 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM6 274 R 6.35x35 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 275 L 6.36x36 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 276 V 6.37x37 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 277 L 6.38x38 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM6 278 V 6.39x39 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 279 V 6.40x40 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM6 280 V 6.41x41 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM6 281 A 6.42x42 LPA6 receptor 5XSZ PAR2 5NDD
TM6 282 V 6.43x43 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM6 283 F 6.44x44 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 284 V 6.45x45 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM6 285 V 6.46x46 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 286 C 6.47x47 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 287 W 6.48x48 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM6 288 T 6.49x49 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 289 P 6.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 290 I 6.51x51 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM6 291 H 6.52x52 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 292 I 6.53x53 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 293 F 6.54x54 LPA6 receptor 5XSZ TP receptor 6IIV
TM6 294 I 6.55x55 LPA6 receptor 5XSZ TP receptor 6IIV
TM6 295 L 6.56x56 LPA6 receptor 5XSZ PAF receptor 5ZKQ
TM6 296 V 6.57x57 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM6 297 E 6.58x58 LPA6 receptor 5XSZ GPR52 6LI0
TM6 298 A 6.59x59 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM6 299 L 6.60x60 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM6 300 G 6.61x61 LPA6 receptor 5XSZ NOP receptor 5DHH
ECL3 301 S - - - - -
ECL3 302 T - μ receptor 5C1M - -
ECL3 303 S - μ receptor 5C1M - -
ECL3 304 H - - - - -
TM7 305 S 7.28x27 LPA6 receptor 5XSZ CCR5 7O7F
TM7 306 T 7.29x28 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 307 A 7.30x29 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM7 308 A 7.31x30 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM7 309 L 7.32x31 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM7 310 S 7.33x32 LPA6 receptor 5XSZ FFA1 receptor 5TZY
TM7 311 S 7.34x33 LPA6 receptor 5XSZ CysLT1 receptor 6RZ4
TM7 312 Y 7.35x34 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 313 Y 7.36x35 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM7 314 F 7.37x36 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM7 315 C 7.38x37 LPA6 receptor 5XSZ PAR1 3VW7
TM7 316 I 7.39x38 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM7 317 A 7.40x39 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM7 318 L 7.41x40 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM7 319 G 7.42x41 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 320 Y 7.43x42 LPA6 receptor 5XSZ 5-HT2B receptor 5TVN
TM7 321 T 7.44x43 LPA6 receptor 5XSZ PAF receptor 5ZKQ
TM7 322 N 7.45x45 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 323 S 7.46x46 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM7 324 S 7.47x47 LPA6 receptor 5XSZ κ receptor 4DJH
TM7 325 L 7.48x48 LPA6 receptor 5XSZ PAF receptor 5ZKQ
TM7 326 N 7.49x49 LPA6 receptor 5XSZ succinate receptor 6RNK
TM7 327 P 7.50x50 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 328 I 7.51x51 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 329 L 7.52x52 LPA6 receptor 5XSZ CysLT2 receptor 6RZ6
TM7 330 Y 7.53x53 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 331 A 7.54x54 LPA6 receptor 5XSZ MC4 receptor 6W25
TM7 332 F 7.55x55 LPA6 receptor 5XSZ LPA6 receptor 5XSZ
TM7 333 L 7.56x56 LPA6 receptor 5XSZ PAF receptor 5ZKQ
H8 334 D 8.47x47 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 335 E 8.48x48 κ receptor 4DJH κ receptor 6VI4
H8 336 N 8.49x49 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 337 F 8.50x50 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 338 K 8.51x51 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 339 R 8.52x52 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 340 C 8.53x53 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 341 F 8.54x54 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 342 R 8.55x55 κ receptor 4DJH GPR52 6LI1
H8 343 D 8.56x56 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 344 F 8.57x57 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 345 C 8.58x58 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
H8 346 F 8.59x59 κ receptor 4DJH κ receptor 4DJH
C-term 347 P - - - - -
C-term 348 L - - - - -
C-term 349 K - - - - -
C-term 350 M - - - - -
C-term 351 R - - - - -