β1-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.06 docs)

VERSION

2018-04-06

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 78%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 82.9 9.4 7.7
Side-chains 55.2 29.7 15.2

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 31

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
4UHR
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone Xtal Rotamer Xtal
N-term 46 - - - -
N-term 47 - - - -
N-term 48 - - - -
N-term 49 - - - -
N-term 50 - - - -
TM1 51 1x25 β2-adrenoceptor 3P0G CXCR4 4RWS
TM1 52 1x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 53 1x27 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 54 1x28 β2-adrenoceptor 3P0G δ receptor 4N6H
TM1 55 1x29 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM1 56 1x30 β2-adrenoceptor 5JQH US28 4XT1
TM1 57 1x31 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1x32 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM1 59 1x33 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 60 1x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 61 1x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 62 1x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 63 1x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 64 1x38 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 65 1x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 66 1x40 β2-adrenoceptor 5JQH C5a1 receptor 5O9H
TM1 67 1x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 68 1x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 69 1x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 70 1x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 71 1x45 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 72 1x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 73 1x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 74 1x48 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 75 1x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 76 1x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 77 1x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 78 1x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 79 1x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 80 1x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 81 1x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 82 1x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 83 1x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 84 1x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 85 1x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM1 86 1x60 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
ICL1 87 12x48 - - - -
ICL1 88 12x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 89 12x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 90 12x51 - - - -
TM2 91 2x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 92 2x38 β2-adrenoceptor 5JQH CCR2 5T1A
TM2 93 2x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 94 2x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 95 2x41 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 96 2x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 97 2x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 98 2x44 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 99 2x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 100 2x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 101 2x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 102 2x48 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 103 2x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 104 2x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 105 2x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 106 2x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 107 2x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 108 2x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 109 2x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 110 2x551 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 111 2x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 112 2x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 113 2x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 114 2x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 115 2x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 116 2x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 117 2x62 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM2 118 2x63 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM2 119 2x64 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 120 2x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 121 2x66 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
ECL1 122 - - - -
ECL1 123 23x49 β2-adrenoceptor 3SN6 AT1 receptor 4ZUD
ECL1 124 23x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 125 23x51 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL1 126 23x52 - - - -
TM3 127 3x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3x22 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM3 129 3x23 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 130 3x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 131 3x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 132 3x26 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM3 133 3x27 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM3 134 3x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 135 3x29 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 136 3x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 137 3x31 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM3 138 3x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 139 3x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 140 3x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 141 3x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 142 3x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 143 3x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 144 3x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 145 3x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 146 3x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 147 3x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 148 3x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 149 3x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 150 3x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 151 3x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 152 3x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 153 3x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 154 3x48 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM3 155 3x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 156 3x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 157 3x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 158 3x52 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM3 159 3x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 160 3x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 161 3x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 162 3x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL2 163 34x50 - - - -
ICL2 164 34x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 165 34x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 166 34x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 167 34x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 168 34x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 169 34x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 170 34x57 - - - -
TM4 171 4x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 172 4x39 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 173 4x40 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM4 174 4x41 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 175 4x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 176 4x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 177 4x44 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM4 178 4x45 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 179 4x46 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 180 4x47 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM4 181 4x48 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM4 182 4x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 183 4x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 184 4x51 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 185 4x52 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 186 4x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 187 4x54 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 188 4x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 189 4x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 190 4x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 191 4x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 192 4x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 193 4x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 194 4x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 195 4x62 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 196 4x63 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 197 4x64 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 198 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 199 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 200 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 201 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 202 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 203 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 204 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 205 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 206 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 207 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 208 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 209 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 210 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 211 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 212 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 213 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 214 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 215 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 216 45x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 217 45x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 218 45x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 219 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 220 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 221 5x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 222 5x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 223 5x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 224 5x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 225 5x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 226 5x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 228 5x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 229 5x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 230 5x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 231 5x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 232 5x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 233 5x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 234 5x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 235 5x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 236 5x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 237 5x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 238 5x52 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM5 239 5x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 240 5x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 241 5x55 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM5 242 5x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 243 5x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 244 5x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 245 5x59 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 246 5x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 247 5x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 248 5x62 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 249 5x63 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 250 5x64 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 251 5x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 252 5x66 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 253 5x67 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM5 254 5x68 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 255 5x69 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM5 256 5x70 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 257 5x71 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 258 5x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 259 5x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 260 5x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL3 261 - - - -
ICL3 262 - - - -
ICL3 263 - - - -
ICL3 264 - - - -
ICL3 265 - - - -
ICL3 308 - - - -
ICL3 309 - - - -
ICL3 310 - - - -
ICL3 311 - - - -
ICL3 312 - - - -
TM6 313 6x24 A2A receptor 4UHR A2A receptor 4UHR
TM6 314 6x25 A2A receptor 4UHR - -
TM6 315 6x26 A2A receptor 4UHR - -
TM6 316 6x27 A2A receptor 4UHR CB1 receptor 5TGZ
TM6 317 6x28 A2A receptor 4UHR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 318 6x29 A2A receptor 4UHR D3 receptor 3PBL
TM6 319 6x30 A2A receptor 4UHR A2A receptor 4UHR
TM6 320 6x31 A2A receptor 4UHR 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 321 6x32 A2A receptor 4UHR β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 322 6x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 323 6x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 324 6x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 325 6x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 326 6x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 327 6x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 328 6x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 329 6x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 330 6x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 331 6x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 332 6x43 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 333 6x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 334 6x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 335 6x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 336 6x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 337 6x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 338 6x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 339 6x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 340 6x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 341 6x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 342 6x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 343 6x54 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM6 344 6x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 345 6x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 346 6x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 347 6x58 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM6 348 6x59 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 349 6x60 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 350 6x61 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ECL3 351 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL3 352 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL3 353 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL3 354 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 355 7x30 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 356 7x31 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM7 357 7x32 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIU
TM7 358 7x33 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 359 7x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 360 7x35 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 361 7x36 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 362 7x37 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 363 7x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 364 7x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 365 7x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 366 7x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 367 7x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 368 7x43 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 369 7x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 370 7x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 371 7x47 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 372 7x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 373 7x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 374 7x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 375 7x51 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 376 7x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 377 7x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 378 7x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 379 7x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 380 8x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 381 8x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 382 8x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 383 8x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 384 8x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 385 8x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 386 8x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 387 8x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 388 8x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 389 8x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2B receptor 4IB4
H8 390 8x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 391 8x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 392 8x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 393 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 394 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 395 - - - -
C-term 396 - - - -
C-term 397 - - - -