β1-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive (Δ distance (Å): -1.06 docs)

VERSION

2018-07-10

MAIN TEMPLATE

β2-adrenoceptor (sequence similarity: 78%) PDB: 5JQH

TEMPLATES

Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 81.0 10.0 9.0
Side-chains 54.2 30.0 15.8

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 32

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

3P0G
5JQH
3SN6
4UHR
None

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

Segment Seq.num. GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 46 - - - -
N-term 47 - - - -
N-term 48 - - - -
N-term 49 - - - -
N-term 50 - - - -
TM1 51 1.25x25 β2-adrenoceptor 3P0G CXCR4 4RWS
TM1 52 1.26x26 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 53 1.27x27 β2-adrenoceptor 3P0G - -
TM1 54 1.28x28 β2-adrenoceptor 3P0G δ receptor 4N6H
TM1 55 1.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM1 56 1.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH US28 4XT1
TM1 57 1.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 58 1.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM1 59 1.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 60 1.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 61 1.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 62 1.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 63 1.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM1 64 1.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM1 65 1.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 66 1.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH C5a1 receptor 5O9H
TM1 67 1.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 68 1.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 69 1.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 70 1.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 71 1.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM1 72 1.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 73 1.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 74 1.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 75 1.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 76 1.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 77 1.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 78 1.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 79 1.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 80 1.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 81 1.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM1 82 1.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 83 1.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 84 1.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM1 85 1.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM1 86 1.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH S1P1 receptor 3V2Y
ICL1 87 12.48x48 - - - -
ICL1 88 12.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ICL1 89 12.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL1 90 12.51x51 - - - -
TM2 91 2.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 92 2.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH CCR2 5T1A
TM2 93 2.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 94 2.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 95 2.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM2 96 2.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 97 2.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 98 2.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM2 99 2.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 100 2.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 101 2.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 102 2.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 103 2.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 104 2.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 105 2.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 106 2.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 107 2.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 108 2.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 109 2.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 110 2.56x551 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM2 111 2.57x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 112 2.58x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 113 2.59x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 114 2.60x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 115 2.61x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 116 2.62x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM2 117 2.63x62 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM2 118 2.64x63 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM2 119 2.65x64 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM2 120 2.66x65 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM2 121 2.67x66 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
ECL1 122 - - - -
ECL1 123 23.49x49 β2-adrenoceptor 3SN6 AT1 receptor 4ZUD
ECL1 124 23.50x50 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 5JQH
ECL1 125 23.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL1 126 23.52x52 - - - -
TM3 127 3.21x21 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 128 3.22x22 β2-adrenoceptor 5JQH PAR1 3VW7
TM3 129 3.23x23 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 130 3.24x24 β2-adrenoceptor 5JQH apelin receptor 5VBL
TM3 131 3.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 132 3.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM3 133 3.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH M1 receptor 5CXV
TM3 134 3.28x28 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 135 3.29x29 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 136 3.30x30 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 137 3.31x31 β2-adrenoceptor 5JQH Y1 receptor 5ZBH
TM3 138 3.32x32 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 139 3.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 140 3.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 141 3.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 142 3.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 143 3.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 144 3.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 145 3.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 146 3.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 147 3.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 148 3.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 149 3.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 150 3.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 151 3.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 152 3.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 153 3.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 154 3.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM3 155 3.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 156 3.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 157 3.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 158 3.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM3 159 3.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 160 3.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 161 3.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM3 162 3.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ICL2 163 34.50x50 - - - -
ICL2 164 34.51x51 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 165 34.52x52 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL2 166 34.53x53 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 167 34.54x54 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 168 34.55x55 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 169 34.56x56 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
ICL2 170 34.57x57 - - - -
TM4 171 4.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 172 4.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 173 4.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH δ receptor 4N6H
TM4 174 4.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 175 4.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 176 4.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 177 4.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM4 178 4.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 179 4.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
TM4 180 4.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH CB1 receptor 5TGZ
TM4 181 4.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH CCR9 5LWE
TM4 182 4.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 183 4.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 184 4.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 185 4.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 186 4.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 187 4.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM4 188 4.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 189 4.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM4 190 4.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 191 4.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 192 4.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 193 4.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 194 4.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 195 4.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM4 196 4.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM4 197 4.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 198 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 199 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 200 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 201 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 202 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 203 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 204 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 205 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 206 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 207 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 208 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 209 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 210 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 211 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 212 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 213 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 214 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 215 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 216 45.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 217 45.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 218 45.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
ECL2 219 β2-adrenoceptor 5JQH - -
ECL2 220 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 221 5.35x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 222 5.36x37 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 223 5.37x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 224 5.38x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 225 5.39x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 226 5.40x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 227 5.41x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 228 5.42x43 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 229 5.43x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 230 5.44x45 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM5 231 5.45x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 232 5.46x461 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 233 5.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 234 5.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 235 5.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 236 5.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 237 5.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 238 5.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM5 239 5.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 240 5.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 241 5.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH OX1 receptor 4ZJ8
TM5 242 5.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 243 5.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 244 5.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 245 5.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH A2A receptor 3VG9
TM5 246 5.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 247 5.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 248 5.62x62 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 249 5.63x63 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 250 5.64x64 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 251 5.65x65 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 252 5.66x66 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIV
TM5 253 5.67x67 β2-adrenoceptor 5JQH A1 receptor 5UEN
TM5 254 5.68x68 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM5 255 5.69x69 β2-adrenoceptor 5JQH NTS1 receptor 4BUO
TM5 256 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 257 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 258 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 259 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β2-adrenoceptor 3SN6
TM5 260 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
ICL3 261 - - - -
ICL3 262 - - - -
ICL3 263 - - - -
ICL3 264 - - - -
ICL3 265 - - - -
ICL3 308 - - - -
ICL3 309 - - - -
ICL3 310 - - - -
ICL3 311 - - - -
ICL3 312 - - - -
TM6 313 6.24x24 A2A receptor 4UHR A2A receptor 4UHR
TM6 314 6.25x25 A2A receptor 4UHR - -
TM6 315 6.26x26 A2A receptor 4UHR - -
TM6 316 6.27x27 A2A receptor 4UHR CB1 receptor 5TGZ
TM6 317 6.28x28 A2A receptor 4UHR β2-adrenoceptor 3SN6
TM6 318 6.29x29 A2A receptor 4UHR D3 receptor 3PBL
TM6 319 6.30x30 A2A receptor 4UHR A2A receptor 4UHR
TM6 320 6.31x31 A2A receptor 4UHR 5-HT2B receptor 4IB4
TM6 321 6.32x32 A2A receptor 4UHR β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 322 6.33x33 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 323 6.34x34 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 324 6.35x35 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 2RH1
TM6 325 6.36x36 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 326 6.37x37 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 327 6.38x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 328 6.39x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 329 6.40x40 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 330 6.41x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 331 6.42x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 332 6.43x43 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM6 333 6.44x44 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 334 6.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 335 6.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 336 6.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 337 6.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 338 6.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 339 6.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 340 6.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 341 6.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 342 6.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 343 6.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH ETB receptor 5X93
TM6 344 6.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 345 6.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM6 346 6.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM6 347 6.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM6 348 6.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 349 6.60x60 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM6 350 6.61x61 β2-adrenoceptor 5JQH Rhodopsin 1GZM
ECL3 351 - - - -
ECL3 352 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 353 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ECL3 354 - - - -
TM7 355 7.31x30 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 356 7.32x31 β2-adrenoceptor 5JQH M4 receptor 5DSG
TM7 357 7.33x32 β2-adrenoceptor 5JQH D4 receptor 5WIU
TM7 358 7.34x33 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
TM7 359 7.35x34 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 360 7.36x35 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM7 361 7.37x36 β2-adrenoceptor 5JQH H1 receptor 3RZE
TM7 362 7.38x37 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 363 7.39x38 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 364 7.40x39 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 365 7.41x40 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 366 7.42x41 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 367 7.43x42 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 368 7.44x43 β2-adrenoceptor 5JQH OX2 receptor 5WS3
TM7 369 7.45x45 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 370 7.46x46 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 371 7.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 372 7.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 373 7.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 374 7.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 375 7.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH D2 receptor 6CM4
TM7 376 7.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 377 7.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 378 7.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
TM7 379 7.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 380 8.47x47 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 381 8.48x48 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 382 8.49x49 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 383 8.50x50 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 384 8.51x51 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 385 8.52x52 β2-adrenoceptor 5JQH D3 receptor 3PBL
H8 386 8.53x53 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 387 8.54x54 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 388 8.55x55 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 389 8.56x56 β2-adrenoceptor 5JQH 5-HT2B receptor 4IB4
H8 390 8.57x57 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 391 8.58x58 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
H8 392 8.59x59 β2-adrenoceptor 5JQH β2-adrenoceptor 5JQH
C-term 393 - - - -
C-term 394 - - - -
C-term 395 - - - -
C-term 396 - - - -
C-term 397 - - - -