7α-hydroxycholesterol


SMILES CC(CCC[C@H]([C@H]1CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]1[C@H]2[C@H](O)C=C2[C@]1(C)CC[C@@H](C2)O)C)C
InChIKey OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N

Chemical properties

Hydrogen bond acceptors 2
Hydrogen bond donors 2
Rotatable bonds 5
Molecular weight (Da) 402.4

Drug properties

Molecular type Small molecule
Endogenous/Surrogate Endogenous
Approved drug No

Bioactivities

Receptor Activity Source
GTP Uniprot Species Family Class Type Min Avg Max Database
5-HT1A 5HT1A Rat 5-Hydroxytryptamine A pKi 6.89 6.89 6.89 ChEMBL
Receptor Activity Source
GTP Uniprot Species Family Class Type Min Avg Max Database