GABAB1 (gabr1_rat)

FAMILY

Class C (Glutamate) Amino acid receptors GABAB receptors GABAB1

GENE

Gabbr1

ORGANISM

Rat (Rattus norvegicus)

ALT. NAMES

Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1, GABA-B receptor 1, GABA-B-R1, GABA-BR1, GABABR1, Gb1

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
L
L
L
L
L
V
P
L
F
10
                   
L
R
P
L
G
A
G
G
A
Q
20
                   
T
P
N
A
T
S
E
G
C
Q
30
                   
I
I
H
P
P
W
E
G
G
I
40
                   
R
Y
R
G
L
T
R
D
Q
V
50
                   
K
A
I
N
F
L
P
V
D
Y
60
                   
E
I
E
Y
V
C
R
G
E
R
70
                   
E
V
V
G
P
K
V
R
K
C
80
                   
L
A
N
G
S
W
T
D
M
D
90
                   
T
P
S
R
C
V
R
I
C
S
100
                   
K
S
Y
L
T
L
E
N
G
K
110
                   
V
F
L
T
G
G
D
L
P
A
120
                   
L
D
G
A
R
V
E
F
R
C
130
                   
D
P
D
F
H
L
V
G
S
S
140
                   
R
S
V
C
S
Q
G
Q
W
S
150
                   
T
P
K
P
H
C
Q
V
N
R
160
                   
T
P
H
S
E
R
R
A
V
Y
170
                   
I
G
A
L
F
P
M
S
G
G
180
                   
W
P
G
G
Q
A
C
Q
P
A
190
                   
V
E
M
A
L
E
D
V
N
S
200
                   
R
R
D
I
L
P
D
Y
E
L
210
                   
K
L
I
H
H
D
S
K
C
D
220
                   
P
G
Q
A
T
K
Y
L
Y
E
230
                   
L
L
Y
N
D
P
I
K
I
I
240
                   
L
M
P
G
C
S
S
V
S
T
250
                   
L
V
A
E
A
A
R
M
W
N
260
                   
L
I
V
L
S
Y
G
S
S
S
270
                   
P
A
L
S
N
R
Q
R
F
P
280
                   
T
F
F
R
T
H
P
S
A
T
290
                   
L
H
N
P
T
R
V
K
L
F
300
                   
E
K
W
G
W
K
K
I
A
T
310
                   
I
Q
Q
T
T
E
V
F
T
S
320
                   
T
L
D
D
L
E
E
R
V
K
330
                   
E
A
G
I
E
I
T
F
R
Q
340
                   
S
F
F
S
D
P
A
V
P
V
350
                   
K
N
L
K
R
Q
D
A
R
I
360
                   
I
V
G
L
F
Y
E
T
E
A
370
                   
R
K
V
F
C
E
V
Y
K
E
380
                   
R
L
F
G
K
K
Y
V
W
F
390
                   
L
I
G
W
Y
A
D
N
W
F
400
                   
K
T
Y
D
P
S
I
N
C
T
410
                   
V
E
E
M
T
E
A
V
E
G
420
                   
H
I
T
T
E
I
V
M
L
N
430
                   
P
A
N
T
R
S
I
S
N
M
440
                   
T
S
Q
E
F
V
E
K
L
T
450
                   
K
R
L
K
R
H
P
E
E
T
460
                   
G
G
F
Q
E
A
P
L
A
Y
470
                   
D
A
I
W
A
L
A
L
A
L
480
                   
N
K
T
S
G
G
G
G
R
S
490
                   
G
V
R
L
E
D
F
N
Y
N
500
                   
N
Q
T
I
T
D
Q
I
Y
R
510
                   
A
M
N
S
S
S
F
E
G
V
520
                   
S
G
H
V
V
F
D
A
S
G
530
                   
S
R
M
A
W
T
L
I
E
Q
540
                   
L
Q
G
G
S
Y
K
K
I
G
550
                   
Y
Y
D
S
T
K
D
D
L
S
560
                   
W
S
K
T
D
K
W
I
G
G
570
                   
S
P
P
A
D
Q
T
L
V
I
580
                   
K
T
F
R
F
L
S
Q
K
L
590
TM1              
F
I
S
V
S
V
L
S
S
L
600
                   
G
I
V
L
A
V
V
C
L
S
610
          ICL1  
F
N
I
Y
N
S
H
V
R
Y
620
        TM2      
I
Q
N
S
Q
P
N
L
N
N
630
                   
L
T
A
V
G
C
S
L
A
L
640
                   
A
A
V
F
P
L
G
L
D
G
650
ECL1     TM3  
Y
H
I
G
R
S
Q
F
P
F
660
                   
V
C
Q
A
R
L
W
L
L
G
670
                   
L
G
F
S
L
G
Y
G
S
M
680
                   
F
T
K
I
W
W
V
H
T
V
690
  ICL2          
F
T
K
K
E
E
K
K
E
W
700
        TM4      
R
K
T
L
E
P
W
K
L
Y
710
                   
A
T
V
G
L
L
V
G
M
D
720
                   
V
L
T
L
A
I
W
Q
I
V
730
  ECL2          
D
P
L
H
R
T
I
E
T
F
740
                   
A
K
E
E
P
K
E
D
I
D
750
                   
V
S
I
L
P
Q
L
E
H
C
760
                   
S
S
K
K
M
N
T
W
L
G
770
                   
E
L
W
S
F
A
V
S
S
D
780
                   
V
Q
R
R
A
T
V
G
G
D
790
        TM5      
S
P
I
C
V
W
P
A
P
E
800
                   
S
I
F
Y
G
Y
K
G
L
L
810
                   
L
L
L
G
I
F
L
A
Y
E
820
    ICL3        
T
K
S
V
S
T
E
K
I
N
830
TM6              
D
H
R
A
V
G
M
A
I
Y
840
                   
N
V
A
V
L
C
L
I
T
A
850
            ECL3
P
V
T
M
I
L
S
S
Q
Q
860
  TM7            
D
A
A
F
A
F
A
S
L
A
870
                   
I
V
F
S
S
Y
I
T
L
V
880
                   
V
L
F
V
P
K
M
R
R
L
890
      H8          
I
T
R
G
E
W
Q
S
E
T
900
                   
Q
D
T
M
K
T
G
S
S
T
910
C-term        
N
N
N
E
E
E
K
S
R
L
920
                   
L
E
K
E
N
R
E
L
E
K
930
                   
I
I
A
E
K
E
E
R
V
S
940
                   
E
L
R
H
Q
L
Q
S
R
Q
950
                   
Q
L
R
S
R
R
H
P
P
T
960
                   
P
P
D
P
S
G
G
L
P
R
970
                   
G
P
S
E
P
P
D
R
L
S
980
                   
C
D
G
S
R
V
H
L
L
Y
990
 
K

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 V S H R Y I Q N S ICL1ECL1 D G Y H I G R S ECL1ICL2 T K K E E K K E W R K T L ICL2ECL2 P L H R T I E T F A K E E P K E D I D V S I