TSH receptor (tshr_mouse)

FAMILY

Class A (Rhodopsin) Protein receptors Glycoprotein hormone receptors TSH receptor

GENE

Tshr

ORGANISM

Mouse (Mus musculus)

ALT. NAMES

Thyrotropin receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, TSH-R

SOURCE

SWISSPROT

SEQUENCE

N-term        
M
R
P
G
S
L
L
L
L
V
10
                   
L
L
L
A
L
S
R
S
L
R
20
                   
G
K
E
C
A
S
P
P
C
E
30
                   
C
H
Q
E
D
D
F
R
V
T
40
                   
C
K
E
L
H
R
I
P
S
L
50
                   
P
P
S
T
Q
T
L
K
L
I
60
                   
E
T
H
L
K
T
I
P
S
L
70
                   
A
F
S
S
L
P
N
I
S
R
80
                   
I
Y
L
S
I
D
A
T
L
Q
90
                   
R
L
E
P
H
S
F
Y
N
L
100
                   
S
K
M
T
H
I
E
I
R
N
110
                   
T
R
S
L
T
Y
I
D
P
D
120
                   
A
L
T
E
L
P
L
L
K
F
130
                   
L
G
I
F
N
T
G
L
R
I
140
                   
F
P
D
L
T
K
I
Y
S
T
150
                   
D
I
F
F
I
L
E
I
T
D
160
                   
N
P
Y
M
T
S
V
P
E
N
170
                   
A
F
Q
G
L
C
N
E
T
L
180
                   
T
L
K
L
Y
N
N
G
F
T
190
                   
S
V
Q
G
H
A
F
N
G
T
200
                   
K
L
D
A
V
Y
L
N
K
N
210
                   
K
Y
L
T
A
I
D
N
D
A
220
                   
F
G
G
V
Y
S
G
P
T
L
230
                   
L
D
V
S
S
T
S
V
T
A
240
                   
L
P
S
K
G
L
E
H
L
K
250
                   
E
L
I
A
K
D
T
W
T
L
260
                   
K
K
L
P
L
S
L
S
F
L
270
                   
H
L
T
R
A
D
L
S
Y
P
280
                   
S
H
C
C
A
F
K
N
Q
K
290
                   
K
I
R
G
I
L
E
S
L
M
300
                   
C
N
E
S
S
I
R
N
L
R
310
                   
Q
R
K
S
V
N
I
L
R
G
320
                   
P
I
Y
Q
E
Y
E
E
D
P
330
                   
G
D
N
S
V
G
Y
K
Q
N
340
                   
S
K
F
Q
E
S
P
S
N
S
350
                   
H
Y
Y
V
F
F
E
E
Q
E
360
                   
D
E
V
V
G
F
G
Q
E
L
370
                   
K
N
P
Q
E
E
T
L
Q
A
380
                   
F
E
S
H
Y
D
Y
T
V
C
390
                   
G
D
N
E
D
M
V
C
T
P
400
                   
K
S
D
E
F
N
P
C
E
D
410
      TM1        
I
M
G
Y
R
F
L
R
I
V
420
                   
V
W
F
V
S
L
L
A
L
L
430
                   
G
N
I
F
V
L
L
I
L
L
440
    ICL1   TM2
T
S
H
Y
K
L
T
V
P
R
450
                   
F
L
M
C
N
L
A
F
A
D
460
                   
F
C
M
G
V
Y
L
L
L
I
470
                   
A
S
V
D
L
Y
T
H
S
E
480
ECL1            
Y
Y
N
H
A
I
D
W
Q
T
490
TM3              
G
P
G
C
N
T
A
G
F
F
500
                   
T
V
F
A
S
E
L
S
V
Y
510
                   
T
L
T
V
I
T
L
E
R
W
520
          ICL2  
Y
A
I
T
F
A
M
R
L
D
530
      TM4        
R
K
I
R
L
R
H
A
Y
T
540
                   
I
M
A
G
G
W
V
S
C
F
550
                   
L
L
A
L
L
P
M
V
G
I
560
ECL2            
S
S
Y
A
K
V
S
I
C
L
570
          TM5    
P
M
D
T
D
T
P
L
A
L
580
                   
A
Y
I
V
L
V
L
L
L
N
590
                   
V
V
A
F
V
V
V
C
S
C
600
                   
Y
V
K
I
Y
I
T
V
R
N
610
ICL3 TM6      
P
Q
Y
N
P
R
D
K
D
T
620
                   
K
I
A
K
R
M
A
V
L
I
630
                   
F
T
D
F
M
C
M
A
P
I
640
                   
S
F
Y
A
L
S
A
L
M
N
650
ECL3   TM7    
K
P
L
I
T
V
T
N
S
K
660
                   
I
L
L
V
L
F
Y
P
L
N
670
                   
S
C
A
N
P
F
L
Y
A
I
680
  H8              
F
T
K
A
F
Q
R
D
V
F
690
                   
I
L
L
S
K
F
G
I
C
K
700
C-term        
R
Q
A
Q
A
Y
Q
G
Q
R
710
                   
V
C
P
N
N
S
T
G
I
Q
720
                   
I
Q
K
I
P
Q
D
T
R
Q
730
                   
S
L
P
N
M
Q
D
T
Y
E
740
                   
L
L
G
N
S
Q
L
A
P
K
750
                   
L
Q
G
Q
I
S
E
E
Y
K
760
       
Q
T
A
L

LINKS

DIAGRAMS

ICL1 Y H K L T ICL1ECL1 H S E Y Y N H A I D W Q T ECL1ICL2 A M R L D R K I ICL2ECL2 I S S Y A K V S I C L P M D T D ECL2ICL3 P Q Y N ICL3ECL3 K P L I T ECL3N-term M R P G S L L L L V L L L A L S R S L R G K E C A S P P C E C H Q E D D F R V T C K E L H R I P S L P P S T Q T L K L I E T H L K T I P S L A F S S L P N I S R I Y L S I D A T L Q R L E P H S F Y N L S K M T H I E I R N T R S L T Y I D P D A L T E L P L L K F L G I F N T G L R I F P D L T K I Y S T D I F F I L E I T D N P Y M T S V P E N A F Q G L C N E T L T L K L Y N N G F T S V Q G H A F N G T K L D A V Y L N K N K Y L T A I D N D A F G G V Y S G P T L L D V S S T S V T A L P S K G L E H L K E L I A K D T W T L K K L P L S L S F L H L T R A D L S Y P S H C C A F K N Q K K I R G I L E S L M C N E S S I R N L R Q R K S V N I L R G P I Y Q E Y E E D P G D N S V G Y K Q N S K F Q E S P S N S H Y Y V F F E E Q E D E V V G F G Q E L K N P Q E E T L Q A F E S H Y D Y T V C G D N E D M V C T P K S D E F N P C E D I M G N-termC-term G I C K R Q A Q A