μ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Mus musculus

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.5 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

June 13, 2018

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Polar TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.h4s6 T 316 G.h4s6.10
Van-der-waals ICL3 M 264 - G.h4s6 T 316 G.h4s6.10
Polar ICL3 R 263 - G.S6 I 319 G.S6.01
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.S6 I 319 G.S6.01
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.H5 I 343 G.H5.15
Polar ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals ICL2 R 179 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM6 K 271 6x26 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Van-der-waals TM6 K 271 6x26 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.H5 F 336 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 V 173 34x51 G.H5 F 336 G.H5.08
Hydrophobic TM5 V 262 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals TM5 V 262 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Polar TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic TM6 M 281 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 M 281 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Ionic ICL2 K 174 34x52 G.s2s3 D 193 G.s2s3.02
Polar ICL3 M 264 - G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM5 M 255 5x61 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 L 176 34x54 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic TM6 E 270 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Van-der-waals TM6 E 270 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic TM2 T 103 2x39 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM5 L 259 5x65 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals TM3 A 168 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 165 3x50 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 V 169 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Van-der-waals TM3 V 169 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Polar TM6 K 271 6x26 G.h4s6 K 314 G.h4s6.08
Van-der-waals TM6 K 271 6x26 G.h4s6 K 314 G.h4s6.08
Hydrophobic TM5 R 258 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM5 R 258 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 I 278 6x33 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.s2s3 D 193 G.s2s3.02
Hydrophobic TM5 V 262 5x68 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 K 345 G.H5.17
Polar TM6 S 268 6x23 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Van-der-waals TM6 S 268 6x23 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic ICL2 P 172 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 172 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Ionic ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar ICL2 D 177 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic ICL2 V 173 34x51 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM5 L 259 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Van-der-waals TM5 L 259 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Polar TM2 T 103 2x39 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals TM2 T 103 2x39 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Polar ICL2 R 179 34x57 G.H5 N 347 G.H5.19