β1-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Meleagris gallopavo

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Bos taurus

PDB CODE

RESOLUTION

2.5 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

July 27, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

4-{[(2S)-3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]oxy}-3H-indole-2-carbonitrile - Agonist pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.H5 I 369 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 F 147 - G.H5 I 369 G.H5.15
Polar TM3 I 143 3x54 G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 Q 370 G.H5.16
Polar TM5 Q 237 5x68 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic TM5 Q 237 5x68 G.H5 D 367 G.H5.13
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic TM5 A 234 5x65 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM5 A 234 5x65 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 F 147 - G.H5 R 366 G.H5.12
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 Y 377 G.H5.23
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 Y 377 G.H5.23
Polar TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic ICL2 P 146 - G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 146 - G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals TM3 A 142 3x53 G.H5 Y 377 G.H5.23
Polar TM6 T 291 6x36 G.H5 E 378 G.H5.24
Van-der-waals TM6 T 291 6x36 G.H5 E 378 G.H5.24
Aromatic ICL2 F 147 - G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.S1 H 41 G.S1.02
Van-der-waals ICL2 F 147 - G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.S3 V 203 G.S3.01
Van-der-waals ICL2 F 147 - G.S3 V 203 G.S3.01
Polar ICL2 Q 150 - G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL2 Q 150 - G.hns1 R 38 G.hns1.02
Van-der-waals ICL2 Q 150 - G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic TM6 K 287 6x32 G.H5 E 378 G.H5.24
Hydrophobic TM6 T 291 6x36 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 T 291 6x36 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 T 291 6x36 G.H5 Y 377 G.H5.23
Aromatic TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Van-der-waals TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Hydrophobic TM6 L 292 6x37 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 L 292 6x37 G.H5 L 379 G.H5.25
Polar TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Hydrophobic TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Van-der-waals TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Polar TM3 A 142 3x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 142 3x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 142 3x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.H5 C 365 G.H5.11
Hydrophobic TM5 V 230 5x61 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM5 V 230 5x61 G.H5 L 379 G.H5.25
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 H 373 G.H5.19
Ionic TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Polar TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Van-der-waals TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic ICL2 P 146 - G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 146 - G.H5 Q 370 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 Y 149 - G.H5 H 373 G.H5.19
Polar TM5 E 233 5x64 G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals TM5 E 233 5x64 G.H5 Q 370 G.H5.16
Hydrophobic TM5 I 238 5x69 G.H5 L 380 G.H5.26
Van-der-waals TM5 I 238 5x69 G.H5 L 380 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 P 146 - G.H5 I 369 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 146 - G.H5 I 369 G.H5.15
Aromatic ICL2 F 147 - G.H5 F 362 G.H5.08
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.H5 F 362 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 F 147 - G.H5 F 362 G.H5.08
Hydrophobic TM6 A 288 6x33 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 A 288 6x33 G.H5 L 379 G.H5.25
Ionic ICL4 R 345 - G.H5 E 378 G.H5.24
Polar ICL4 R 345 - G.H5 E 378 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 F 147 - G.S3 F 205 G.S3.03
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.h4s6 Y 344 G.h4s6.20
Van-der-waals TM5 I 241 5x72 G.h4s6 Y 344 G.h4s6.20
Hydrophobic TM5 Q 237 5x68 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.H5 R 371 G.H5.17
Van-der-waals TM5 I 241 5x72 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.H5 L 380 G.H5.26