μ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Homo sapiens

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

2.8 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Nov. 9, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

ENDOGENOUS LIGANDS

dynorphin A-(1-13), dynorphin A, endomorphin-1, dynorphin A-(1-8), endomorphin-2, dynorphin B, β-endorphin, [Leu]enkephalin, [Met]enkephalinGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

GPCR AA GPCR number GPCRdb# Segment G protein AA G protein number CGN# Interaction Type
P 174 34x50 ICL2 T 340 G.H5.12 hydrophobic
P 174 34x50 ICL2 T 340 G.H5.12 van-der-waals
P 174 34x50 ICL2 I 343 G.H5.15 hydrophobic
P 174 34x50 ICL2 I 343 G.H5.15 van-der-waals
D 342 8x47 H8 C 351 G.H5.23 hydrophobic
D 342 8x47 H8 C 351 G.H5.23 van-der-waals
M 266 - ICL3 D 341 G.H5.13 hydrophobic
M 266 - ICL3 D 341 G.H5.13 van-der-waals
M 257 5x61 TM5 L 353 G.H5.25 hydrophobic
M 257 5x61 TM5 L 353 G.H5.25 van-der-waals
S 270 6x23 TM6 D 315 G.h4s6.09 polar
V 264 5x68 TM5 I 344 G.H5.16 hydrophobic
K 273 6x26 TM6 D 315 G.h4s6.09 hydrophobic
M 266 - ICL3 I 344 G.H5.16 hydrophobic
R 265 - ICL3 E 318 G.h4s6.12 ionic
R 265 - ICL3 E 318 G.h4s6.12 polar
R 265 - ICL3 E 318 G.h4s6.12 van-der-waals
T 105 2x39 TM2 C 351 G.H5.23 hydrophobic
L 261 5x65 TM5 L 348 G.H5.20 hydrophobic
D 342 8x47 H8 L 353 G.H5.25 polar
E 343 8x48 H8 F 354 G.H5.26 hydrophobic
E 343 8x48 H8 F 354 G.H5.26 van-der-waals
E 343 8x48 H8 G 352 G.H5.24 polar
E 343 8x48 H8 G 352 G.H5.24 hydrophobic
E 343 8x48 H8 G 352 G.H5.24 van-der-waals
L 267 - ICL3 F 354 G.H5.26 hydrophobic
K 273 6x26 TM6 K 314 G.h4s6.08 polar
M 257 5x61 TM5 L 348 G.H5.20 hydrophobic
N 344 8x49 H8 K 349 G.H5.21 polar
N 344 8x49 H8 K 349 G.H5.21 van-der-waals
R 265 - ICL3 Y 320 G.S6.02 hydrophobic
R 265 - ICL3 Y 320 G.S6.02 van-der-waals
R 181 34x57 ICL2 D 350 G.H5.22 ionic
R 181 34x57 ICL2 D 350 G.H5.22 polar
R 181 34x57 ICL2 D 350 G.H5.22 hydrophobic
R 181 34x57 ICL2 D 350 G.H5.22 van-der-waals
R 181 34x57 ICL2 N 347 G.H5.19 polar
R 181 34x57 ICL2 N 347 G.H5.19 hydrophobic
R 181 34x57 ICL2 N 347 G.H5.19 van-der-waals
E 272 6x25 TM6 D 315 G.h4s6.09 hydrophobic
E 272 6x25 TM6 D 315 G.h4s6.09 van-der-waals
D 342 8x47 H8 G 352 G.H5.24 hydrophobic
D 342 8x47 H8 G 352 G.H5.24 van-der-waals
M 283 6x36 TM6 L 353 G.H5.25 hydrophobic
M 283 6x36 TM6 L 353 G.H5.25 van-der-waals
V 171 3x54 TM3 L 348 G.H5.20 hydrophobic
V 171 3x54 TM3 L 348 G.H5.20 van-der-waals
V 175 34x51 ICL2 F 336 G.H5.08 hydrophobic
I 280 6x33 TM6 F 354 G.H5.26 hydrophobic
M 266 - ICL3 E 318 G.h4s6.12 hydrophobic
N 344 8x49 H8 D 350 G.H5.22 polar
R 279 6x32 TM6 L 353 G.H5.25 polar
R 279 6x32 TM6 L 353 G.H5.25 van-der-waals
V 171 3x54 TM3 I 344 G.H5.16 hydrophobic
V 171 3x54 TM3 I 344 G.H5.16 van-der-waals
V 175 34x51 ICL2 D 193 G.s2s3.02 hydrophobic
V 175 34x51 ICL2 D 193 G.s2s3.02 van-der-waals
R 184 4x40 TM4 E 28 G.HN.52 ionic
T 103 2x37 TM2 D 350 G.H5.22 hydrophobic
T 103 2x37 TM2 D 350 G.H5.22 van-der-waals
R 167 3x50 TM3 C 351 G.H5.23 hydrophobic
R 167 3x50 TM3 C 351 G.H5.23 van-der-waals
A 177 34x53 ICL2 N 347 G.H5.19 hydrophobic
D 179 34x55 ICL2 R 32 G.hns1.03 ionic
D 179 34x55 ICL2 R 32 G.hns1.03 polar
D 179 34x55 ICL2 R 32 G.hns1.03 hydrophobic
D 179 34x55 ICL2 R 32 G.hns1.03 van-der-waals
L 178 34x54 ICL2 R 32 G.hns1.03 hydrophobic
L 178 34x54 ICL2 R 32 G.hns1.03 van-der-waals
T 105 2x39 TM2 D 350 G.H5.22 polar
T 105 2x39 TM2 D 350 G.H5.22 hydrophobic
T 105 2x39 TM2 D 350 G.H5.22 van-der-waals
N 276 6x29 TM6 F 354 G.H5.26 hydrophobic
N 276 6x29 TM6 F 354 G.H5.26 van-der-waals
M 266 - ICL3 K 345 G.H5.17 hydrophobic
M 266 - ICL3 K 345 G.H5.17 van-der-waals
V 264 5x68 TM5 D 341 G.H5.13 hydrophobic
K 273 6x26 TM6 E 318 G.h4s6.12 ionic
K 273 6x26 TM6 E 318 G.h4s6.12 polar
K 273 6x26 TM6 E 318 G.h4s6.12 van-der-waals
I 280 6x33 TM6 L 353 G.H5.25 hydrophobic
V 175 34x51 ICL2 L 194 G.S3.01 hydrophobic
R 167 3x50 TM3 L 353 G.H5.25 hydrophobic
L 178 34x54 ICL2 I 343 G.H5.15 hydrophobic
A 170 3x53 TM3 N 347 G.H5.19 polar
A 170 3x53 TM3 N 347 G.H5.19 hydrophobic
A 170 3x53 TM3 N 347 G.H5.19 van-der-waals
N 344 8x49 H8 G 352 G.H5.24 hydrophobic
N 344 8x49 H8 G 352 G.H5.24 van-der-waals
L 178 34x54 ICL2 L 194 G.S3.01 hydrophobic
E 343 8x48 H8 L 353 G.H5.25 hydrophobic
P 174 34x50 ICL2 I 344 G.H5.16 hydrophobic
P 174 34x50 ICL2 I 344 G.H5.16 van-der-waals
A 170 3x53 TM3 C 351 G.H5.23 hydrophobic
R 181 34x57 ICL2 C 351 G.H5.23 polar
R 181 34x57 ICL2 C 351 G.H5.23 hydrophobic
R 181 34x57 ICL2 C 351 G.H5.23 van-der-waals