δ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Homo sapiens

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.0 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Dec. 14, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

DELTORPHIN II - Agonist chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

dynorphin A-(1-8), [Met]enkephalin, endomorphin-1, dynorphin A, [Leu]enkephalin, β-endorphin, dynorphin A-(1-13), dynorphin B, α-neoendorphinGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Polar ICL3 R 244 - G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic ICL2 V 154 34x51 G.s2s3 D 193 G.s2s3.02
Polar H8 N 324 8x49 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM5 M 236 5x61 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic H8 E 323 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL3 R 244 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Polar TM2 T 82 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM2 T 82 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals TM2 T 82 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM5 R 239 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM5 R 239 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM5 L 240 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Polar ICL3 R 244 - G.S6 I 319 G.S6.01
Hydrophobic ICL3 L 245 - G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 P 153 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 153 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Hydrophobic TM3 R 146 3x50 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM6 M 262 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Ionic ICL2 D 158 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar ICL2 D 158 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 D 158 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic TM3 V 150 3x54 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 L 245 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals ICL3 L 245 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Polar TM3 A 149 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 149 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 149 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic ICL2 L 157 34x54 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM6 I 259 6x33 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM3 V 150 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM3 A 149 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 P 153 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 153 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Hydrophobic ICL3 R 244 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Van-der-waals ICL3 R 244 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic TM6 V 263 6x37 G.H5 L 353 G.H5.25
Ionic TM6 K 252 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Polar TM6 K 252 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals TM6 K 252 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic ICL2 V 154 34x51 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM6 I 259 6x33 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 V 154 34x51 G.H5 F 336 G.H5.08
Hydrophobic TM5 M 236 5x61 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM5 M 236 5x61 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar H8 E 323 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic H8 E 323 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 E 323 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 P 153 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM6 S 255 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 S 255 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL3 L 246 - G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic ICL2 R 160 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 L 157 34x54 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic H8 D 322 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 D 322 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic TM5 V 243 5x68 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 L 245 - G.H5 K 345 G.H5.17
Van-der-waals ICL3 L 245 - G.H5 K 345 G.H5.17
Hydrophobic TM3 R 146 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Polar ICL2 R 160 34x57 G.H5 N 347 G.H5.19
Ionic ICL2 R 160 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar ICL2 R 160 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM5 V 243 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13
Van-der-waals TM5 V 243 5x68 G.H5 D 341 G.H5.13