α1B-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Active

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 30%) PDB: 6K42

TEMPLATES

7B6W (α1B-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 73.9 16.2 9.9
Side-chains 33.7 50.8 15.5

Number of backbone templates: 4
Number of rotamer templates: 39

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 34 N - - - - -
N-term 35 S - - - - -
N-term 36 T - - - - -
N-term 37 L - - - - -
N-term 38 P - - - - -
TM1 39 Q 1.26x26 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 40 L 1.27x27 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 41 D 1.28x28 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 42 I 1.29x29 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 43 T 1.30x30 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM1 44 R 1.31x31 α1B-adrenoceptor 7B6W CysLT1 receptor 6RZ4
TM1 45 A 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM1 46 I 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM1 47 S 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 EP4 receptor 5YWY
TM1 48 V 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM1 49 G 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 50 L 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 51 V 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 52 L 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM1 53 G 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM1 54 A 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 3PBL
TM1 55 F 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 TP receptor 6IIV
TM1 56 I 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 57 L 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 58 F 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 59 A 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 5IU4
TM1 60 I 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 61 V 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 62 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 63 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 64 I 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 65 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 66 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 67 I 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 68 L 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 69 S 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM1 70 V 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 71 A 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 72 C 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM1 73 N 1.60x60 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 74 R 12.48x48 - - - -
ICL1 75 H 12.49x49 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 76 L 12.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 77 R 12.51x51 - - - -
TM2 78 T 2.37x37 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 79 P 2.38x38 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 80 T 2.39x39 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 81 N 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 82 Y 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM2 83 F 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 84 I 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 85 V 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 86 N 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 δ receptor 4N6H
TM2 87 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 88 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 89 M 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 PAF receptor 5ZKQ
TM2 90 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 91 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 92 L 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 93 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 94 L 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM2 95 S 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM2 96 F 2.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6A94
TM2 97 T 2.56x551 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 5WQC
TM2 98 V 2.57x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM2 99 L 2.58x57 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM2 100 P 2.59x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 101 F 2.60x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 102 S 2.61x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 103 A 2.62x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 104 A 2.63x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 105 L 2.64x63 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM2 106 E 2.65x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 107 V 2.66x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUY
TM2 108 L 2.67x66 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 109 G 2.68x67 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 110 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 111 W 23.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 112 V 23.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 113 L 23.52x52 - - - -
TM3 114 G 3.21x21 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM3 115 R 3.22x22 α1B-adrenoceptor 7B6W D2 receptor 6LUQ
TM3 116 I 3.23x23 α1B-adrenoceptor 7B6W D2 receptor 6LUQ
TM3 117 F 3.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 118 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 119 D 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM3 120 I 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 121 W 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 122 A 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 5IU4
TM3 123 A 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 124 V 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 125 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 126 V 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 127 L 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 128 C 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 129 C 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 130 T 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 131 A 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 132 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 133 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 134 L 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM3 135 S 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM3 136 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 137 C 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 138 A 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 139 I 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 140 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 141 I 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM3 142 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 143 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 144 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 145 I 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM3 146 G 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 147 V 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 148 R 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4EIY
TM3 149 Y 3.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 150 S 34.50x50 - - - -
ICL2 151 L 34.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 152 Q 34.52x52 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 153 Y 34.53x53 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 154 P 34.54x54 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 155 T 34.55x55 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 156 L 34.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 157 V 34.57x57 - - - -
TM4 158 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 159 R 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 160 R 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 161 K 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM4 162 A 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 163 I 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
TM4 164 L 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 3PBL
TM4 165 A 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 A1 receptor 5UEN
TM4 166 L 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 CB2 receptor 5ZTY
TM4 167 L 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 168 S 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 CXCR2 6LFL
TM4 169 V 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 170 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 171 V 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 172 L 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM4 173 S 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 174 T 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 MC4 receptor 6W25
TM4 175 V 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 176 I 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 177 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 178 I 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 4DJH
TM4 179 G 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM4 180 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 181 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 182 L 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM4 183 G 4.63x63 α1B-adrenoceptor 7B6W A2A receptor 5IU4
TM4 184 W 4.64x64 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 185 K - - - - -
ECL2 186 E - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 187 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 188 A - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 189 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 190 N - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 191 D - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 192 D - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 193 K - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 194 E - - - - -
ECL2 195 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 196 G 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL2 197 V 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
ECL2 198 T - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
ECL2 199 E - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 200 E 5.35x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 201 P 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7DFP
TM5 202 F 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 4DJH
TM5 203 Y 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 204 A 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 205 L 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 206 F 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 207 S 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 208 S 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 209 L 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 210 G 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 211 S 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 212 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 213 Y 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 214 I 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM5 215 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 216 L 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 217 A 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 218 V 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 219 I 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 δ receptor 4N6H
TM5 220 L 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 221 V 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 5YC8
TM5 222 M 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 223 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 224 C 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM5 225 R 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 226 V 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 227 Y 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 228 I 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 229 V 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 230 A 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 231 K 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 232 R 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 233 T 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 234 T 5.69x69 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 235 K 5.70x70 β3-adrenoceptor 7DH5 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM5 236 N 5.71x71 β3-adrenoceptor 7DH5 - -
TM5 237 L 5.72x72 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 238 E 5.73x73 β3-adrenoceptor 7DH5 A2A receptor 3VG9
TM5 239 A 5.74x74 β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ICL3 240 G - - - - -
ICL3 241 V - - - - -
ICL3 242 M - - - - -
ICL3 243 K - - - - -
ICL3 244 E - - - - -
ICL3 278 S - - - - -
ICL3 279 I - - - - -
ICL3 280 A - - - - -
ICL3 281 V - - - - -
ICL3 282 K - - - - -
TM6 283 L 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 284 F 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 285 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 286 F 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 287 S 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6A94
TM6 288 R 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 289 E 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 290 K 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 291 K 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 292 A 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 293 A 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM6 294 K 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 295 T 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 296 L 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 297 G 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 298 I 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 299 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 300 V 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM6 301 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 302 M 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 303 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 304 I 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM6 305 L 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 306 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 307 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 308 L 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 309 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 310 F 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 311 F 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 312 I 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 313 A 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 314 L 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 MC4 receptor 6W25
TM6 315 P 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 316 L 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 317 G 6.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 318 S 6.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM6 319 L 6.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM6 320 F 6.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 5WQC
ECL3 321 S - - - - -
ECL3 322 T - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 323 L - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 324 K - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 325 P - - - - -
TM7 326 P 7.31x30 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM7 327 D 7.32x31 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM7 328 A 7.33x32 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM7 329 V 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM7 330 F 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 331 K 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 332 V 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 333 V 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM7 334 F 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 335 W 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 336 L 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 337 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 338 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 339 F 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM7 340 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 341 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 342 C 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM7 343 L 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 344 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 345 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 346 I 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 347 I 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 348 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 349 P 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM7 350 C 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 351 S 7.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W CysLT1 receptor 6RZ5
H8 352 S 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 353 K 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
H8 354 E 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7DFP
H8 355 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 356 K 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 357 R 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 358 A 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 359 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 360 V 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 1U19
H8 361 R 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 362 I 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 363 L 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 364 G 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 ghrelin receptor 7F83
C-term 365 C - - - - -
C-term 366 Q - - - - -
C-term 367 C - - - - -
C-term 368 R - - - - -
C-term 369 G - - - - -