α1D-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Active

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

α2B-adrenoceptor (sequence similarity: 28%) PDB: 6K42

TEMPLATES

7B6W (α1B-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
6K41 (α2B-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 73.9 16.2 9.9
Side-chains 32.3 50.5 17.2

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 43

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 85 A - - - - -
N-term 86 A - - - - -
N-term 87 V - - - - -
N-term 88 G - - - - -
N-term 89 G - - - - -
TM1 90 L 1.26x26 α1B-adrenoceptor 7B6W succinate receptor 6RNK
TM1 91 V 1.27x27 α1B-adrenoceptor 7B6W CCR9 5LWE
TM1 92 V 1.28x28 α1B-adrenoceptor 7B6W BLT1 receptor 7K15
TM1 93 S 1.29x29 α1B-adrenoceptor 7B6W A1 receptor 5UEN
TM1 94 A 1.30x30 α1B-adrenoceptor 7B6W A1 receptor 5UEN
TM1 95 Q 1.31x31 α1B-adrenoceptor 7B6W M1 receptor 6WJC
TM1 96 G 1.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM1 97 V 1.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM1 98 G 1.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 99 V 1.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM1 100 G 1.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 101 V 1.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM1 102 F 1.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 succinate receptor 6RNK
TM1 103 L 1.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM1 104 A 1.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 105 A 1.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 3PBL
TM1 106 F 1.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 TP receptor 6IIV
TM1 107 I 1.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 108 L 1.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 109 M 1.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
TM1 110 A 1.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 5IU4
TM1 111 V 1.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 112 A 1.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 113 G 1.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 114 N 1.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 115 L 1.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM1 116 L 1.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 117 V 1.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 118 I 1.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 119 L 1.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 120 S 1.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM1 121 V 1.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM1 122 A 1.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 123 C 1.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM1 124 N 1.60x60 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 125 R 12.48x48 - - - -
ICL1 126 H 12.49x49 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 127 L 12.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL1 128 Q 12.51x51 - - - -
TM2 129 T 2.37x37 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 130 V 2.38x38 α1B-adrenoceptor 7B6W β2-adrenoceptor 4GBR
TM2 131 T 2.39x39 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 132 N 2.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 133 Y 2.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM2 134 F 2.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 135 I 2.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 136 V 2.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 137 N 2.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 5WQC
TM2 138 L 2.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 139 A 2.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 140 V 2.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM2 141 A 2.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 142 D 2.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 143 L 2.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 144 L 2.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 145 L 2.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM2 146 S 2.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM2 147 A 2.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM2 148 T 2.56x551 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 5WQC
TM2 149 V 2.57x56 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 150 L 2.58x57 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM2 151 P 2.59x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 152 F 2.60x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 153 S 2.61x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 154 A 2.62x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 155 T 2.63x62 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 156 M 2.64x63 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM2 157 E 2.65x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 158 V 2.66x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUY
TM2 159 L 2.67x66 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM2 160 G 2.68x67 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 161 F 23.49x49 - - - -
ECL1 162 W 23.50x50 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL1 163 A 23.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W M5 receptor 6OL9
ECL1 164 F 23.52x52 - - - -
TM3 165 G 3.21x21 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
TM3 166 R 3.22x22 α1B-adrenoceptor 7B6W D2 receptor 6LUQ
TM3 167 A 3.23x23 α1B-adrenoceptor 7B6W α2A-adrenoceptor 6KUX
TM3 168 F 3.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 169 C 3.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 170 D 3.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM3 171 V 3.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 172 W 3.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 173 A 3.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 5IU4
TM3 174 A 3.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 175 V 3.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 176 D 3.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 177 V 3.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 178 L 3.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 179 C 3.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 180 C 3.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 181 T 3.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 182 A 3.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 183 S 3.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 184 I 3.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 185 L 3.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM3 186 S 3.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM3 187 L 3.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 188 C 3.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 189 T 3.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 μ receptor 4DKL
TM3 190 I 3.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 191 S 3.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 192 V 3.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM3 193 D 3.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 194 R 3.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 195 Y 3.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 196 V 3.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM3 197 G 3.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 P2Y1 receptor 4XNW
TM3 198 V 3.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM3 199 R 3.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 4EIY
TM3 200 H 3.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W OX2 receptor 5WQC
ICL2 201 S 34.50x50 - - - -
ICL2 202 L 34.51x51 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 203 K 34.52x52 α1B-adrenoceptor 7B6W δ receptor 4N6H
ICL2 204 Y 34.53x53 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 205 P 34.54x54 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ICL2 206 A 34.55x55 α1B-adrenoceptor 7B6W 5-HT1B receptor 4IAQ
ICL2 207 I 34.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W MC4 receptor 6W25
ICL2 208 M 34.57x57 - - - -
TM4 209 T 4.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 210 E 4.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 Rhodopsin 1U19
TM4 211 R 4.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 212 K 4.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM4 213 A 4.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 214 A 4.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM4 215 A 4.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 216 I 4.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 217 L 4.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 CB2 receptor 5ZTY
TM4 218 A 4.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM4 219 L 4.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM4 220 L 4.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 apelin receptor 5VBL
TM4 221 W 4.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 222 V 4.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM4 223 V 4.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM4 224 A 4.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 225 L 4.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM4 226 V 4.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 227 V 4.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 228 S 4.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 229 V 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM4 230 G 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM4 231 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 232 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 233 L 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM4 234 G 4.63x63 α1B-adrenoceptor 7B6W A2A receptor 5IU4
TM4 235 W 4.64x64 α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 236 K - - - - -
ECL2 237 E - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 238 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 239 V - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 240 P - α1B-adrenoceptor 7B6W α1B-adrenoceptor 7B6W
ECL2 241 P - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 242 D - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 243 E - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 244 R - α1B-adrenoceptor 7B6W - -
ECL2 245 F - - - - -
ECL2 246 C 45.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
ECL2 247 G 45.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL2 248 I 45.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
ECL2 249 T - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
ECL2 250 E - α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 251 E 5.35x36 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 252 A 5.36x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 253 G 5.37x38 α2B-adrenoceptor 6K42 AT1 receptor 4ZUD
TM5 254 Y 5.38x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 255 A 5.39x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 256 V 5.40x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 257 F 5.41x42 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 258 S 5.42x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 259 S 5.43x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 260 V 5.44x45 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 261 C 5.45x46 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM5 262 S 5.46x461 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 263 F 5.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 264 Y 5.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 265 L 5.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D3 receptor 3PBL
TM5 266 P 5.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 267 M 5.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM5 268 A 5.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2B receptor 5TVN
TM5 269 V 5.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 270 I 5.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 κ receptor 4DJH
TM5 271 V 5.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM5 272 V 5.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 M2 receptor 5YC8
TM5 273 M 5.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 274 Y 5.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 275 C 5.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM5 276 R 5.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 277 V 5.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 278 Y 5.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 279 V 5.63x63 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 280 V 5.64x64 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 281 A 5.65x65 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM5 282 R 5.66x66 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM5 283 S 5.67x67 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
TM5 284 T 5.68x68 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM5 285 T 5.69x69 α2B-adrenoceptor 6K42 α2A-adrenoceptor 6KUX
TM5 286 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
TM5 287 S 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 Rhodopsin 6I9K
TM5 288 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 Rhodopsin 6I9K
TM5 289 E 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 A2A receptor 3VG9
TM5 290 A 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 291 G - - - - -
ICL3 292 V - - - - -
ICL3 293 K - - - - -
ICL3 294 R - - - - -
ICL3 295 E - - - - -
ICL3 332 S - - - - -
ICL3 333 L - - - - -
ICL3 334 S - - - - -
ICL3 335 V - - - - -
ICL3 336 R - - - - -
TM6 337 L 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 338 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 339 K 6.26x26 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 340 F 6.27x27 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 341 S 6.28x28 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2A receptor 6A94
TM6 342 R 6.29x29 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 343 E 6.30x30 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 344 K 6.31x31 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 345 K 6.32x32 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 346 A 6.33x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 347 A 6.34x34 α2B-adrenoceptor 6K42 M5 receptor 6OL9
TM6 348 K 6.35x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α1B-adrenoceptor 7B6W
TM6 349 T 6.36x36 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 350 L 6.37x37 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 351 A 6.38x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 352 I 6.39x39 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 353 V 6.40x40 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 354 V 6.41x41 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM6 355 G 6.42x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 356 V 6.43x43 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 357 F 6.44x44 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 358 V 6.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 359 L 6.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 360 C 6.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 361 W 6.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 362 F 6.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 363 P 6.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 364 F 6.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 365 F 6.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 366 F 6.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 367 V 6.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM6 368 L 6.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 MC4 receptor 6W25
TM6 369 P 6.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 - -
TM6 370 L 6.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 371 G 6.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 372 S 6.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 ghrelin receptor 7F83
TM6 373 L 6.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 D4 receptor 5WIV
TM6 374 F 6.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 OX2 receptor 5WQC
ECL3 375 P - - - - -
ECL3 376 Q - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 377 L - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 378 K - β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ECL3 379 P - - - - -
TM7 380 S 7.31x30 α1B-adrenoceptor 7B6W D3 receptor 3PBL
TM7 381 E 7.32x31 α1B-adrenoceptor 7B6W H1 receptor 3RZE
TM7 382 G 7.33x32 α1B-adrenoceptor 7B6W MT2 receptor 6ME7
TM7 383 V 7.34x33 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM7 384 F 7.35x34 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 385 K 7.36x35 α2B-adrenoceptor 6K42 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 386 V 7.37x36 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT2C receptor 6BQH
TM7 387 I 7.38x37 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 388 F 7.39x38 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 389 W 7.40x39 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 390 L 7.41x40 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 391 G 7.42x41 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 392 Y 7.43x42 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 393 F 7.44x43 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM7 394 N 7.45x45 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 395 S 7.46x46 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 396 C 7.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 MT1 receptor 6ME2
TM7 397 V 7.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
TM7 398 N 7.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 399 P 7.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 400 L 7.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 β2-adrenoceptor 4GBR
TM7 401 I 7.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 402 Y 7.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM7 403 P 7.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 H1 receptor 3RZE
TM7 404 C 7.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 NK1 receptor 6HLP
TM7 405 S 7.56x56 α1B-adrenoceptor 7B6W CysLT1 receptor 6RZ5
H8 406 S 8.47x47 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 407 R 8.48x48 α2B-adrenoceptor 6K42 A2A receptor 5IU4
H8 408 E 8.49x49 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 7DFP
H8 409 F 8.50x50 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 410 K 8.51x51 α2B-adrenoceptor 6K42 5-HT1B receptor 4IAQ
H8 411 R 8.52x52 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 412 A 8.53x53 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 413 F 8.54x54 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 414 L 8.55x55 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6LUQ
H8 415 R 8.56x56 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 416 L 8.57x57 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 417 L 8.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
H8 418 R 8.59x59 α2B-adrenoceptor 6K41 - -
C-term 419 C - - - - -
C-term 420 Q - - - - -
C-term 421 C - - - - -
C-term 422 R - - - - -
C-term 423 R - - - - -