α2C-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Active

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

α2A-adrenoceptor (sequence similarity: 55%) PDB: 7EJ8

TEMPLATES

6KUW (α2C-adrenoceptor)
7EJ8 (α2A-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
5TUD (5-HT2B receptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 73.0 18.8 8.2
Side-chains 56.2 30.9 12.8

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 9

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 42 P - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 43 R - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 44 G - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 45 Q - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
N-term 46 Y - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 47 S 1.28x28 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 48 A 1.29x29 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 49 G 1.30x30 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 50 A 1.31x31 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 51 V 1.32x32 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 52 A 1.33x33 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 53 G 1.34x34 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 54 L 1.35x35 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 55 A 1.36x36 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 56 A 1.37x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 57 V 1.38x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 58 V 1.39x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 59 G 1.40x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 60 F 1.41x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 61 L 1.42x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 62 I 1.43x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 63 V 1.44x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 64 F 1.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 65 T 1.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 66 V 1.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 67 V 1.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 68 G 1.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 69 N 1.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 70 V 1.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 71 L 1.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 72 V 1.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 73 V 1.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 74 I 1.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 75 A 1.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 76 V 1.57x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 77 L 1.58x58 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM1 78 T 1.59x59 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM1 79 S 1.60x60 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
ICL1 80 R 12.48x48 - - - -
ICL1 81 A 12.49x49 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 82 L 12.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL1 83 R 12.51x51 - - - -
TM2 84 A 2.37x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 85 P 2.38x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 86 Q 2.39x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 87 N 2.40x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 88 L 2.41x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 89 F 2.42x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 90 L 2.43x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 91 V 2.44x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 92 S 2.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 93 L 2.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 94 A 2.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 95 S 2.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 96 A 2.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 97 D 2.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 98 I 2.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 99 L 2.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 100 V 2.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 101 A 2.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 102 T 2.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 103 L 2.56x551 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 104 V 2.57x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 105 M 2.58x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 106 P 2.59x58 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 107 F 2.60x59 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 108 S 2.61x60 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 109 L 2.62x61 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 110 A 2.63x62 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 111 N 2.64x63 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM2 112 E 2.65x64 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 113 L 2.66x65 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 114 M 2.67x66 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM2 115 A 2.68x67 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 116 Y 23.49x49 - - - -
ECL1 117 W 23.50x50 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 118 Y 23.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL1 119 F 23.52x52 - - - -
TM3 120 G 3.21x21 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 121 Q 3.22x22 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 122 V 3.23x23 α2C-adrenoceptor 6KUW 5-HT1B receptor 4IAQ
TM3 123 W 3.24x24 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 124 C 3.25x25 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 125 G 3.26x26 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 126 V 3.27x27 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 127 Y 3.28x28 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 128 L 3.29x29 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 129 A 3.30x30 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 130 L 3.31x31 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 131 D 3.32x32 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 132 V 3.33x33 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 133 L 3.34x34 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 134 F 3.35x35 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 135 C 3.36x36 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 136 T 3.37x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 137 S 3.38x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 138 S 3.39x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 139 I 3.40x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 140 V 3.41x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 141 H 3.42x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 142 L 3.43x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 143 C 3.44x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 144 A 3.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 145 I 3.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 146 S 3.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 147 L 3.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 148 D 3.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 149 R 3.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 150 Y 3.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 151 W 3.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 152 S 3.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 153 V 3.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM3 154 T 3.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM3 155 Q 3.56x56 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 156 A 34.50x50 - - - -
ICL2 157 V 34.51x51 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 158 E 34.52x52 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 159 Y 34.53x53 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 160 N 34.54x54 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 161 L 34.55x55 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 162 K 34.56x56 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ICL2 163 R 34.57x57 - - - -
TM4 164 T 4.38x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 165 P 4.39x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 166 R 4.40x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 167 R 4.41x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 168 V 4.42x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM4 169 K 4.43x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 170 A 4.44x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 171 T 4.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM4 172 I 4.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 173 V 4.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM4 174 A 4.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM4 175 V 4.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 176 W 4.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 177 L 4.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM4 178 I 4.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 179 S 4.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 180 A 4.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 181 V 4.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 182 I 4.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 183 S 4.57x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM4 184 F 4.58x58 α2B-adrenoceptor 6K42 β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 185 P 4.59x59 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 186 P 4.60x60 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 187 L 4.61x61 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 188 V 4.62x62 α2B-adrenoceptor 6K42 LPA1 receptor 4Z36
ECL2 189 S - - - - -
ECL2 190 L - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 191 Y - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 192 R - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 193 Q - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 194 P - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 195 D - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 196 G - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 197 A - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 198 A - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 199 Y - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 200 P - 5-HT2B receptor 5TUD - -
ECL2 201 Q - - - - -
ECL2 202 C 45.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
ECL2 203 G 45.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL2 204 L 45.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL2 205 N - α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
ECL2 206 D - α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 207 E 5.35x36 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 208 T 5.36x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 209 W 5.37x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 210 Y 5.38x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 211 I 5.39x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 212 L 5.40x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 213 S 5.41x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 214 S 5.42x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 215 C 5.43x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 216 I 5.44x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 217 G 5.45x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 218 S 5.46x461 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 219 F 5.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 220 F 5.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 221 A 5.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 222 P 5.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 223 C 5.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 224 L 5.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 225 I 5.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 226 M 5.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 227 G 5.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 228 L 5.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 229 V 5.57x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 230 Y 5.58x58 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 231 A 5.59x59 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 232 R 5.60x60 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 233 I 5.61x61 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 234 Y 5.62x62 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 235 R 5.63x63 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 236 V 5.64x64 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 237 A 5.65x65 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 238 K 5.66x66 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 239 L 5.67x67 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM5 240 R 5.68x68 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 241 T 5.69x69 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 242 R 5.70x70 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 243 T 5.71x71 β3-adrenoceptor 7DH5 - -
TM5 244 L 5.72x72 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 245 S 5.73x73 β3-adrenoceptor 7DH5 - -
TM5 246 E 5.74x74 β3-adrenoceptor 7DH5 Rhodopsin 6I9K
TM5 247 K 5.75x75 β3-adrenoceptor 7DH5 - -
ICL3 248 R - - - - -
ICL3 249 A - - - - -
ICL3 250 P - - - - -
ICL3 251 V - - - - -
ICL3 252 G - - - - -
ICL3 366 S - - - - -
ICL3 367 V - - - - -
ICL3 368 C - - - - -
ICL3 369 R - - - - -
ICL3 370 R - - - - -
TM6 371 K 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 δ receptor 4RWD
TM6 372 V 6.25x25 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 373 A 6.26x26 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 374 Q 6.27x27 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 375 A 6.28x28 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 376 R 6.29x29 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 377 E 6.30x30 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 378 K 6.31x31 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 379 R 6.32x32 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 380 F 6.33x33 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 381 T 6.34x34 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 382 F 6.35x35 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 383 V 6.36x36 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 384 L 6.37x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 385 A 6.38x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 386 V 6.39x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 387 V 6.40x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 388 M 6.41x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 389 G 6.42x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 390 V 6.43x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 391 F 6.44x44 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 392 V 6.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 393 L 6.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 394 C 6.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 395 W 6.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 396 F 6.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 397 P 6.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 398 F 6.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 399 F 6.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 400 F 6.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 401 S 6.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 402 Y 6.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 403 S 6.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 404 L 6.57x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM6 405 Y 6.58x58 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 406 G 6.59x59 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 407 I 6.60x60 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 408 C 6.61x61 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM6 409 R 6.62x62 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 410 E - - - - -
ECL3 411 A - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 412 C - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 413 Q - α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
ECL3 414 V - - - - -
TM7 415 P 7.31x30 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 416 G 7.32x31 α2C-adrenoceptor 6KUW α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 417 P 7.33x32 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 418 L 7.34x33 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 419 F 7.35x34 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 420 K 7.36x35 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 421 F 7.37x36 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 422 F 7.38x37 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 423 F 7.39x38 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 424 W 7.40x39 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 425 I 7.41x40 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 426 G 7.42x41 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 427 Y 7.43x42 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 428 C 7.44x43 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 429 N 7.45x45 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 430 S 7.46x46 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 431 S 7.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 432 L 7.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 433 N 7.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 434 P 7.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 435 V 7.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 436 I 7.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 437 Y 7.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 438 T 7.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM7 439 V 7.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
TM7 440 F 7.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 441 N 8.47x47 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 442 Q 8.48x48 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
H8 443 D 8.49x49 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 444 F 8.50x50 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 445 R 8.51x51 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 446 R 8.52x52 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 447 S 8.53x53 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
H8 448 F 8.54x54 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 449 K 8.55x55 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 450 H 8.56x56 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
H8 451 I 8.57x57 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 452 L 8.58x58 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2A-adrenoceptor 7EJ8
H8 453 F 8.59x59 α2A-adrenoceptor 7EJ8 α2C-adrenoceptor 6KUW
C-term 454 R - - - - -
C-term 455 R - - - - -
C-term 456 R - - - - -
C-term 457 R - - - - -
C-term 458 R - - - - -