β3-adrenoceptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

β1-adrenoceptor (sequence similarity: 48%) PDB: 7BVQ

TEMPLATES

5JQH (β2-adrenoceptor)
3SN6 (β2-adrenoceptor)
7BVQ (β1-adrenoceptor)
7DH5 (β3-adrenoceptor)
6K42 (α2B-adrenoceptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 85.4 6.7 8.0
Side-chains 51.6 33.4 15.0

Number of backbone templates: 5
Number of rotamer templates: 29

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 25 A - - - - -
N-term 26 N - - - - -
N-term 27 T - - - - -
N-term 28 S - - - - -
N-term 29 G - - - - -
TM1 30 L 1.25x25 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 31 P 1.26x26 β2-adrenoceptor 5JQH - -
TM1 32 G 1.27x27 β2-adrenoceptor 5JQH FPR1 7WVU
TM1 33 V 1.28x28 β1-adrenoceptor 7BVQ - -
TM1 34 P 1.29x29 β1-adrenoceptor 7BVQ Rhodopsin 4X1H
TM1 35 W 1.30x30 β1-adrenoceptor 7BVQ M1 receptor 6OIJ
TM1 36 E 1.31x31 β1-adrenoceptor 7BVQ 5-HT1E receptor 7E33
TM1 37 A 1.32x32 β1-adrenoceptor 7BVQ MT1 receptor 7VGZ
TM1 38 A 1.33x33 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 39 L 1.34x34 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 40 A 1.35x35 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 41 G 1.36x36 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 42 A 1.37x37 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 43 L 1.38x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 44 L 1.39x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 45 A 1.40x40 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 46 L 1.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 47 A 1.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ BLT1 receptor 7VKT
TM1 48 V 1.43x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 49 L 1.44x44 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 50 A 1.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 51 T 1.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 52 V 1.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 53 G 1.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 54 G 1.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 55 N 1.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 56 L 1.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM1 57 L 1.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 58 V 1.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 59 I 1.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 60 V 1.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 61 A 1.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 62 I 1.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 63 A 1.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM1 64 W 1.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ US28 7RKN
TM1 65 T 1.60x60 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ICL1 66 P 12.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ICL1 67 R 12.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BU7
ICL1 68 L 12.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ICL1 69 Q 12.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 70 T 2.37x37 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 71 M 2.38x38 β1-adrenoceptor 7BVQ CCR6 6WWZ
TM2 72 T 2.39x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 73 N 2.40x40 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 74 V 2.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 75 F 2.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 76 V 2.43x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 77 T 2.44x44 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 78 S 2.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 79 L 2.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 80 A 2.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 81 A 2.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ α2B-adrenoceptor 6K42
TM2 82 A 2.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 83 D 2.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 84 L 2.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 85 V 2.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 86 M 2.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 87 G 2.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 88 L 2.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 89 L 2.56x551 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 90 V 2.57x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 91 V 2.58x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 92 P 2.59x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 93 P 2.60x59 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 94 A 2.61x60 β1-adrenoceptor 7BVQ 5-HT1A receptor 7E2X
TM2 95 A 2.62x61 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 96 T 2.63x62 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM2 97 L 2.64x63 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 98 A 2.65x64 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 99 L 2.66x65 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM2 100 T 2.67x66 β1-adrenoceptor 7BVQ β2-adrenoceptor 3SN6
TM2 101 G 2.68x67 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL1 102 H 23.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ M1 receptor 6OIJ
ECL1 103 W 23.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL1 104 P 23.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
ECL1 105 L 23.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ 5-HT1A receptor 7E2X
TM3 106 G 3.21x21 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 107 A 3.22x22 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 108 T 3.23x23 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 109 G 3.24x24 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 110 C 3.25x25 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 111 E 3.26x26 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 112 L 3.27x27 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 113 W 3.28x28 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 114 T 3.29x29 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 115 S 3.30x30 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 116 V 3.31x31 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 117 D 3.32x32 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 118 V 3.33x33 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 119 L 3.34x34 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 120 C 3.35x35 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 121 V 3.36x36 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 122 T 3.37x37 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 123 A 3.38x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 124 S 3.39x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 125 I 3.40x40 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 126 E 3.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 127 T 3.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 128 L 3.43x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 129 C 3.44x44 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 130 A 3.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 131 L 3.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 132 A 3.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 133 V 3.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 134 D 3.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 135 R 3.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 136 Y 3.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 137 L 3.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 138 A 3.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 139 V 3.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM3 140 T 3.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM3 141 N 3.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 142 P 34.50x50 - - - -
ICL2 143 L 34.51x51 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 144 R 34.52x52 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 145 Y 34.53x53 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 146 G 34.54x54 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 147 A 34.55x55 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 148 L 34.56x56 β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ICL2 149 V 34.57x57 - - - -
TM4 150 T 4.38x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 151 K 4.39x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 152 R 4.40x40 β1-adrenoceptor 7BVQ α2B-adrenoceptor 6K42
TM4 153 C 4.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ - -
TM4 154 A 4.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 155 R 4.43x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 156 T 4.44x44 β1-adrenoceptor 7BVQ 5-HT1D receptor 7E32
TM4 157 A 4.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 158 V 4.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 159 V 4.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 160 L 4.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 161 V 4.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 162 W 4.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 163 V 4.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 164 V 4.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 165 S 4.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 166 A 4.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 167 A 4.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 168 V 4.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 169 S 4.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 170 F 4.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 171 A 4.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM4 172 P 4.60x60 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 173 I 4.61x61 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM4 174 M 4.62x62 β1-adrenoceptor 7BVQ SST2 receptor 7T10
TM4 175 S 4.63x63 β1-adrenoceptor 7BVQ GAL2 receptor 7WQ4
TM4 176 Q 4.64x64 β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 177 W - β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 178 W - β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 179 R - β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 180 V - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 181 G - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 182 A - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 183 D - β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 184 A - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 185 E - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 186 A - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 187 Q - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 188 R - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 189 C - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 190 H - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 191 S - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 192 N - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 193 P - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 194 R - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 195 C - - - - -
ECL2 196 C 45.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 197 A 45.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
ECL2 198 F 45.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
ECL2 199 A - β1-adrenoceptor 7BVQ - -
ECL2 200 S - β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 201 N 5.35x36 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 202 M 5.36x37 β1-adrenoceptor 7BVQ A2A receptor 4UHR
TM5 203 P 5.37x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 204 Y 5.38x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 205 V 5.39x40 β1-adrenoceptor 7BVQ α2A-adrenoceptor 7EJ8
TM5 206 L 5.40x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 207 L 5.41x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 208 S 5.42x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 209 S 5.43x44 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 210 S 5.44x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 211 V 5.45x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 212 S 5.46x461 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 213 F 5.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 214 Y 5.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 215 L 5.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 216 P 5.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 217 L 5.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 218 L 5.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 219 V 5.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 220 M 5.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 221 L 5.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 222 F 5.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 223 V 5.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 224 Y 5.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 225 A 5.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 226 R 5.60x60 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 227 V 5.61x61 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 228 F 5.62x62 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 229 V 5.63x63 β1-adrenoceptor 7BVQ D3 receptor 7CMV
TM5 230 V 5.64x64 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 231 A 5.65x65 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 232 T 5.66x66 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 233 R 5.67x67 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 234 Q 5.68x68 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM5 235 L 5.69x69 β1-adrenoceptor 7BVQ β2-adrenoceptor 6MXT
TM5 236 R 5.70x70 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 237 L 5.71x71 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 238 L 5.72x72 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 239 R 5.73x73 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 240 G 5.74x74 β2-adrenoceptor 3SN6 CB2 receptor 6PT0
TM5 241 E 5.75x75 β2-adrenoceptor 3SN6 β3-adrenoceptor 7DH5
TM5 242 L 5.76x76 β2-adrenoceptor 3SN6 - -
ICL3 243 G - - - - -
ICL3 244 R - - - - -
ICL3 245 F - - - - -
ICL3 246 P - - - - -
ICL3 247 P - - - - -
ICL3 276 G - - - - -
ICL3 277 R - - - - -
ICL3 278 R - - - - -
ICL3 279 P - - - - -
ICL3 280 A - - - - -
TM6 281 R 6.24x24 α2B-adrenoceptor 6K42 α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 282 L 6.25x25 α2B-adrenoceptor 6K42 D2 receptor 6VMS
TM6 283 L 6.26x26 β1-adrenoceptor 7BVQ FFA1 receptor 5TZR
TM6 284 P 6.27x27 β1-adrenoceptor 7BVQ - -
TM6 285 L 6.28x28 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 286 R 6.29x29 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BU6
TM6 287 E 6.30x30 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 288 H 6.31x31 β1-adrenoceptor 7BVQ β2-adrenoceptor 4LDE
TM6 289 R 6.32x32 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 290 A 6.33x33 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 291 L 6.34x34 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 292 C 6.35x35 β1-adrenoceptor 7BVQ BILF1 7JHJ
TM6 293 T 6.36x36 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 294 L 6.37x37 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 295 G 6.38x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 296 L 6.39x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 297 I 6.40x40 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 298 M 6.41x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 299 G 6.42x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 300 T 6.43x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 301 F 6.44x44 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 302 T 6.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 303 L 6.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 304 C 6.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 305 W 6.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 306 L 6.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 307 P 6.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 308 F 6.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 309 F 6.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 310 L 6.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 311 A 6.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 312 N 6.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 313 V 6.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 314 L 6.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ α2B-adrenoceptor 6K42
TM6 315 R 6.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 316 A 6.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM6 317 L 6.60x60 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM6 318 G 6.61x61 β1-adrenoceptor 7BVQ κ receptor 6B73
ECL3 319 G - - - - -
ECL3 320 P - β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ECL3 321 S - β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ECL3 322 L - β3-adrenoceptor 7DH5 β3-adrenoceptor 7DH5
ECL3 323 V - - - - -
TM7 324 P 7.31x30 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 325 G 7.32x31 β1-adrenoceptor 7BVQ 5-HT2A receptor 6WHA
TM7 326 P 7.33x32 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 327 A 7.34x33 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 328 F 7.35x34 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 329 L 7.36x35 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 330 A 7.37x36 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 331 L 7.38x37 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 332 N 7.39x38 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 333 W 7.40x39 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 334 L 7.41x40 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 335 G 7.42x41 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 336 Y 7.43x42 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 337 A 7.44x43 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 338 N 7.45x45 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 339 S 7.46x46 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 340 A 7.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 341 F 7.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 342 N 7.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 343 P 7.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 344 L 7.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
TM7 345 I 7.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 346 Y 7.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 347 C 7.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
TM7 348 R 7.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 349 S 8.47x47 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 350 P 8.48x48 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 351 D 8.49x49 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 352 F 8.50x50 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 353 R 8.51x51 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 354 S 8.52x52 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
H8 355 A 8.53x53 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 356 F 8.54x54 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 357 R 8.55x55 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
H8 358 R 8.56x56 β1-adrenoceptor 7BVQ β3-adrenoceptor 7DH5
H8 359 L 8.57x57 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 360 L 8.58x58 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
H8 361 C 8.59x59 β1-adrenoceptor 7BVQ β1-adrenoceptor 7BVQ
C-term 362 R - - - - -
C-term 363 C - - - - -
C-term 364 G - - - - -
C-term 365 R - - - - -
C-term 366 R - - - - -