μ receptor homology model

PROTEIN CLASS

Class A (Rhodopsin)

RECEPTOR

SPECIES

Homo sapiens

STATE

Inactive

VERSION

2022-06-19

MODEL

PDB file contains GPCRdb generic numbers in the B-factor field of CA atoms

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

MAIN TEMPLATE

μ receptor (sequence similarity: 94%) PDB: 4DKL

TEMPLATES

4DKL (μ receptor)
7U2L (μ receptor)
None
Main template (%) Additional templates (%) No template - freely modelled (%)
Backbone 91.3 4.7 4.0
Side-chains 87.9 8.1 4.0

Number of backbone templates: 2
Number of rotamer templates: 10

Segment Seq.num. AA GPCRdb# Backbone PDB Rotamer PDB
N-term 62 T - - - - -
N-term 63 G - - - - -
N-term 64 S - - - - -
N-term 65 P - - - - -
N-term 66 S - - - - -
TM1 67 M 1.29x29 μ receptor 4DKL μ receptor 5C1M
TM1 68 I 1.30x30 μ receptor 4DKL CXCR2 6LFO
TM1 69 T 1.31x31 μ receptor 4DKL μ receptor 7U2L
TM1 70 A 1.32x32 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 71 I 1.33x33 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 72 T 1.34x34 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 73 I 1.35x35 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 74 M 1.36x36 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 75 A 1.37x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 76 L 1.38x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 77 Y 1.39x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 78 S 1.40x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 79 I 1.41x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 80 V 1.42x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 81 C 1.43x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 82 V 1.44x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 83 V 1.45x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 84 G 1.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 85 L 1.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 86 F 1.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 87 G 1.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 88 N 1.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 89 F 1.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 90 L 1.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 91 V 1.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 92 M 1.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 93 Y 1.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 94 V 1.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 95 I 1.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 96 V 1.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 97 R 1.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM1 98 Y 1.60x60 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 99 T 12.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 100 K 12.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 101 M 12.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL1 102 K 12.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 103 T 2.37x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 104 A 2.38x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 105 T 2.39x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 106 N 2.40x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 107 I 2.41x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 108 Y 2.42x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 109 I 2.43x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 110 F 2.44x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 111 N 2.45x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 112 L 2.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 113 A 2.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 114 L 2.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 115 A 2.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 116 D 2.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 117 A 2.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 118 L 2.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 119 A 2.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 120 T 2.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 121 S 2.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 122 T 2.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 123 L 2.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 124 P 2.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 125 F 2.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 126 Q 2.60x60 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 127 S 2.61x61 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 128 V 2.62x62 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 129 N 2.63x63 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 130 Y 2.64x64 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 131 L 2.65x65 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 132 M 2.66x66 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM2 133 G 2.67x67 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL1 134 T 23.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL1 135 W 23.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL1 136 P 23.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL1 137 F 23.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 138 G 3.21x21 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 139 T 3.22x22 μ receptor 4DKL CCK2 receptor 7F8W
TM3 140 I 3.23x23 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 141 L 3.24x24 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 142 C 3.25x25 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 143 K 3.26x26 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 144 I 3.27x27 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 145 V 3.28x28 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 146 I 3.29x29 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 147 S 3.30x30 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 148 I 3.31x31 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 149 D 3.32x32 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 150 Y 3.33x33 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 151 Y 3.34x34 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 152 N 3.35x35 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 153 M 3.36x36 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 154 F 3.37x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 155 T 3.38x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 156 S 3.39x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 157 I 3.40x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 158 F 3.41x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 159 T 3.42x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 160 L 3.43x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 161 C 3.44x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 162 T 3.45x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 163 M 3.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 164 S 3.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 165 V 3.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 166 D 3.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 167 R 3.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 168 Y 3.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 169 I 3.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 170 A 3.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 171 V 3.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 172 C 3.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM3 173 H 3.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 174 P 34.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 175 V 34.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 176 K 34.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 177 A 34.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 178 L 34.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 179 D 34.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 180 F 34.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ICL2 181 R 34.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 182 T 4.38x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 183 P 4.39x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 184 R 4.40x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 185 N 4.41x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 186 A 4.42x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 187 K 4.43x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 188 I 4.44x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 189 I 4.45x45 μ receptor 4DKL κ receptor 6B73
TM4 190 N 4.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 191 V 4.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 192 C 4.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 193 N 4.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 194 W 4.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 195 I 4.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 196 L 4.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 197 S 4.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 198 S 4.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 199 A 4.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 200 I 4.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 201 G 4.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 202 L 4.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 203 P 4.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 204 V 4.60x60 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 205 M 4.61x61 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 206 F 4.62x62 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 207 M 4.63x63 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM4 208 A 4.64x64 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 209 T - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 210 T - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 211 K - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 212 Y - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 213 R - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 214 Q - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 215 G - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 216 S - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 217 I - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 218 D - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 219 C 45.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 220 T 45.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 221 L 45.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 222 T - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 223 F - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 224 S - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL2 225 H - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 226 P 5.30x31 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 227 T 5.31x32 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 228 W 5.32x33 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 229 Y 5.33x34 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 230 W 5.34x35 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 231 E 5.35x36 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 232 N 5.36x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 233 L 5.37x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 234 L 5.38x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 235 K 5.39x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 236 I 5.40x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 237 C 5.41x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 238 V 5.42x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 239 F 5.43x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 240 I 5.44x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 241 F 5.45x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 242 A 5.46x461 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 243 F 5.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 244 I 5.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 245 M 5.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 246 P 5.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 247 V 5.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 248 L 5.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 249 I 5.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 250 I 5.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 251 T 5.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 252 V 5.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 253 C 5.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 254 Y 5.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 255 G 5.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 256 L 5.60x60 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 257 M 5.61x61 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 258 I 5.62x62 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 259 L 5.63x63 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM5 260 R 5.64x64 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM5 261 L 5.65x65 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM5 262 K 5.66x66 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM5 263 S 5.67x67 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM5 264 V 5.68x68 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
ICL3 265 R - - - - -
ICL3 266 M - μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
ICL3 267 L - μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
ICL3 268 S - μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
ICL3 269 G - - - - -
TM6 270 S 6.23x23 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM6 271 K 6.24x24 μ receptor 7U2L μ receptor 7SBF
TM6 272 E 6.25x25 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM6 273 K 6.26x26 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM6 274 D 6.27x27 μ receptor 7U2L μ receptor 7U2L
TM6 275 R 6.28x28 μ receptor 7U2L μ receptor 6DDE
TM6 276 N 6.29x29 μ receptor 4DKL μ receptor 7U2L
TM6 277 L 6.30x30 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 278 R 6.31x31 μ receptor 4DKL μ receptor 7U2L
TM6 279 R 6.32x32 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 280 I 6.33x33 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 281 T 6.34x34 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 282 R 6.35x35 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 283 M 6.36x36 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 284 V 6.37x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 285 L 6.38x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 286 V 6.39x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 287 V 6.40x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 288 V 6.41x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 289 A 6.42x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 290 V 6.43x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 291 F 6.44x44 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 292 I 6.45x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 293 V 6.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 294 C 6.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 295 W 6.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 296 T 6.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 297 P 6.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 298 I 6.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 299 H 6.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 300 I 6.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 301 Y 6.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 302 V 6.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 303 I 6.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 304 I 6.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 305 K 6.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 306 A 6.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 307 L 6.60x60 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM6 308 V 6.61x61 μ receptor 4DKL δ receptor 6PT2
ECL3 309 T - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL3 310 I - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL3 311 P - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
ECL3 312 E - μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 313 T 7.28x27 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 314 T 7.29x28 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 315 F 7.30x29 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 316 Q 7.31x30 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 317 T 7.32x31 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 318 V 7.33x32 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 319 S 7.34x33 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 320 W 7.35x34 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 321 H 7.36x35 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 322 F 7.37x36 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 323 C 7.38x37 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 324 I 7.39x38 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 325 A 7.40x39 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 326 L 7.41x40 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 327 G 7.42x41 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 328 Y 7.43x42 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 329 T 7.44x43 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 330 N 7.45x45 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 331 S 7.46x46 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 332 C 7.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 333 L 7.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 334 N 7.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 335 P 7.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 336 V 7.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 337 L 7.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 338 Y 7.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 339 A 7.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 340 F 7.55x55 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
TM7 341 L 7.56x56 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 342 D 8.47x47 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 343 E 8.48x48 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 344 N 8.49x49 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 345 F 8.50x50 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 346 K 8.51x51 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 347 R 8.52x52 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 348 C 8.53x53 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 349 F 8.54x54 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 350 R 8.55x55 μ receptor 4DKL GAL2 receptor 7WQ4
H8 351 E 8.56x56 μ receptor 4DKL CCK2 receptor 7F8W
H8 352 F 8.57x57 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 353 C 8.58x58 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
H8 354 I 8.59x59 μ receptor 4DKL μ receptor 4DKL
C-term 355 P - - - - -
C-term 356 T - - - - -
C-term 357 S - - - - -
C-term 358 S - - - - -
C-term 359 N - - - - -