β1-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Meleagris gallopavo

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Bos taurus

PDB CODE

RESOLUTION

2.6 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Sept. 2, 2020

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

LEVISOPRENALINE - Agonist chembl_ligand chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.H5 I 369 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 F 147 34x51 G.H5 I 369 G.H5.15
Polar TM3 I 143 3x54 G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 Q 370 G.H5.16
Polar TM5 Q 237 5x68 G.H5 D 367 G.H5.13
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic TM5 A 234 5x65 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM5 A 234 5x65 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 F 147 34x51 G.H5 R 366 G.H5.12
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 Y 377 G.H5.23
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 Y 377 G.H5.23
Polar TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 R 371 G.H5.17
Van-der-waals TM5 K 240 5x71 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic ICL2 P 146 34x50 G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals ICL2 P 146 34x50 G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals TM3 A 142 3x53 G.H5 Y 377 G.H5.23
Polar TM6 T 291 6x36 G.H5 E 378 G.H5.24
Van-der-waals TM6 T 291 6x36 G.H5 E 378 G.H5.24
Aromatic ICL2 F 147 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Van-der-waals ICL2 F 147 34x51 G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.S3 V 203 G.S3.01
Van-der-waals ICL2 F 147 34x51 G.S3 V 203 G.S3.01
Polar ICL2 Q 150 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic ICL2 Q 150 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Van-der-waals ICL2 Q 150 34x54 G.hns1 R 38 G.hns1.02
Hydrophobic TM6 K 287 6x32 G.H5 E 378 G.H5.24
Van-der-waals TM6 K 287 6x32 G.H5 E 378 G.H5.24
Hydrophobic TM6 T 291 6x36 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 T 291 6x36 G.H5 L 379 G.H5.25
Aromatic TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Van-der-waals TM3 R 139 3x50 G.H5 Y 377 G.H5.23
Hydrophobic TM6 L 292 6x37 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 L 292 6x37 G.H5 L 379 G.H5.25
Polar TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Hydrophobic TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Van-der-waals TM6 K 287 6x32 G.H5 L 380 G.H5.26
Polar TM3 A 142 3x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 142 3x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.H5 C 365 G.H5.11
Hydrophobic TM5 V 230 5x61 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM5 V 230 5x61 G.H5 L 379 G.H5.25
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 H 373 G.H5.19
Ionic TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Polar TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Van-der-waals TM5 K 240 5x71 G.H5 D 367 G.H5.13
Hydrophobic ICL2 P 146 34x50 G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 146 34x50 G.H5 Q 370 G.H5.16
Polar TM6 A 288 6x33 G.H5 L 379 G.H5.25
Hydrophobic TM6 A 288 6x33 G.H5 L 379 G.H5.25
Van-der-waals TM6 A 288 6x33 G.H5 L 379 G.H5.25
Polar TM3 T 144 3x55 G.H5 R 366 G.H5.12
Van-der-waals TM3 T 144 3x55 G.H5 R 366 G.H5.12
Hydrophobic ICL2 Y 149 34x53 G.H5 H 373 G.H5.19
Polar TM5 E 233 5x64 G.H5 Q 370 G.H5.16
Van-der-waals TM5 E 233 5x64 G.H5 Q 370 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 P 146 34x50 G.H5 I 369 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 146 34x50 G.H5 I 369 G.H5.15
Aromatic ICL2 F 147 34x51 G.H5 F 362 G.H5.08
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.H5 F 362 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 F 147 34x51 G.H5 F 362 G.H5.08
Polar TM5 Q 237 5x68 G.H5 Q 370 G.H5.16
Hydrophobic TM5 I 238 5x69 G.H5 L 380 G.H5.26
Ionic TM7 R 345 7x55 G.H5 E 378 G.H5.24
Polar TM7 R 345 7x55 G.H5 E 378 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 F 147 34x51 G.S3 F 205 G.S3.03
Hydrophobic TM5 A 234 5x65 G.H5 L 380 G.H5.26
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.h4s6 Y 344 G.h4s6.20
Hydrophobic TM5 Q 237 5x68 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM5 Q 237 5x68 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.H5 R 371 G.H5.17
Van-der-waals TM5 I 241 5x72 G.H5 R 371 G.H5.17
Hydrophobic TM3 I 143 3x54 G.H5 L 374 G.H5.20
Van-der-waals TM3 I 143 3x54 G.H5 L 374 G.H5.20
Hydrophobic TM5 I 241 5x72 G.H5 L 380 G.H5.26