μ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Mus musculus

GPCR PREFERRED CHAIN

D

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.3 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Dec. 7, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

CHEMBL147044 - Agonist chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Polar ICL2 L 176 - G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic ICL2 L 176 - G.hns1 R 32 G.hns1.03
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Polar ICL3 R 263 - G.S6 I 319 G.S6.01
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 348 G.H5.20
Polar TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 168 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Polar H8 N 342 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Hydrophobic TM4 R 182 4x40 G.HN R 24 G.HN.48
Van-der-waals TM4 R 182 4x40 G.HN R 24 G.HN.48
Ionic ICL3 R 263 - G.H4 E 308 G.H4.16
Ionic TM5 R 258 5x64 G.H5 D 341 G.H5.13
Polar ICL3 R 263 - G.H5 D 341 G.H5.13
Hydrophobic ICL3 M 264 - G.H5 K 345 G.H5.17
Hydrophobic ICL2 V 173 - G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM3 V 169 3x54 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM3 V 169 3x54 G.H5 I 344 G.H5.16
Polar H8 N 342 8x49 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic ICL2 L 176 - G.S3 L 194 G.S3.01
Ionic ICL2 D 177 - G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar ICL2 D 177 - G.hns1 R 32 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 D 177 - G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 P 172 - G.H5 I 343 G.H5.15
Polar ICL2 R 179 - G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 R 179 - G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals ICL2 R 179 - G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM3 V 169 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Van-der-waals TM3 V 169 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 D 340 8x47 G.H5 G 352 G.H5.24
Polar H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic H8 E 341 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 R 277 6x32 G.H5 F 354 G.H5.26
Aromatic ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic ICL2 P 172 - G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 172 - G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic TM3 R 165 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM6 M 281 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 M 281 6x36 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic ICL3 V 262 - G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 L 265 - G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM5 L 259 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM6 E 270 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals ICL3 R 263 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic TM6 I 278 6x33 G.H5 L 353 G.H5.25