β3-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Canis lupus familiaris

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.3 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

May 4, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

LEVISOPRENALINE - Agonist chembl_ligand chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

GPCR AA GPCR number GPCRdb# Segment G protein AA G protein number CGN# Interaction Type
R 289 6x32 TM6 E 382 G.H5.24 hydrophobic
R 244 - ICL3 L 336 G.H4.16 van-der-waals
L 242 5x76 TM5 T 340 G.h4s6.03 hydrophobic
T 293 6x36 TM6 L 383 G.H5.25 hydrophobic
V 139 3x54 TM3 Q 374 G.H5.16 polar
V 139 3x54 TM3 Q 374 G.H5.16 van-der-waals
V 139 3x54 TM3 L 378 G.H5.20 hydrophobic
V 139 3x54 TM3 L 378 G.H5.20 van-der-waals
Y 145 - ICL2 H 377 G.H5.19 aromatic
Y 145 - ICL2 H 377 G.H5.19 hydrophobic
T 293 6x36 TM6 E 382 G.H5.24 polar
T 293 6x36 TM6 E 382 G.H5.24 van-der-waals
R 244 - ICL3 R 332 G.H4.12 hydrophobic
R 244 - ICL3 R 332 G.H4.12 van-der-waals
F 245 - ICL3 R 337 G.H4.17 hydrophobic
F 245 - ICL3 R 337 G.H4.17 van-der-waals
R 244 - ICL3 D 313 G.hgh4.13 ionic
R 244 - ICL3 D 313 G.hgh4.13 polar
R 244 - ICL3 D 313 G.hgh4.13 hydrophobic
R 244 - ICL3 D 313 G.hgh4.13 van-der-waals
P 142 - ICL2 R 370 G.H5.12 hydrophobic
T 140 3x55 TM3 R 370 G.H5.12 polar
T 140 3x55 TM3 R 370 G.H5.12 van-der-waals
P 142 - ICL2 Q 374 G.H5.16 hydrophobic
Q 234 5x68 TM5 Q 374 G.H5.16 polar
Q 234 5x68 TM5 Q 374 G.H5.16 van-der-waals
R 144 - ICL2 D 215 G.s2s3.01 polar
R 144 - ICL2 D 215 G.s2s3.01 van-der-waals
A 147 - ICL2 A 39 G.hns1.03 hydrophobic
A 147 - ICL2 A 39 G.hns1.03 van-der-waals
A 138 3x53 TM3 H 377 G.H5.19 polar
A 138 3x53 TM3 H 377 G.H5.19 hydrophobic
A 138 3x53 TM3 H 377 G.H5.19 van-der-waals
L 143 - ICL2 V 217 G.S3.01 hydrophobic
P 142 - ICL2 I 373 G.H5.15 hydrophobic
P 142 - ICL2 I 373 G.H5.15 van-der-waals
V 227 5x61 TM5 L 383 G.H5.25 hydrophobic
V 227 5x61 TM5 L 383 G.H5.25 van-der-waals
F 245 - ICL3 L 336 G.H4.16 hydrophobic
F 245 - ICL3 D 333 G.H4.13 hydrophobic
F 245 - ICL3 D 333 G.H4.13 van-der-waals
L 143 - ICL2 I 373 G.H5.15 hydrophobic
L 143 - ICL2 I 373 G.H5.15 van-der-waals
L 143 - ICL2 R 370 G.H5.12 hydrophobic
A 231 5x65 TM5 L 378 G.H5.20 hydrophobic
V 230 5x64 TM5 Q 374 G.H5.16 hydrophobic
A 138 3x53 TM3 Y 381 G.H5.23 hydrophobic
A 138 3x53 TM3 Y 381 G.H5.23 van-der-waals
A 290 6x33 TM6 L 383 G.H5.25 hydrophobic
A 290 6x33 TM6 L 383 G.H5.25 van-der-waals
V 139 3x54 TM3 Y 381 G.H5.23 hydrophobic
P 142 - ICL2 H 377 G.H5.19 hydrophobic
R 144 - ICL2 V 217 G.S3.01 hydrophobic
L 238 5x72 TM5 Y 348 G.h4s6.20 hydrophobic
L 238 5x72 TM5 Y 348 G.h4s6.20 van-der-waals
L 143 - ICL2 F 366 G.H5.08 hydrophobic
L 143 - ICL2 F 366 G.H5.08 van-der-waals
L 143 - ICL2 F 219 G.S3.03 hydrophobic
L 143 - ICL2 H 41 G.S1.02 polar
L 143 - ICL2 H 41 G.S1.02 hydrophobic
R 289 6x32 TM6 L 384 G.H5.26 hydrophobic
R 289 6x32 TM6 L 384 G.H5.26 van-der-waals
R 135 3x50 TM3 Y 381 G.H5.23 aromatic
R 135 3x50 TM3 Y 381 G.H5.23 hydrophobic
L 143 - ICL2 C 369 G.H5.11 hydrophobic
Q 234 5x68 TM5 R 375 G.H5.17 polar
Q 234 5x68 TM5 R 375 G.H5.17 hydrophobic
Q 234 5x68 TM5 R 375 G.H5.17 van-der-waals
D 134 3x49 TM3 Y 381 G.H5.23 polar
L 294 6x37 TM6 L 383 G.H5.25 hydrophobic
L 294 6x37 TM6 L 383 G.H5.25 van-der-waals
Q 234 5x68 TM5 L 378 G.H5.20 hydrophobic