β3-adrenoceptor - Gs

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Canis lupus familiaris

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gs

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.3 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

May 4, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

LEVISOPRENALINE - Agonist chembl_ligand chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

No endogenous ligands availableGPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.H5 R 370 G.H5.12
Hydrophobic TM5 A 231 5x65 G.H5 L 378 G.H5.20
Van-der-waals ICL3 R 244 - G.H4 L 336 G.H4.16
Polar TM5 Q 234 5x68 G.H5 Q 374 G.H5.16
Van-der-waals TM5 Q 234 5x68 G.H5 Q 374 G.H5.16
Hydrophobic TM6 A 290 6x33 G.H5 L 383 G.H5.25
Van-der-waals TM6 A 290 6x33 G.H5 L 383 G.H5.25
Polar TM3 A 138 3x53 G.H5 H 377 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 138 3x53 G.H5 H 377 G.H5.19
Van-der-waals TM3 A 138 3x53 G.H5 H 377 G.H5.19
Hydrophobic ICL2 R 144 - G.S3 V 217 G.S3.01
Hydrophobic TM3 A 138 3x53 G.H5 Y 381 G.H5.23
Van-der-waals TM3 A 138 3x53 G.H5 Y 381 G.H5.23
Hydrophobic TM6 L 294 6x37 G.H5 L 383 G.H5.25
Van-der-waals TM6 L 294 6x37 G.H5 L 383 G.H5.25
Hydrophobic ICL2 P 142 - G.H5 H 377 G.H5.19
Polar TM3 V 139 3x54 G.H5 Q 374 G.H5.16
Van-der-waals TM3 V 139 3x54 G.H5 Q 374 G.H5.16
Hydrophobic TM3 V 139 3x54 G.H5 Y 381 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 P 142 - G.H5 R 370 G.H5.12
Polar ICL2 R 144 - G.s2s3 D 215 G.s2s3.01
Van-der-waals ICL2 R 144 - G.s2s3 D 215 G.s2s3.01
Polar TM6 T 293 6x36 G.H5 E 382 G.H5.24
Van-der-waals TM6 T 293 6x36 G.H5 E 382 G.H5.24
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.S3 V 217 G.S3.01
Hydrophobic ICL2 P 142 - G.H5 Q 374 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.H5 C 369 G.H5.11
Hydrophobic TM5 L 242 5x76 G.h4s6 T 340 G.h4s6.03
Hydrophobic TM5 L 238 5x72 G.h4s6 Y 348 G.h4s6.20
Van-der-waals TM5 L 238 5x72 G.h4s6 Y 348 G.h4s6.20
Hydrophobic ICL2 P 142 - G.H5 I 373 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 142 - G.H5 I 373 G.H5.15
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.H5 F 366 G.H5.08
Van-der-waals ICL2 L 143 - G.H5 F 366 G.H5.08
Hydrophobic ICL2 A 147 - G.hns1 A 39 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 A 147 - G.hns1 A 39 G.hns1.03
Aromatic TM3 R 135 3x50 G.H5 Y 381 G.H5.23
Hydrophobic TM3 R 135 3x50 G.H5 Y 381 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.H5 I 373 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 L 143 - G.H5 I 373 G.H5.15
Polar TM3 T 140 3x55 G.H5 R 370 G.H5.12
Van-der-waals TM3 T 140 3x55 G.H5 R 370 G.H5.12
Hydrophobic ICL3 R 244 - G.H4 R 332 G.H4.12
Van-der-waals ICL3 R 244 - G.H4 R 332 G.H4.12
Hydrophobic TM6 T 293 6x36 G.H5 L 383 G.H5.25
Hydrophobic ICL3 F 245 - G.H4 L 336 G.H4.16
Polar ICL2 L 143 - G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.S1 H 41 G.S1.02
Hydrophobic TM6 R 289 6x32 G.H5 L 384 G.H5.26
Van-der-waals TM6 R 289 6x32 G.H5 L 384 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 L 143 - G.S3 F 219 G.S3.03
Hydrophobic TM5 V 230 5x64 G.H5 Q 374 G.H5.16
Polar TM3 D 134 3x49 G.H5 Y 381 G.H5.23
Hydrophobic ICL3 F 245 - G.H4 R 337 G.H4.17
Van-der-waals ICL3 F 245 - G.H4 R 337 G.H4.17
Hydrophobic TM6 R 289 6x32 G.H5 E 382 G.H5.24
Hydrophobic ICL3 F 245 - G.H4 D 333 G.H4.13
Van-der-waals ICL3 F 245 - G.H4 D 333 G.H4.13
Hydrophobic TM3 V 139 3x54 G.H5 L 378 G.H5.20
Van-der-waals TM3 V 139 3x54 G.H5 L 378 G.H5.20
Hydrophobic TM5 V 227 5x61 G.H5 L 383 G.H5.25
Van-der-waals TM5 V 227 5x61 G.H5 L 383 G.H5.25
Polar TM5 Q 234 5x68 G.H5 R 375 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 234 5x68 G.H5 R 375 G.H5.17
Van-der-waals TM5 Q 234 5x68 G.H5 R 375 G.H5.17
Hydrophobic TM5 Q 234 5x68 G.H5 L 378 G.H5.20
Aromatic ICL2 Y 145 - G.H5 H 377 G.H5.19
Hydrophobic ICL2 Y 145 - G.H5 H 377 G.H5.19
Ionic ICL3 R 244 - G.hgh4 D 313 G.hgh4.13
Polar ICL3 R 244 - G.hgh4 D 313 G.hgh4.13
Hydrophobic ICL3 R 244 - G.hgh4 D 313 G.hgh4.13
Van-der-waals ICL3 R 244 - G.hgh4 D 313 G.hgh4.13