μ receptor - Gi1

GPCR CLASS (FAMILY)

Class A (Rhodopsin)

GPCR SPECIES

Homo sapiens

GPCR PREFERRED CHAIN

R

G PROTEIN (FAMILY)

Gi/o

G PROTEIN SPECIES

Homo sapiens

PDB CODE

RESOLUTION

3.2 Å

REFERENCE

PUBLICATION DATE

Nov. 9, 2022

3D VIEW

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

LIGAND INTERACTIONS

LIGANDS

CHEMBL4452384 - Agonist chembl_ligand pubchem

ENDOGENOUS LIGANDS

[Leu]enkephalin, β-endorphin, dynorphin A, [Met]enkephalin, endomorphin-1, endomorphin-2, dynorphin A-(1-8), dynorphin B, dynorphin A-(1-13)GPCR - G protein interface interactionsThe biflare plot is a modified version of a flareplot, where lines are drawn between an inner concentric circle (Gα residues) and an outer concentric circle (GPCR residues) depicting the interface interactions.
Different interaction types are shown with different line types (aromatic - solid, hydrophobic - dashed, ionic - long dashed, polar - dotted, Van der Waals - dash-dot).
The interactive features include filtering on interaction type, segments, residues and backbone or sidechain interactions.


Interaction cut-off:

Residue numbering:

GPCR-G protein backbone (bb) or sidechain (sc):

Structures

Sequence Color

, , , GPCR
Interaction cut-off: strict (stick), loose (line)

NGL is a WebGL based 3D viewer powered by MMTF.

Interaction
type
GPCR
Segment

AA

Number
Generic
number

segment

AA

Number
Generic
number
Hydrophobic TM5 V 264 5x68 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 L 267 - G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals ICL3 L 267 - G.H5 F 354 G.H5.26
Polar H8 E 343 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic H8 E 343 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Van-der-waals H8 E 343 8x48 G.H5 G 352 G.H5.24
Hydrophobic H8 E 343 8x48 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals H8 E 343 8x48 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic H8 E 343 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals H8 E 343 8x48 G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 V 175 34x51 G.s2s3 D 193 G.s2s3.02
Hydrophobic ICL2 V 175 34x51 G.S3 L 194 G.S3.01
Polar ICL2 R 181 34x57 G.H5 N 347 G.H5.19
Van-der-waals ICL2 R 181 34x57 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM5 R 260 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals TM5 R 260 5x64 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL2 P 174 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Van-der-waals ICL2 P 174 34x50 G.H5 I 344 G.H5.16
Hydrophobic ICL3 M 266 - G.H5 K 345 G.H5.17
Van-der-waals ICL3 M 266 - G.H5 K 345 G.H5.17
Hydrophobic ICL2 P 174 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Van-der-waals ICL2 P 174 34x50 G.H5 I 343 G.H5.15
Polar H8 N 344 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Van-der-waals H8 N 344 8x49 G.H5 K 349 G.H5.21
Ionic ICL2 D 179 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Van-der-waals ICL2 D 179 34x55 G.hns1 R 32 G.hns1.03
Polar TM6 S 270 6x23 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic ICL3 R 265 - G.S6 Y 320 G.S6.02
Hydrophobic TM5 M 257 5x61 G.H5 L 353 G.H5.25
Ionic ICL2 R 181 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Polar ICL2 R 181 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic ICL2 R 181 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals ICL2 R 181 34x57 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic ICL3 M 266 - G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Ionic TM6 K 273 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Polar TM6 K 273 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Van-der-waals TM6 K 273 6x26 G.h4s6 E 318 G.h4s6.12
Hydrophobic TM3 V 171 3x54 G.H5 L 348 G.H5.20
Polar TM6 R 279 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM6 R 279 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Van-der-waals TM6 R 279 6x32 G.H5 L 353 G.H5.25
Hydrophobic TM3 R 167 3x50 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 P 174 34x50 G.H5 T 340 G.H5.12
Hydrophobic TM6 N 276 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals TM6 N 276 6x29 G.H5 F 354 G.H5.26
Polar TM3 A 170 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM3 A 170 3x53 G.H5 N 347 G.H5.19
Hydrophobic TM5 L 261 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Van-der-waals TM5 L 261 5x65 G.H5 L 348 G.H5.20
Hydrophobic TM3 A 170 3x53 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 L 178 34x54 G.S3 L 194 G.S3.01
Hydrophobic TM6 I 280 6x33 G.H5 L 353 G.H5.25
Polar ICL2 R 181 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic ICL2 R 181 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Van-der-waals ICL2 R 181 34x57 G.H5 C 351 G.H5.23
Hydrophobic TM6 E 272 6x25 G.h4s6 D 315 G.h4s6.09
Hydrophobic ICL3 M 266 - G.H5 F 354 G.H5.26
Van-der-waals ICL3 M 266 - G.H5 F 354 G.H5.26
Hydrophobic ICL2 V 175 34x51 G.H5 F 336 G.H5.08
Polar H8 N 344 8x49 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic TM2 T 103 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Van-der-waals TM2 T 103 2x37 G.H5 D 350 G.H5.22
Hydrophobic ICL2 L 178 34x54 G.H5 I 343 G.H5.15